ละเว้นการป้องกันปลาย forefront 2010 "ตรวจสอบแหล่งที่มาอื่นเท่านั้น ถ้าบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะเก่ากว่า (วัน): " การตั้งค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597508 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 Update Rollup 1 ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  • ในการ โปรแกรมปรับปรุง แท็บของตัว คุณสมบัติของนโยบาย FEP กล่องโต้ตอบ ที่คุณเลือกนั้น ใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนด ตัวเลือก
  • คุณตั้งค่าระยะเวลาปลอดหนี้ ด้วยการตั้งค่าคอนฟิก ตรวจสอบเฉพาะ แหล่งอื่นถ้าบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะเก่ากว่า (วัน): การตั้งค่า
ในสถานการณ์สมมตินี้ การป้องกันปลาย Forefront ใช้รอบระยะเวลาปลอดหนี้ และใช้แหล่งมาของข้อกำหนดอื่นแทน

หมายเหตุ เมื่อนั้น ใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนด เปิดใช้งานตัวเลือก มีลักษณะการทำงานที่คาดว่า การป้องกันปลาย Forefront ไคลเอ็นต์ให้ตรวจสอบว่า ข้อกำหนดที่ถูกปรับปรุงในระหว่างรอบระยะเวลาปลอดหนี้ ไคลเอ็นต์การป้องกันปลาย Forefront ควรเฉพาะถอยกลับไปแหล่งข้อกำหนดอื่นถ้าข้อกำหนดที่ไม่ได้ปรับปรุงภายในรอบระยะเวลาปลอดหนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการที่ Forefront ปลายทางป้องกันแยกค่ารีจิสทรี

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ในส่วนขยายของไซต์การป้องกันปลาย Forefront ส่วนขยายของคอนโซลการป้องกันปลาย Forefront และบทบาทเซิร์ฟเวอร์รายงานของการป้องกันปลาย Forefront

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงที่รวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โฟลเดอร์ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจะเก็บ และคอมพิวเตอร์ที่คุณควรติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อการปรับปรุง ชื่อโฟลเดอร์ ที่คุณควรติดตั้งการปรับปรุง
โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางการป้องกัน 2010 ForefrontFep2010su1-fepext-kb2597508 -XXYY-enu.mspจัดการการตั้งค่าศูนย์ระบบเซิร์ฟเวอร์ของไซต์
รายงานการป้องกันปลาย 2010 Forefront โปรแกรมแก้ไขด่วนFep2010su1-fepreport-kb2597508 -XXYY-enu.mspคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งคุณลักษณะการรายงานการป้องกันปลาย Forefront
โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับคอนโซลการป้องกันปลาย 2010 ForefrontFep2010su1-fepux-kb2597508 -XXYY-enu.mspคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งส่วนขยายการป้องกันปลาย Forefront คอนโซล
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ตั้งค่าใหม่ ใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนด ตัวเลือก ดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกนี้สำหรับแต่ละกรมธรรม์ที่มีเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • แก้ไขนโยบายการป้องกันปลาย Forefront ของคุณในคอนโซลการจัดการการตั้งค่า
  • ในการ โปรแกรมปรับปรุง แท็บ เลือก ใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนด กล่องกาเครื่องหมาย
  • คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง เมื่อต้องปิดหน้าต่าง
การป้องกันปลาย Forefront ไคลเอนต์จะแบ่งค่ารีจิสทรีอย่างถูกต้องในระหว่างรอบการปรับปรุงนโยบายเครื่องจักรถัดไป โดยค่าเริ่มต้น การทำงานนี้เกิดขึ้นทุก ๆ 60 นาที

หมายเหตุ ถ้าคุณได้ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น ปรับเปลี่ยนนโยบาย FEP จากตัวกรองสถานะหลัก กฎ คุณต้องปรับปรุงแพคเกจ "Microsoft Corporation นโยบาย 1.0 FEP" ด้วยตนเองลงในจุดแจกจ่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 Update Rollup 1 การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มปลายทางการป้องกัน 2010 forefront
สำหรับ x Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 รุ่นที่ใช้ x86
ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
คำสั่งเดียว Fep2010su1-kb2597508-i386 เดียวกัน8.0.7600.16385264,46425-Aug-201100:29x 86
ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

การดาวน์โหลดประกอบด้วยแฟ้ม Windows installer MSP ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
enu.msp-ep2010su1-fepext-kb2597508-x 86ไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Enu.msp-Fep2010su1-fepreport-kb2597508-x 86ไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Enu.msp-Fep2010su1-fepux-kb2597508-x 86ไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Fep2010su1-fepext-kb2597508-x 86 enu.msp แฟ้มรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ux.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86
Fep2010su1-fepreport-kb2597508-x ของ 86-เรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86
Fep2010su1-fepux-kb2597508-x 86 enu.msp แฟ้มรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ux.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86
สำหรับ x Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 รุ่นที่ใช้ x64
ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
คำสั่งเดียวกัน Fep2010su1 kb2597508 x 648.0.7600.16385264,46425-Aug-201100:29x 86
ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

การดาวน์โหลดประกอบด้วยแฟ้ม Windows installer MSP ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fep2010su1-fepext-kb2597508-amd64-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Fep2010su1-fepreport-kb2597508-amd64-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Fep2010su1-fepux-kb2597508-amd64-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง102,40030-มิย.-201117:25ไม่เกี่ยวข้อง
Fep2010su1-fepext-kb2597508-amd64-enu.msp แฟ้มรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ux.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86
Fep2010su1-fepreport-kb2597508-amd64-enu.msp แฟ้มรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86
Fep2010su1-fepux-kb2597508-amd64-enu.msp แฟ้มรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ux.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-มิย.-201117:25x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forefront ปลาย Protection2010Update Rollup 1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
2551095 Update Rollup 1 สำหรับการป้องกันปลาย Forefront 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597508 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2597508 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597508

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com