Kar?toji pataisa yra galima ASP.NET nar?ykl?s apibr??ties failus .NET pagrind? 2.0 SP2 ir .NET pagrind? 3.5 SP1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2600100 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omos kar?tosios pataisos, ASP.NET nar?ykl?s apibr??imas failus, kurie ?traukti ? Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ir Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1). ?i kar?toji pataisa taikoma ?i? operacini? sistem?:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1

Daugiau informacijos

?ios kar?tosios pataisos pristato apibr??imais apibr??ties failo nar?ykl?s Internet Explorer. Nar?ykl?s apibr??imas bylos saugomos viename i? ?i? aplank?, priklausomai nuo ?diegtos Microsoft .NET Framework versij?:
 • 32 Bit? versijoms .NET pagrind? 2.0 SP2 arba .NET pagrind? 3.5 SP1

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
 • 64 Bit? versijoms .NET pagrind? 2.0 SP2 arba .NET pagrind? 3.5 SP1

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
Pagal numatytuosius nustatymus, ASP.NET naudoja uostyti technologija, skirta vartotojo agento eilut?s aptikti nar?ykl?ms. Nar?ykl?s apibr??ties failus apima tam tikr? nar?ykli? versij?. Ta?iau, did?jant versijos numerius, ASP.NET gali neatpa?inti nauj? versij? nar?ykl?s naudojant vartotojo agento eilut?s. ?iuo atveju, ASP.NET gali dirbti ?ios versijos kaip tai ne?inoma nar?ykl?. Pvz., ASP.NET negali atpa?inti Windows Internet Explorer 10, kad yra ?ie vartotojo agento eilut?s:

Mozilla/5.0 (suderinamas; MSIE 10,0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite tur?ti Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 arba Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ?diegti. Be to, kompiuteryje turi b?ti ?diegta viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2 SP1

I? naujo paleiskite informacija

Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas, turite i? naujo paleisti kompiuter?, jei nukent?jo failus yra naudojamas, kai ?diegsite ?ias kar?t?sias pataisas.

Kad nereik?t? i? naujo kompiuterio, u?daryti visas ?iniatinklio serverio programas ASP.NET svetain?ms prie? taikydami ?ias kar?t?sias pataisas.

Pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.

Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos .NET pagrind? 2.0 SP2 arba .NET pagrind? 3.5 SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569230,54425-Aug-201105:07x 86
IE.BrowserNetaikoma18,41125-Aug-201105:07Netaikoma
System.Web.dll2.0.50727.56925,251,07225-Aug-201105:08x 86
Webengine.dll2.0.50727.5692436,04825-Aug-201105:07x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos .NET pagrind? 2.0 SP2 arba .NET pagrind? 3.5 SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569242,32024-Aug-201123:05x 64
IE.BrowserNetaikoma18,41124-Aug-201121:01Netaikoma
System.Web.dll2.0.50727.56925,259,26424-Aug-201123:10x 64
Webengine.dll2.0.50727.5692745,296 24-Aug-201123:05x 64
Pastaba D?l failo priklausomybi?, ?ios kar?tosios pataisos taip pat gali b?ti kit? fail?.

Bendra problema, kuri kyla be ?ios kar?tosios pataisos

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite naudoti Windows Internet Explorer 10 naudotis ASP.NET pagrindu tinklalap?.
 • Tinklalapio pradeda visi?kai nenaudingai.

Tokiu atveju ? atgalinio siuntimo nepavyksta ir gaunate tok? klaidos prane?im?:
Scenarijaus klaida",""__doPostBack" yra neapibr??tas
Pastaba Tinklalap? galite prad?ti visi?kai nenaudingai ?vairiais b?dais. Pvz., LinkButton valdikl? galite prad?ti visi?kai nenaudingai.

Nuorodos

Kar?tosios pataisos, taikomas ASP.NET failus Microsoft .NET Framework 3.5.1 yra kar?tosios pataisos 2608565.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2608565 Kar?toji pataisa yra galima ASP.NET nar?ykl?s apibr??ties failus .NET Framework 3.5.1
Pastaba ?ie ASP.NET nar?ykl?s apibr??imo failai yra dalis Microsoft .NET Framework 3.5.1, esan?iais i?leidimo gamintojas (RTM) versija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2.

Daugiau informacijos apie nar?ykl?s apibr??imo failo schem?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie nar?ykl?s apibr??imo failo schemos
Daugiau informacijos apie Internet Explorer 10 vartotojo agento eilut?s, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie Internet Explorer 10 vartotojo agento eilut?s
Daugiau informacijos apie tai, kaip efektyviau nustatyti "Internet Explorer", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Kaip nustatyti "Internet Explorer" efektyviau

Savyb?s

Straipsnio ID: 2600100 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft ASP.NET 2.0
 • Microsoft ASP.NET 3.5
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2600100 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2600100

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com