Informa?ii despre serviciile de depanare automată Microsoft ?i platforma de diagnosticare pentru asisten?ă

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 2598970 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol răspunde întrebărilor frecvente (FAQ) despre serviciile de depanare automată Microsoft (MATS) ?i platforma de diagnosticare pentru asisten?ă (SDP). Asisten?a Microsoft utilizează MATS pentru a colecta informa?ii de diagnosticare de la un computer bazat pe Windows, pentru a analiza datele colectate privind cauzele principale cunoscute ?i pentru a stabili rezolvarea corectă a problemelor apărute. Informa?iile colectate se mai pot utiliza pentru a efectua automat activită?i obi?nuite de depanare sau pentru a remedia automat probleme cunoscute ale computerului. Rezultatele datelor colectate pot fi încărcate pentru Asisten?ă Microsoft.

Pentru depanare, merge?i la sec?iunea depanare din acest document.

Informații suplimentare

Întrebarea 1: Cum execut pachetele de diagnosticare?
Întrebarea 2: Cum execut diagnosticarea SDP pe un computer care nu are conexiune la Internet?
Întrebarea 3: Diagnosticările MATS/PSD pot schimba configura?ia sistemului meu?
Întrebarea 4: Ce sisteme de operare pot executa pachetele de diagnosticare pentru asisten?ă Microsoft?
Întrebarea 5: Există medii de instalare care nu sunt acceptate ?i, prin urmare, nu se pot executa pachetele de diagnosticare?
Întrebarea 6: Există cerin?e preliminare pentru a executa pachetul de diagnosticare?
Întrebarea 7: Ce trebuie să fac dacă nu se poate instala PowerShell pe computerul de diagnosticat?
Întrebarea 8: Ce componente ?i fi?iere rămân pe computer după ce MATS încarcă fi?iere pentru Microsoft?
Întrebarea 9: Pachetele de diagnosticare pot schimba politica de executare a componentei PowerShell?
Întrebarea 10: Cum pornesc un pachet de diagnosticare pentru o instalare Server Core de Windows Server 2008 R2?
Întrebarea 11: De ce apare fereastra „Reîmprospătare informa?ii sistem...” când execut anumite pachete de diagnosticare?
Întrebarea 12: Cum execut diagnosticările pe un computer bazat pe Windows Server care are activată Configura?ia avansată de securitate pentru Internet Explorer (IESC)?
Întrebarea 13: Ce adrese URL trebuie configurate într-un paravan de protec?ie/configura?ie proxy pentru a executa un pachet de diagnosticare?
Întrebarea 14: Mediul meu este foarte complex. Cum aleg computerele pe care se execută diagnosticarea?
Întrebarea 15: Cum utilizează Asisten?a Microsoft informa?iile încărcate de un pachet de diagnosticare?

Depanarea 1: Când executa?i o diagnosticare, op?iunea „Acest computer” este estompată ?i nu se poate executa diagnosticarea
Depanarea 2: Când executa?i un pachet de diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Nu putem descărca componentele necesare de pe serverul nostru. Încerca?i din nou mai târziu” ?i aplica?ia se închide
Depanarea 3: Atunci când transfera?i fi?iere către Asisten?ă Microsoft, primi?i mesajul de eroare „Aplica?ia nu a reu?it să contacteze serverul de diagnosticare. Asigura?i-vă că v-a?i conectat la Internet ?i încerca?i din nou”
Depanarea 4: Atunci când executa?i pachetul de diagnosticare portabil („Portable_Diagnostic.exe”), primi?i mesajul de eroare „Această aplica?ie nu este acceptată pe acest sistem de operare” sau „Acest instrument de diagnosticare nu acceptă configura?ia computerului” ?i aplica?ia se închide
Depanarea 5: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Acest depanator nu se aplică acestui computer” (eroare 0x80005005) sau „Acest depanator nu se aplică sistemul dvs.” ?i aplica?ia se închide
Depanarea 6: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar cheia de acces pentru acest instrument de diagnosticare este veche sau a expirat” ?i nu pute?i executa diagnosticarea
Depanarea 7: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar programul a întâlnit o eroare încercând să contacteze serverul. Reîncerca?i mai târziu. [Cod 80072EE7]”
Depanarea 8: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Fi?ierele rezultatelor sunt prea mari pentru a fi trimise către Microsoft…”
Depanarea 9: Când executa?i o diagnosticare pe un computer cu Windows XP sau Windows Server 2003, primi?i mesajul de eroare „Imposibil de găsit o versiune de execu?ie pentru a executa această aplica?ie”
Depanarea 10: După ce face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare pe un computer cu Windows Server, primi?i mesajul de eroare „Setările de securitate curente nu permit descărcarea acestui fi?ier” ?i diagnosticarea nu se execută
Depanarea 11: Când face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare pe un computer bazat pe Windows Server, sunt disponibile numai op?iunile „Salvare” ?i „Revocare”
Depanarea 12: Când face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar a apărut o eroare: Modulele cookie nu sunt activate în browser sau au fost ?terse”

Întrebarea 1: Cum execut pachetele de diagnosticare?

 • Pe computerele care au o conexiune la Internet:
  1. Face?i clic pe adresa URL furnizată de Microsoft sau copia?i-o ?i lipi?i-o în bara de adrese a browserului Web.
  2. Atunci când pagina se încarcă, face?i clic pe butonul mare „Executare” afi?at în pagină ?i asigura?i-vă că a?i selectat solicitarea dialogului „Executare” (sau „Deschidere”) când sunte?i întrebat dacă dori?i să executa?i sau să salva?i fi?ierul.
  3. Vi se poate adresa printr-o casetă de dialog Control cont utilizator (UAC) întrebarea dacă dori?i ca MATS să vă modifice computerul. Face?i clic pe butonul „Da”.
  4. Urma?i instruc?iunile pentru executare ?i pentru a încărca apoi datele generate de diagnosticare.
 • Pe computerele care nu au o conexiune la Internet: consultați întrebarea 2 din acest articol. 

Întrebarea 2: Cum execut diagnosticarea SDP pe un computer care nu are conexiune la Internet?

 1. Pe un computer care are conexiune la Internet:
  1. Face?i clic pe adresa URL furnizată de Microsoft sau lipi?i-o în bara de adrese a browserului Web.
  2. Atunci când pagina se încarcă, face?i clic pe butonul mare „Executare” ?i asigura?i-vă că a?i selectat solicitarea dialogului „Executare” (sau „Deschidere”) când sunte?i întrebat dacă dori?i să executa?i sau să salva?i fi?ierul.
  3. Vi se poate adresa printr-o casetă de dialog UAC întrebarea dacă dori?i ca MATS să vă modifice computerul. Face?i clic pe butonul „Da”.
  4. După ce porne?te MATS, face?i clic pe butonul „Acceptare”.
  5. Selecta?i „Alt computer” ?i apoi face?i clic pe butonul „Următorul”.
   Notă: În cazul în care computerul de destina?ie are deja instalată componenta PowerShell sau este un computer cu Windows 7 sau Server 2008 R2, pute?i selecta op?iunea „Computerul are deja instalată componenta Windows PowerShell” făcând clic pe caseta de selectare.
  6. Face?i clic pe butonul „Pornire”.
  7. Salva?i diagnosticarea pe o unitate USB sau pe o partajare din re?ea. Se va genera un fi?ier numit "Portable_Diagnostic.exe".
 2. Pe computerul de diagnosticat:
  1. Executa?i fi?ierul „Portable_Diagnostic.exe” (acest este fi?ierul generat pe computerul care are conexiune la Internet). Începe diagnosticarea.
  2. Face?i clic pe butonul „Acceptare” ?i urma?i instruc?iunile pentru a executa diagnosticarea.
  3. După terminarea diagnosticării, vi se solicită să examina?i ?i să salva?i rezultatele încărcării. Salva?i rezultatele diagnosticării pe o unitate USB sau pe o partajare din re?ea. În loca?ia selectată pentru salvarea rezultatelor se va crea un subfolder începând cu cuvintele „Rezultatele încărcare”.
 3. Pe un computer care are conexiune la Internet:
  1. Găsi?i rezultatele salvate în folderul Rezultate încărcare (de la pasul „2 c” prezentat anterior în acest articol) ?i executa?i fi?ierul „Upload_results.exe”.
  2. Face?i clic pe butonul „Trimitere” pentru a încărca rezultatele înapoi către Asisten?a Microsoft.

Întrebarea 3: Diagnosticările MATS/PSD pot schimba configura?ia sistemului meu?

Da, diagnosticările MATS/PSD pot schimba configura?ia computerului. De exemplu, diagnosticările pot activa înregistrarea în jurnal a situa?iilor legate de depanare ?i poate cere apoi să reproduce?i problema cu care v-a?i confruntat. Unele dintre aceste conectări pot fi activate ?i men?inute până când pachetul de diagnosticare încarcă informa?iile de depanare pentru Asisten?a Microsoft.

De asemenea, MATS poate instala pachete de execu?ie, cum ar fi PowerShell, pentru a executa pachetele de diagnosticare. Nu toate modificările de configura?ie efectuate de MATS sunt reversibile după executarea pachetului de diagnosticare. În mod specific, dacă s-a instalat componenta PowerShell, aceasta nu va fi eliminată automat din computer.

În plus, unele diagnostice mai pot detecta probleme specifice. Dacă diagnosticarea poate găsi ?i remedia automat problemele, ve?i avea op?iunea de a aplica remedieri. Dacă decide?i să aplica?i remedierile, atunci modificările efectuate de remedierea respectivă vor rămâne după terminarea diagnosticării.

Întrebarea 4: Ce sisteme de operare pot executa pachetele de diagnosticare pentru asisten?ă Microsoft?

 • Windows XP (x86 ?i x64)
 • Windows Server 2003 (x86 ?i x64)
 • Windows Vista (x86 ?i x64)
 • Windows Server 2008 (x86 ?i x64)
 • Windows 7 (x86 ?i x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 ?i x64)
 • Windows Server 2012

Întrebarea 5: Există medii de instalare care nu sunt acceptate ?i, prin urmare, nu se pot executa pachetele de diagnosticare?

Pachetele de diagnosticare mai noi nu se pot executa pe:
 • Itanium (IA-64)
 • op?iunea de instalare Windows Server 2008 (non-R2) Server Core
În cazul în care pe computerul de destina?ie se execută unul dintre aceste medii, este posibil să pute?i executa un pachet de diagnosticare mai vechi, cu func?ionalitate redusă, dacă este disponibil. Vede?i întrebarea 7 pentru detalii suplimentare.

Dacă în pagina Web de diagnosticare nu este disponibil un pachet cu func?ionalitate redusă, pute?i solicita inginerului de la Asisten?ă să vă trimită un pachet de diagnosticare cu func?ionalitate redusă compatibil cu Itanium (IA-64) sau cu op?iunea de instalare Windows Server 2008 Server Core.

Întrebarea 6: Există cerin?e preliminare pentru a executa pachetul de diagnosticare?

Există diferite cerin?e preliminare pentru a executa pachetele de diagnosticare, în func?ie de sistemul de operare de pe computerul de destina?ie. Diagnosticarea va verifica automat dacă există aceste cerin?e preliminare pe computer ?i va porni executarea acestora dacă sunt deja instalate sau vă va solicita să le instala?i dacă nu sunt deja disponibile pe computer.

Notă Anumite pachete de diagnosticare pot solicita, de asemenea, componenta PowerShell 2.0 pe care MATS nu o instalează automat. Ave?i posibilitatea să descărca?i PowerShell 2.0 utilizând legăturile furnizate în acest articol. De asemenea, un pachet de diagnosticare poate avea alte cerin?e preliminare specifice de depanare. De exemplu, un pachet de diagnosticare conceput să depaneze componentele Exchange Server poate necesita instalarea Exchange Server pe computer.

Cerin?e minime pentru a executa o diagnosticare pe sistemele de operare următoare

Windows XP sau Windows Server 2003
 • Windows XP (pe 32 de bi?i) necesită Service Pack 3 sau o versiune ulterioară
 • Windows XP pe 64 de bi?i ?i Windows Server 2003 necesită Service Pack 2 sau o versiune ulterioară
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 sau 3.5 (prin instalarea .NET Framework 4.0 sau a unei versiuni ulterioare nu sunt instalate configurațiile necesare pentru aceste versiuni de Windows)
 • Windows PowerShell 1.0 sau 2.0 (Windows PowerShell 2.0 face parte din Windows Management Framework)

  Notă: Diagnosticarea vă va instala automat PowerShell 1.0. Cu toate acestea, dacă este nevoie de 2.0, trebuie să instala?i manual componenta.
Windows Vista sau Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 sau 2.0 (Windows PowerShell 2.0 face parte din Windows Management Framework)

  Notă: Diagnosticarea vă va instala automat PowerShell 1.0. Cu toate acestea, dacă este nevoie de 2.0, trebuie să instala?i manual componenta.
Windows 7 sau Windows Server 2008 R2
 • Sunt îndeplinite toate cerin?ele minime.
Windows 8 sau Windows Server 2012
 • Sunt îndeplinite toate cerin?ele minime.

  Notă: Este posibil ca unele pachete de diagnosticare din Windows 8 să necesite instalarea .NET Framework 3.5.1 - pentru care va fi pornită automat instalarea la prima executare a pachetului de diagnosticare.

Loca?ii de descărcare pentru cerin?ele minime

 • .NET Framework (selecta?i pentru a instala una din cele de mai jos dacă nu există deja pe computerul pe care dori?i să executa?i pachetul de diagnosticare):
  • 2.0 - 64 de bi?i (x 64)
  • 3.5 – 32 ?i 64 de bi?i
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (Poate fi în engleză) (dacă nu există deja pe computerul pe care dori?i să executa?i pachetul de diagnosticare, diagnosticarea va instala automat componenta pentru dvs.)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 face parte din Windows Management Framework)

Cerin?e de repornire

În general, nu există cerin?e de repornire pentru instalarea cerin?elor preliminare minime. Cu toate acestea, vor exista unele situa?ii în care va fi necesară repornirea. De exemplu, computerul are instalată componenta PowerShell 1.0 ?i face?i upgrade la PowerShell 2.0 sau computerul a instalat recent o actualizare ?i se a?teaptă repornirea.

Întrebarea 7: Ce face?i dacă nu se poate instala PowerShell pe computerul de diagnosticat?

În cazul în care pe computerul de destina?ie se execută Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista sau Windows Server 2008 ?i nu pute?i instala PowerShell, pute?i executa o versiune cu func?ionalitate redusă a pachetului de diagnosticare. Cu toate acestea, este posibil să nu fie disponibil un pachet de tip „Func?ionalitate redus㔠echivalent pentru fiecare diagnostic. În plus, este posibil ca pachetele cu func?ionalitate redusă să nu colecteze întregul set de date colectat un pachet standard (poate colectat numai un subset).

Pentru a determina dacă puteți să executați un pachet cu funcționalitate redusă, care nu necesită instalarea cerințelor preliminare minime listate la întrebarea 6, deschideți URL-ul care a fost furnizat de Microsoft în mesajul de e-mail și extindeți secțiunea „Metode suplimentare de executare a acestui pachet de diagnosticare”. Dacă vede?i textul cu eticheta „Pe Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista sau Windows Server 2008”, acest lucru înseamnă că pe computer se poate executa o versiune cu func?ionalitate redusă a pachetului. În acest caz, pute?i extinde sec?iunea ?i apoi face?i clic pe legătura „Executare diagnosticare”. Articolul următor con?ine mai multe informa?ii despre cum se execută pachetele cu func?ionalitate redusă:

Întrebarea 8: Ce componente și fișiere rămân pe computer după ce MATS încarcă fișiere pentru Microsoft?

Conform descrierii de la întrebarea 3, unele setări sau componente de execuție pot rămâne pe computer. De exemplu, dacă s-a instalat PowerShell în timpul execuției pachetului de diagnosticare, PowerShell va rămâne pe computer. 

În timpul colectării, informa?iile de diagnosticare MATS sunt stocate temporar în folderul %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (unde GUID este un identificator unic universal generat aleatoriu ?i care reprezintă o instan?ă unică de executare a diagnosticării), %TEMP%\msdtadmin ?i/sau %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Aceste foldere sunt ?terse după terminarea executării pachetului de diagnosticare.

Întrebarea 9: Pachetele de diagnosticare pot modifica politica de executare pentru PowerShell?

Majoritatea pachetelor de diagnosticare nu modifică politica de executare pentru PowerShell. Cu toate acestea, unele pachete de diagnosticare care colectează informa?ii de la computere la distan?ă pot modifica temporar politica de executare pentru PowerShell la „RemoteSigned”.

Pachetul de diagnosticare va modifica configura?ia înapoi la politica originală înainte ca aceasta să termine de colectat informa?iile. Vă rugăm să re?ine?i că politica poate rămâne „RemoteSigned” dacă revoca?i diagnosticarea înainte de terminarea executării pachetului.

Întrebarea 10: Cum porni?i un pachet de diagnosticare pe o instalare Server Core de Windows Server 2008 R2?

Windows Server 2008 R2 Server Core nu acceptă executarea pachetelor de diagnosticare direct pe computer. Pentru a diagnostica un computer Windows Server 2008 R2 Server Core, va trebui să contacta?i inginerul de asisten?ă ?i să solicita?i o cheie de acces pentru a executa un anumit pachet de diagnosticare destinat colectării de informa?ii de la un computer cu Server Core R2 utilizând un computer la distan?ă.

Întrebarea 11: De ce apare fereastra „Reîmprospătare informa?ii sistem...” când executa?i anumite pachete de diagnosticare?

Acest mesaj este generat de utilitarul „Informa?ii de sistem” (MSInfo32) atunci când aceasta colectează informa?ii despre computer. În general, un pachet de diagnosticare execută utilitarul msinfo32 în fundal, în timp ce execută alte activită?i de diagnosticare în prim-plan, pentru a accelera procesul de colectare a datelor. Acest proces colectează numai informa?ii despre sistem ?i nu actualizează setările computerului.

Întrebarea 12: Cum execut diagnosticările pe un computer bazat pe Windows Server care are activată Configura?ia avansată de securitate pentru Internet Explorer (IESC)?

Ave?i două op?iuni:
 1. Genera?i un fi?ier executabil portabil pe un server pe care s-a dezactivat „Configura?ie avansată de securitate Internet Explorer” sau pe un computer pe care se execută un sistem de operare client, cum ar fi Windows Vista sau Windows 7. Apoi executa?i fi?ierul executabil portabil pe computerul ?intă. Pentru informații despre modul de generare a unui fișier executabil portabil, consultați întrebarea 2.
 2. Adăuga?i următoarele site-uri la lista de site-uri de încredere:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

Întrebarea 13: Ce adrese URL trebuie configurate într-un paravan de protec?ie/configura?ie proxy pentru a executa un pachet de diagnosticare?

Când executa?i un pachet de diagnosticare sunt accesate următoarele adrese URL:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

Întrebarea 14: Mediul meu este foarte complex. Cum aleg computerele pe care se execută diagnosticarea?

Dacă nu ?ti?i cu siguran?ă pe care computere să executa?i pachetele de diagnosticare, discuta?i mai departe problema cu un inginer de la Asisten?a Microsoft.

Întrebarea 15: Cum utilizează Asisten?a Microsoft informa?iile încărcate de un pachet de diagnosticare?

Datele încărcate de un pachet de diagnosticare sunt utilizate pentru depanare. Nu vom dezvălui informa?iile incluse în rezultate altor păr?i din afara companiei Microsoft, subsidiarelor controlate ?i partenerilor afilia?i fără consim?ământul dvs.

Microsoft se angajează să protejeze securitatea informa?iilor dumneavoastră personale. Utilizăm multe tehnologii ?i proceduri de securitate diverse pentru a ajuta la protejarea informa?iilor dumneavoastră personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. De exemplu, stocăm informa?iile personale colectate pe sisteme de computere cu acces limitat, computere aflate în încăperi controlate. Când transmitem informa?ii foarte confiden?iale prin Internet, le protejăm utilizând criptarea, cum ar fi protocolul Secure Socket Layer (SSL).

Citi?i informa?iile suplimentare ale angajamentului de respectare a confiden?ialită?ii online Microsoft privind obliga?iile companiei Microsoft de a vă proteja confiden?ialitatea:
http://www.microsoft.com/privacy

DEPANARE

DepanareAceastă sec?iune discută cele mai cunoscute probleme care pot să apară când executa?i pachetele de diagnosticare pe un computer.

Depanarea 1: Când executa?i o diagnosticare, op?iunea „Acest computer” este estompată ?i nu se poate executa diagnosticarea

Acest lucru are loc deoarece pachetul de diagnosticare pe care încerca?i să îl utiliza?i este incompatibil cu sistemul de operare al computerului de destina?ie. De exemplu, este posibil să executa?i Windows XP, dar pachetul de diagnosticare pe care Asisten?a Microsoft vi l-a trimis este compatibil numai cu Windows 7. În acest caz, contacta?i un expert de la Asisten?ă Microsoft pentru a solicita o diagnosticare compatibilă cu sistemul de operare al computerului de destina?ie.

Depanarea 2: Când executa?i un pachet de diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Nu putem descărca componentele necesare de pe serverul nostru. Încercați din nou mai târziu” și aplicația se închide

Remediere automată

Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start expanded
Pentru verificarea conexiunile la URL-urile utilizate în serviciul SDP, faceți clic pe butonul sau legătura Fix it. Apoi faceți clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fișier și urmați pașii din expertul Fix it.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets fixit1
Remediere problemă
Microsoft Fix it
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets fixit2

Note
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding start collapsed
 • Pachetul Fix it este compatibil numai cu Windows 7 și versiuni ulterioare. Pachetul va fi actualizat în curând pentru a sprijini versiunile anterioare de Windows.
 • Este posibil ca acest expert să fie disponibil numai în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i cu Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă aflați la computerul la care a apărut problema, salvați soluția Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executați-o pe computerul la care a apărut problema.
 • Apreciem părerea dvs. Pentru a vă spune părerea sau pentru a raporta o problemă legată de această soluție, adăugați un comentariu în blogul „Remediere automat㔠sau trimiteți-ne un mesaj de poștă electronică.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end collapsed
Reduceți imagineaMăriți imaginea
assets folding end

Remediere personală

În general, acest lucru are loc atunci când computerul nu poate contacta serverele Microsoft pentru descărcarea componentelor clientului sau pachetul de diagnosticare. Verificați dacă browserul dvs. poate să acceseze site-urile care sunt listate la întrebarea 13 care a fost discutată anterior. Rețineți că prin navigarea la adresa https://diagnostics.support.microsoft.com trebuie să fie afișată o pagină Web Acces refuzat. Navigarea la https://dcupload.microsoft.com ?i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com ar trebui să afi?eze un mesaj text simplu „Salutări de la…”.

Ca soluție alternativă, puteți utiliza alt computer conectat la Internet pentru a genera un pachet de diagnosticare portabil, conform descrierii de la întrebarea 2 sau puteți solicita unui inginer de asistență Microsoft să genereze un fișier executabil portabil și să vi-l trimită pentru a-l executa pe computerul destinație.

Depanarea 3: Atunci când transfera?i fi?iere către Asisten?ă Microsoft, primi?i mesajul de eroare „Aplica?ia nu a reu?it să contacteze serverul de diagnosticare. Asigura?i-vă că v-a?i conectat la Internet ?i încerca?i din nou”

Această eroare apare atunci când computerul utilizat pentru a transfera rezultatele către Asisten?a Microsoft nu poate accesa serverele Microsoft sau în cazul în care comunicarea cu serverele este întreruptă sau expirată. Dacă problema persistă după ce face?i clic pe butonul „Reîncercare”, pute?i depana apoi această problemă urmând ace?ti pa?i:
 1. Parcurgeți pașii descriși în depanarea 2 pentru a depana această problemă
 2. Verificați dacă browserul poate să acceseze site-urile care sunt listate la întrebarea 13
 3. Dacă tot nu puteți încărca rezultatele la Asistența Microsoft după ce ați parcurs pașii anteriori și ați salvat o copie a fișierului CAB al rezultatelor, contactați Asistența Microsoft pentru a asigura transferul fișierului.
 4. Dacă nu a?i salvat o copie cu rezultatele ?i porni?i transferul fi?ierului, îl pute?i ob?ine dacă diagnosticarea este încă în curs de executare. Fi?ierul va fi stocat în folderul „%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_” sau „\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}” (unde GUID este un identificator generat aleatoriu, reprezentând o instan?ă de executare a diagnosticării).

Depanarea 4: Atunci când executa?i pachetul de diagnosticare portabil („Portable_Diagnostic.exe”), primi?i mesajul de eroare „Această aplica?ie nu este acceptată pe acest sistem de operare” sau „Acest instrument de diagnosticare nu acceptă configura?ia computerului” ?i aplica?ia se închide

Acest lucru poate avea loc pentru că pachetul de diagnosticare portabil pe care încerca?i să îl executa?i este incompatibil cu sistemul de operare al computerului de destina?ie. De exemplu, este posibil să executa?i Windows XP, dar pachetul de diagnosticare pe care Asisten?a Microsoft vi l-a trimis este compatibil numai cu Windows 7. În acest caz, contacta?i un expert de la Asisten?ă Microsoft pentru a solicita o diagnosticare compatibilă cu sistemul de operare al computerului de destina?ie.

Depanarea 5: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Acest depanator nu se aplică acestui computer” (eroare 0x80005005) sau „Acest depanator nu se aplică sistemul dvs.” ?i aplica?ia se închide

Acest lucru poate avea loc pentru că pachetul de diagnosticare pe care încerca?i să îl executa?i este incompatibil cu sistemul de operare al computerului de destina?ie. De exemplu, este posibil să executa?i Windows XP, dar pachetul de diagnosticare pe care Asisten?a Microsoft vi l-a trimis este compatibil numai cu Windows 7. În acest caz, contacta?i un expert de la Asisten?ă Microsoft pentru a solicita o diagnosticare compatibilă cu sistemul de operare al computerului de destina?ie.

Depanarea 6: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar cheia de acces pentru acest instrument de diagnosticare este veche sau a expirat” ?i nu pute?i executa diagnosticarea

Această eroare poate să apară pentru că adresa URL trimisă de Microsoft a expirat sau a?i atins numărul maxim de încărcări permise de executarea unei diagnosticări. În acest caz, trebuie să contacta?i Asisten?a Microsoft pentru a solicita prelungirea datei de expirare sau o adresă URL nouă.

Depanarea 7: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar programul a întâlnit o eroare încercând să contacteze serverul. Reîncerca?i mai târziu. [Cod 80072EE7]”

În general, acest lucru are loc atunci când computerul nu poate contacta serverele Microsoft pentru a descărca componentele clientului sau pachetul de diagnosticare. Executați depanatorul Fix It disponibil în depanarea 2 sau verificați dacă browserul poate să acceseze site-urile care au fost listate la întrebarea 13. Rețineți că prin navigarea la adresa https://diagnostics.support.microsoft.com trebuie să fie afișată o pagină Web Acces refuzat. Navigarea la https://dcupload.microsoft.com ?i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com ar trebui să afi?eze un mesaj text simplu „Salutări de la…”.

Ca solu?ie alternativă, pute?i utiliza alt computer conectat la Internet pentru a genera un pachet de diagnosticare portabil, conform descrierii de la întrebarea 2. Sau solicita?i unui inginer de la Asisten?ă Microsoft să genereze un fi?ier executabil portabil ?i să vi-l trimită pentru a-l executa pe computerul ?intă.

T8: Când executa?i o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Fi?ierele rezultatelor sunt prea mari pentru a fi trimise către Microsoft…”

Această eroare apare atunci când datele colectate de diagnosticare sunt cuprinse într-un fi?ier comprimat mai mare de 2 GO. Fi?ierul CAB cu rezultatele diagnosticării poate fi generat ?i încărcat automat numai dacă este mai mic de 2 GO.

Când are loc această eroare, pute?i ob?ine versiunea extinsă a rezultatelor pe care le pute?i trimite manual unui inginer de la Asisten?a Microsoft. Pentru aceasta, înainte de a face clic pe „Închidere” în ecranul de diagnosticare, deschide?i folderul %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (unde GUID este un identificator aleatoriu reprezentând o instan?ă unică de executare a diagnosticării) ?i apoi copia?i ?i comprima?i rezultatele într-un folder diferit. După ce copia?i con?inutul folderului, reveni?i la diagnosticare ?i apoi face?i clic pe „Închidere” pentru a goli folderul temporar. În cele din urmă, contacta?i expertul de la Asisten?ă pentru a aranja transferul fi?ierelor către Microsoft.

Depanarea 9: Când executa?i o diagnosticare pe un computer cu Windows XP sau Windows Server 2003, primi?i mesajul de eroare „Imposibil de găsit o versiune de execu?ie pentru a executa această aplica?ie”

Această eroare poate să apară în cazul în care pe computer s-a instalat .NET Framework 4.0, dar nu s-a instalat .NET Framework 2.0 sau .NET Framework 3.5. Pentru a remedia problema, instala?i .NET Framework 2.0 sau .NET Framework 3.5 pe computer. Pute?i găsi legăturile de instalare pentru .NET Framework în întrebarea 6.

Depanarea 10: După ce face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare pe un computer cu Windows Server, primi?i mesajul de eroare „Setările de securitate curente nu permit descărcarea acestui fi?ier” ?i diagnosticarea nu se execută

Această eroare poate să apară dacă pe computer s-a activat Configura?ia avansată de securitate Internet Explorer. Urma?i instruc?iunile din întrebarea 12 pentru a executa diagnosticarea pe un computer care are activată Configura?ia avansată de securitate pentru Internet Explorer.

Depanarea 11: Când face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare pe un computer bazat pe Windows Server, sunt disponibile numai op?iunile „Salvare” ?i „Revocare”

Această problemă poate să apară dacă op?iunea „Nu se salvează paginile criptate pe disc” este setată în Op?iuni Internet. Dacă pe un computer cu Windows Server s-a activat „Configura?ie avansată de securitate Internet Explorer”, această op?iune este setată automat.

Pentru a executa un diagnostic pe un computer cu această op?iune activată, salva?i fi?ierul ?i apoi executa?i diagnosticarea folderul de descărcare. Pentru a dezactiva op?iunea, deschide?i „Setări Internet”, selecta?i fila „Complexe” ?i apoi debifa?i caseta „Nu se salvează paginile criptate pe disc” de la „Securitate”

Depanarea 12: Când face?i clic pe butonul „Executare” pentru a executa o diagnosticare, primi?i mesajul de eroare „Ne pare rău, dar a apărut o eroare: Modulele cookie nu sunt activate în browser sau au fost ?terse”

Această problemă poate să apară dacă modulele cookie sunt dezactivate în browser. Pentru a rezolva această problemă, activa?i modulele cookie în browser ?i reîmprospăta?i pagina. Pentru a activa modulele cookie în Internet Explorer, merge?i la „Op?iuni Internet”, selecta?i fila „Confiden?ialitate” ?i apoi selecta?i „Implicit” la „Setări” pentru a muta cursorul la setarea „Medie”.

Alt motiv posibil pentru această eroare este că s-a activat „Configurația avansată de securitate” pe un computer bazat pe Windows Server, dar nu toate site-urile care sunt listate la întrebarea 12 au fost adăugate la lista de site-uri de securitate. Pentru a rezolva această problemă, urmați instrucțiunile de la întrebarea 12. Ca variantă alternativă, puteți să executați depanatorul Fix It disponibil în depanarea 2 pentru a identifica rapid problemele legate de „Configurația avansată de securitate”.


Proprietă?i

ID articol: 2598970 - Ultima examinare: 29 mai 2014 - Revizie: 3.0
Se aplică la:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Surface Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
Cuvinte cheie: 
kbfixme kbmsifixme KB2598970

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com