Numer ID artykułu: 2600217 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

Niezawodność aktualizacji 2 dla programu Microsoft.NET Framework 4 jest dostępny rozwiązać niektóre problemy stabilność, niezawodność i wydajność w.NET Framework 4.

Ta aktualizacja zawiera pakiety aktualizacji, które są wymienione w "Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji" sekcja.

Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje również kilka problemów, które nie zostały udokumentowane w żadnym uprzednio wydanym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB). Aby uzyskać więcej informacji na temat tych problemów, zobacz "Ta aktualizacja rozwiązuje problemy" sekcja.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz teraz niezawodność aktualizacji 2 dla pakietu Microsoft.NET Framework 4.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany profil klienta programu Microsoft.NET Framework 4 i.NET Framework 4.

Aby zainstalować tę aktualizację, musi mieć Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję programu Instalator Windows, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Pobierz Instalator Windows 4.5 do dystrybucji

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
227091 Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalator Windows odwiedź następującą witrynę sieci Web MSDN:
Ogólne informacje o Instalator Windows

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie komputera, jeśli wszystkie pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące poprawki:
2628838 Poprawka: Przeciek pamięci podczas korzystania z c# FileSystemWatcher w aplikacji opartej na programie.NET Framework 4.0
2600088 Poprawka jest dostępna dla plików definicji przeglądarki ASP.NET w programie Microsoft.NET Framework 4.0

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 1

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Program Windows Internet Explorer 10 umożliwia dostęp do strony sieci Web opartych na środowisku ASP.NET firmy Microsoft.
 • Strony sieci Web uruchamia operację ogłaszania wstecznego.
W tym scenariuszu ogłaszania wstecznego operacja nie powiedzie się i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Błąd skryptu napotkano",""__doPostBack" jest niezdefiniowana


Uwaga Strony sieci Web można uruchomić operację ogłaszania wstecznego na różne sposoby. Na przykład strony sieci Web można użyć formantu przycisk łącza rozpocząć operację ogłaszania wstecznego.

Problem 2

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Można utworzyć strony opartych na środowisku ASP.NET, która ma atrybut MaintainScrollPositionOnPostBack ustawiony na wartość True.
 • Aby otworzyć stronę sieci Web użyć Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja programu Mozilla Firefox.
 • Strony sieci Web uruchamia operację ogłaszania wstecznego.
W tym scenariuszu pozycja przewijania strony sieci Web nie jest zachowywana po zakończeniu operacji odświeżania strony.

Uwaga Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problem 3

W klasie System.Web.Configuration w witrynie sieci Web opartych na programie.NET Framework 4 ASP.NET występuje błąd programu Watson, wyścigu, w którym funkcja InitStandaloneConfig jest wywoływana dwa razy przez dwa różne wątki. Ten problem występuje, awarię witryny sieci Web. Dodatkowo otrzymasz następujący komunikat o błędzie naruszenia dostępu po wystąpieniu błędu programu Watson:
Kod wyjątku - System.AccessViolationException

Problem 4

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Użytkownik konfiguruje zasady buforowania trybu użytkownika do usług Internet Information Services (IIS) do pamięci podręcznej odpowiedzi na żądania, które zawierają pewne rozszerzenie nazwy pliku w Menedżerze IIS buforowanie danych wyjściowych.
 • Żądania zasobów z rozszerzeniem wcześniej skonfigurowany jest odbierane przez buforowanie danych wyjściowych w Menedżerze usług IIS.
 • Niestandardowy moduł ustawia plik cookie w odpowiedzi. Następnie odpowiedzi są buforowane przez buforowanie danych wyjściowych w Menedżerze usług IIS.
 • Żądanie innym od innego użytkownika zostanie odebrane przez buforowanie danych wyjściowych Menedżera usług IIS, a oryginalny buforowanej odpowiedzi wraz z pliku cookie jest wysyłane do innego użytkownika.
W tym scenariuszu odpowiedź w ten sam plik cookie jest wysyłane do różnych żądające nieoczekiwanie.

Wydanie 5

Objawy

Gdy używasz c# FileSystemWatcher w aplikacji opartych na programie.NET Framework 4 obserwować zmiany w określonym katalogu, występuje przeciek pamięci.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w c# FileSystemWatcher . Po utworzeniu obiektu Element FileSystemWatcherc# FileSystemWatcher używa klasy dojścia GCHandle utworzyć dojścia przypiętych garbage collector. Uchwyt jest 8 kilobajtów (KB) i używa formatu danych byte [] . Jednak obiektu Element FileSystemWatcher nigdy nie zwalnia dojście garbage collector.

Problem 6

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Zainstalować, a następnie włączyć PowerPivot dla programu Excel dodatek aplikacji na komputerze programu Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowane.
 • Próby uruchomienia programu Microsoft Excel 2010.
W tym scenariuszu ekran powitalny sporadycznie pozostaje otwarte dłużej niż zwykle, gdy pojawi się następujący komunikat o błędzie w programie Excel 2010:
Ładowanie dodatków)<x> </x>z <y></y>) Program PowerPivot for Excel


Uwaga<x></x> jest symbolem zastępczym reprezentującym, gdzie w kolejności ładowania tego programu PowerPivot jest wyświetlany między aplikacjami dodatek programu Excel. <y> </y>jest symbolem zastępczym reprezentującym całkowita liczba aplikacji add-in w programie Excel.

Problem 7

Obsługa zestawów.NET Framework 4.0 może powodować sytuacji wyścigu. To zachowanie powoduje, że procesy uruchomione kod zarządzany przeciwko.NET Framework 4.0 common language runtime (CLR), aby wprowadzić w niespójnym stanie. Ponadto procesy może zostać nagle zatrzymany. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, wpisy są dodawane do listy zjednoczenia CLR, aby lista zamknięta w sposób przechodni. Zapobiega to wszelkie sytuacje wyścigu pokrewne.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Właściwości

Numer ID artykułu: 2600217 - Ostatnia weryfikacja: 1 lipca 2013 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2600217 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2600217

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com