ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเอกสารใน Word "Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 512 เมกะไบต์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2599449 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม Word คุณได้รับข้อผิดพลาด:

Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 512 เมกะไบต์


สาเหตุ

นี่คือขนาดแฟ้มสูงสุดที่ Word สามารถเปิดได้

หมายเหตุ ขนาดแฟ้มสูงสุดจะจำกัดที่ 32 MB สำหรับข้อความทั้งหมดของเอกสารเท่านั้น และไม่รวมกราฟิก โดยไม่คำนึงถึงว่ามีภาพกราฟิกแทรก (การเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม บันทึกกับเอกสาร หรือลักษณะการตัดคำ) ลงในเอกสาร ดังนั้นถ้าแฟ้มประกอบด้วยกราฟิก ขนาดแฟ้มสูงสุดจึงใหญ่กว่า 32 MB ได้

การแก้ไข

ไม่มีวิธีแก้ปัญหาเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

ขั้นตอนการแก้ปัญหา:
 1. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Word ไปเป็น Zip (.docx ไปเป็น .zip)
 2. เปิด Windows Explorer ค้นหา และจากนั้น เปิดแฟ้มที่บีบอัดบันทึกไว้ที่มีนามสกุลแฟ้ม.zip

  หมายเหตุ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนนามสกุล 'docx' กับ 'zip' คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกของ Windows Explorer การตั้งค่าการแสดงส่วนขยาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดง หรือการซ่อนส่วนขยายของชื่อแฟ้ม ดูบทความต่อไปนี้:
  865219 วิธีการแสดงหรือซ่อนนามสกุลแฟ้มใน Windows Explorer
 3. เลือกโฟลเดอร์wordและจากนั้น เปิดโฟลเดอร์สื่อเพื่อแสดงกราฟิก
 4. ลบกราฟิกบางรายการ (หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ใหม่) เพื่อลดขนาดแฟ้ม
 5. เปลี่ยนชื่อแฟ้มกลับไปเป็น docx และเปิดด้วย Word ถ้า Word แสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เนื่องจากไม่พบแฟ้มบางแฟ้ม คลิกใช่เพื่อกู้คืนเนื้อหา
 6. จะมีตัวยึดตำแหน่งสำหรับภาพที่ถูกลบ (หรือย้าย)
 7. คลิกขวาที่ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ เลือกเปลี่ยนรูปภาพและเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่มีบันทึกรูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพ
 8. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแทรกและเลือกเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม
 9. บันทึกเอกสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอื่น ๆ Word สำหรับ Windows ข้อจำกัดการการดำเนินการ คลิกบทความต่อไปนี้:
211489ข้อจำกัดและข้อมูลจำเพาะของพารามิเตอร์การดำเนินการใน Word

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2599449 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
consumeroff2010track kbenv kbfaq kbinfo kbusage kbmt KB2599449 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2599449

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com