Straipsnio ID: 2600217 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Patikimumo naujinimas 2 Microsoft .NET Framework 4 yra nustatyti kai kuri? stabilumo, patikimumo ir efektyvumo klausimus .NET sistema 4.

? ?? naujin? ?traukti naujinim? paketams, ?trauktus ? "Naujinimo pakeitimo informacija"skyriuje.

?? paket? taip pat i?sprend?ia kai kuriuos klausimus, kurie buvo ne dokumentais anks?iau i?leisti Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje. Daugiau informacijos apie ?ias problemas, rasite ir "?is naujinimas i?sprend?ia problemas"skyriuje.

Sprendimas

Atnaujinti informacij?

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti patikimumo naujinimas 2 Microsoft .NET Framework 4 paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, turite tur?ti .NET sistemoje 4 arba ?diegta Microsoft .NET Framework 4 kliento profilis.

Jei norite ?diegti ?? naujinim?, turite Windows Installer 3.1 arba v?lesn? versij? ?diegta. Nor?dami ?sigyti naujausi? Windows Installer versij?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Atsisi?sti Windows Installer 4.5 redistributable

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?


Daugiau informacijos apie ?vairius komand? eilut?s jungiklius, kuriuos palaiko ?? naujinim?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
227091 Komand? eilut?s perjungikliai programai Microsoft Windows Installer ?rankis

Daugiau informacijos apie Windows Installer, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
Bendra informacija apie Windows Installer

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, privalote paleisti kompiuter? jei pa?eist? Failai u?rakintas arba yra naudojami.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinys pakei?ia ?ias kar?t?sias pataisas, esan?ias:
2628838 FIX: Atminties nutek?jimas kai naudojate FileSystemWatcher klas?s .NET pagrind? 4,0 pagrindu pra?yme
2600088 Kar?toji pataisa yra galima ASP.NET nar?ykl?s apibr??ties failus Microsoft .NET Framework 4,0

?is naujinimas i?sprend?ia problemas

?is naujinys pa?alina toki? galimyb? ?iems klausimams.

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

1 Tema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite naudoti Windows Internet Explorer 10 prieiti prie Microsoft ASP.NET pagrindu tinklalap?.
 • Tinklalapio prasideda atgalinio siuntimo operacijos.
Tokiu atveju atgalinio siuntimo operacija nepavyksta ir gaunate tok? klaidos prane?im?:
Scenarijaus klaida",""__doPostBack" yra neapibr??tas


Pastaba Tinklalap? galite prad?ti atgalinio siuntimo operacijos ?vairiais b?dais. Pvz., tinklalap? galite naudoti valdikl? LinkButton prad?ti atgalinio siuntimo operacijos.

2 Tema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite sukurti ASP.NET pagrindu tinklalap?, kuriame yra MaintainScrollPositionOnPostBack atribut?, nustatyt? teisinga.
 • Galite naudoti Mozilla Firefox 4.0 arba v?lesne versija, Mozilla Firefox atidaryti tinklalap?.
 • Tinklalapio prasideda atgalinio siuntimo operacijos.
Tokiu atveju pad?t? slinkties tinklalapio nei?laikoma po atgalinio siuntimo operacijai.

Pastaba Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Klausimas 3

Watson klaidos atsiranda System.Web.Configuration klas?s ASP.NET .NET sistemoje 4 pagrindu svetain?je d?l ras?s b?kl?, kurioje InitStandaloneConfig funkcija yra vadinama du kartus i? dviej? skirting? si?l?. Kilus ?iai problemai, svetain?s sugenda. Be to, gaunate prieigos pa?eidimo klaidos prane?im? po to, kai Watson klaida ?vyksta:
I?imtis kodas - System.AccessViolationException

Klausimas 4

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Naudotojas nustato interneto informacijos paslaugas (IIS) vartotojo re?imo spartinimo politikos talpyklos pra?ymus, kuriuose yra tam tikr? failo vardo pl?tin? ? IIS vadov? i?ves?iai kaupti talpykloje yra fiksuojami.
 • Pra?ym? d?l i?tekli? su anks?iau sukonfig?ruoti prat?simo gavo IIS vadov? i?ves?iai kaupti talpykloje.
 • Individualizuotos modulis nustato slapukas atsakym?. Tada atsakymas yra talpyklos i? IIS vadov? i?ves?iai kaupti talpykloje.
 • Kit? pra?ym? i? kitas vartotojas gauna IIS vadov? i?vesties talpykl?, o pirmin? i?saugot? atsakym? kartu Slapukas yra siun?iamas ? kit? vartotojo.
Tokiu atveju atsako su t? pat? slapuk? yra siun?iamas skirting? requestors netik?tai.

Numeris 5

Simptomai

Kai naudojate FileSystemWatcher klas?s .NET sistemoje 4 pagr?sta programa steb?ti poky?ius nurodyt? katalog?, atminties nutek?jimas ?vyksta.

Prie?astis

?i problema kyla d?l klaidos FileSystemWatcher klas?je. Suk?rus FileSystemWatcher objekt?, FileSystemWatcher klas?s naudoja GCHandle klas?s sukurti prisegt? ?iuk?lininkas rankena. Rankena yra 8 kilobait? (KB) ir naudoja bit? [] duomen? format?. Ta?iau, FileSystemWatcher objekto niekada i?laisvina ?iuk?lininkas rankena.

Klausimas 6

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite ?diegti ir tada ?jungti PowerPivot, Excel add-in programos kompiuteryje, kuriame yra Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ar Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ?diegta.
 • Bandant paleisti Microsoft Excel 2010.
Tokiu atveju ekrano u?sklanda su pertraukomis veikia ilgiau nei ?prasta kai gaunate ?? prane?im? Excel 2010:
?keliami priedai)<x> </x>i? <y></y>) PowerPivot for Excel


Pastaba<x></x> yra tik rezervavimo ?enklas, kuris yra kur pakrovimo seka kad PowerPivot parodomas tarp programos Excel add-in. <y> </y>yra tik rezervavimo ?enklas, atvaizduojantis skai?i? ?traukti ? programos Excel.

Klausimas 7

Aptarnavimo .NET pagrind? 4.0 mazgai gali sukelti lenktyni? b?kl?. ?i? problem? sukelia procesai, kuriuose veikia valdomo kodo prie? .NET pagrind? 4.0 bendroji kalbos vykdykl? (CLR) ?vesti nesuderinamas. Be to, procesus gali nustoti netik?tai. ?diegus ?? naujinim?, ?ra?ai ?ra?omi ? CLR susivienijimo s?ra??, kad ? s?ra?? transitively u?darytas. Tai apsaugo nuo bet kokios susijusios lenktyni? s?lyg?.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Savyb?s

Straipsnio ID: 2600217 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2600217 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2600217

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com