Artikkel-ID: 2597817 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Symptom

Tenk deg følgende: Du prøver å stoppe HTTP-tjenesten på en server som kjører Internet Information Services (IIS) 6, 7 eller 7.5. Serveren har også Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) installert. Når du prøver å stoppe HTTP-tjenesten med komandolinjeinstruksjonen NET STOP HTTP, vises følgende feilmelding i ledeteksten:

HTTP-tjenesten stopper.....
HTTP-tjenesten kan ikke stoppes.


Hvis du kjører kommandoen NET STOP HTTP på nytt, vises følgende melding:

Tjenesten startes eller stoppes. Prøv på nytt senere.Årsak

Dette problemet oppstår fordi Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) er avhengig av HTTP-tjenesten, men når MSDEPSVC først installeres, blir ikke denne avhengigheten registrert i Tjenestekontrollbehandling. Når HTTP prøver å stoppe, må det også stoppe de avhengige tjenestene. HTTP er ikke klar over at det må stoppe MSDEPSVC pga. den uregistrerte avhengigheten, og derfor mislykkes tjenestestoppen.

Løsning

Gå til delen Løs det for meg hvis du vil at vi skal løse problemet for deg. Gå til delen La meg løse det selv hvis du heller vil løse problemet selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i veiviseren Løs det.


Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50764


Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Deretter går du til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Hvis du vil løse dette problemet selv, kan du kopiere følgende skript og kjøre det som et PowerShell-skript på serveren. Skriptet vil sikre at alle avhengigheter av HTTP-tjenesten er registrert på riktig måte.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
  if($_.Name -eq "HTTP")
  {
 $bFoundHttp = $true
  }
  else
  {
  if($_.Name -ne "")
 {
   $reqsvcs += "/" + $_.Name
 }
  }
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
  $status = $msdepsvc.Status
  if($status -eq "Running")
  {
 Stop-Service -name MsDepSvc
  }
  
  sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
  if($status -eq "Running")
  {
 Start-Service -name MsDepSvc
  }
}


Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Kontakt kundestøtte hvis problemet ikke er løst.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.

Mer informasjon

Se følgende kobling for informasjon om å installere Windows PowerShell 1.0 på en Windows Server 2003:

Engelskspråklige installasjonspakker for Windows PowerShell 1.0 for Windows Server 2003 og for Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Se følgende kobling for informasjon om bruk av Windows PowerShell på Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/bb978526(en-us).aspx
Se følgende kobling hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Microsoft Web Deployment:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 2597817 - Forrige gjennomgang: 22. november 2011 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Nøkkelord: 
kbfixme kbmsifixme KB2597817

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com