วิธีการจัดรูปแบบเซลล์ข้อมูลเมื่อคุณกำลังสร้างแฟ้ม Excel กับเพจที่มีหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 260239 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบฟิลด์เพื่อรักษาตัวนำ (เช่น "000" ใน "0001112") หรือสูตรเฉพาะเมื่อคุณสร้างแฟ้ม Excel กับเพจที่มี Active Server Pages (ASP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณตั้งค่าการ
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
					
ในเพจ ASP, Excel จะเปิดใช้การประมวลผลเอกสาร และแสดงเป็นกระดาษคำนวณของ Excelสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
199841วิธีการแสดงผลลัพธ์ของ ASP โดยใช้ Excel ใน IE กับชนิด MIME
มีการถ้าฟิลด์ตารางมีเลขศูนย์ แล้วศูนย์ (หรือค่าศูนย์) จะถูกตัดเนื่องจาก Excel ใช้ฟิลด์เป็นค่าตัวเลข

คุณสามารถระบุเซลล์ที่เป็นค่าสายอักขระการรักษาการจัดรูปแบบในเพจ ASP แม้ว่าคุณสามารถระบุสูตรสำหรับการคำนวณในรหัสของคุณ

หน้าต่อไปนี้ Test.asp แสดงว่าคุณสามารถทำได้:
<%@ Language=VBScript %>
  <%
   'Change HTML header to specify Excel's MIME content type
   Response.Buffer = TRUE
   Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  <!-- Our table which will be translated into an Excel spreadsheet -->
  <TABLE WIDTH=75% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
  <TR>
   <TD>Book ID</TD>
   <TD>Book Title</TD>
   <TD>Price</TD>
   <TD>Shipping Fee</TD>
   <TD>Tax Rate</TD>
   <TD>Total Cost</TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD>="0001"</TD>
   <TD>The Perfect Programming Book</TD>
   <TD>13.00</TD>
   <TD>5.00</TD>
   <TD>8.25%</TD>
   <TD>=Sum(c2:d2)*(1+E2)</TD>
  </TR>
  </TABLE>
  </BODY>
  </HTML>
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247318จุดบกพร่อง: Word 2000 และ Excel 2000 ไม่เปลี่ยนเส้นทางได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้ Response.Redirect
264143การแก้ไข: เซสชัน ASP ตัวแปรว่างเมื่อมีการส่งกระแสข้อมูลชนิด MIME ของ Office 2000 กับ Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 260239 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbscript kbmt KB260239 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260239

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com