วิธีการตรวจหา และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้บ่อยในตัวจัดการการดำเนินงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2603913 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมการตั้งค่าคอนฟิก

บริการการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการศูนย์ระบบเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการคำนวณการกำหนดค่าของบริการความสมบูรณ์ของทั้งหมดใน กลุ่มการจัดการตัวจัดการการดำเนินงาน การกำหนดค่าของบริการสุขภาพประกอบด้วยกฎ จอภาพ discoveries และงาน สำหรับบริการสุขภาพ และ สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบริการ

เมื่อต้องคำนวณโครงแบบจำเป็นทั้งหมดสำหรับแต่ละบริการสุขภาพ การจัดการการตั้งค่าคอนฟิกบริการต้องมีรายการต่อไปนี้:
 • อินสแตนซ์ทั้งหมดของคลาสทั้งหมดที่ถูกตรวจสอบ
 • จัดการโฮสต์สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอินสแตนซ์
 • กฎ จอภาพ discoveries และกระแสงานอื่น ๆ ที่ได้รับการกำหนดคลาสที่จะถูกตรวจสอบ
 • บริการสุขภาพที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกรณีที่
นอกจากนี้ บริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกต้องสามารถอ่านการเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใน กลุ่มการจัดการ บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกต้องใช้ใด ๆ การแทนที่สำหรับกฎและจอภาพที่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ที่กลุ่ม ชั้น หรือเหล่านี้แต่ละกรณี

วัตถุที่อยู่ในกลุ่มบริหารจะถูกกำหนดเป็นอินสแตนซ์ของคลาสที่ถูกตรวจสอบที่ขึ้นอยู่กับการค้นหาข้อมูลที่ถูกส่ง ด้วยกระแสงานค้นพบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุคีย์ วัตถุนั้นอาจถูกเพิ่มเป็นอินสแตนซ์ใหม่ของคลาสที่ถูกตรวจสอบ มิฉะนั้น วัตถุนั้นจะไม่ถือเป็นอินสแตนซ์ของคลาสนั้น

ในขณะที่รายการการเปลี่ยนแปลงสำหรับระดับชั้นที่วัตถุเป็นสมาชิกของ การกำหนดค่าจะเปลี่ยนสำหรับความสมบูรณ์ของบริการที่ตรวจสอบวัตถุนั้นด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นกฎ จอภาพ discoveries งาน และการแทนที่จะเพิ่ม หรือเอาออกจากการกำหนดค่าก่อนหน้านี้

ตั้งค่าคอนฟิก churn

ตัวแทนอาจไม่ได้รับการกำหนดค่าเสถียรภาพในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • การค้นหาข้อมูลจำนวนมากถูกส่งไปยังบริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
 • มีส่งข้อมูลการค้นหาเร็วเกินไปสำหรับการบริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการประมวลผลก่อนที่มีส่งข้อมูลการค้นหาเพิ่มเติม สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลจะเกิดขึ้นในกระบวนการการคำนวณ
การส่งข้อมูลการค้นพบ หรือที่เรียกว่า "ตั้งค่าคอนฟิก churn บ่อยอาจทำให้เกิดการบริการสุขภาพบางอย่างการทำงานภายใต้การตั้งค่าคอนฟิกเดิม หรือทำให้เกิดการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การจัดการจะกลายเป็นเก่าแล้ว ลักษณะการทำงานจากสาเหตุที่บางความสมบูรณ์ของบริการที่ปรากฏนี้มีสีจาง (ไม่มี) ในคอนโซลการดำเนินงาน

มีส่งข้อมูลการค้นพบ โดยบริการสุขภาพเมื่อเรียกใช้กระแสงานการค้นพบ แนะนำ Pack บริหารแบบใหม่ไปยัง กลุ่มบริหารอาจทำให้เกิดการกระแสงานค้นพบหลายการเรียกใช้บนแต่ละตัวแทน และ ในขณะที่มีการค้นพบอินสแตนซ์ใหม่ discoveries เพิ่มเติมอาจถูกเรียกใช้ในบริษัทตัวแทนการทำงานบางอย่าง การเปลี่ยนกลุ่ม แทนที่ และอื่น ๆ กระแสงานอาจก่อให้เกิดการกระแสงานค้นพบการเรียกใช้ตัวแทน และ คำแนะนำของบริษัทตัวแทนใหม่ทำให้เกิดการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการการบริการปรับปรุงว่างตัวอย่าง โดยใช้การตั้งค่าคอนฟิกของบริษัทตัวแทนใหม่

บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกถูกบังคับเพื่อคำนวณใหม่การกำหนดค่าบริการสุขภาพบ่อยในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • การค้นพบกระแสงานถูกกำหนดค่าให้เรียกใช้บ่อยเกินไป
 • คุณสมบัติที่ถูกค้นพบ โดยกระแสเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเรียกใช้กระแสงานค้นพบ
สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับบริษัทตัวแทนจำนวนมาก หรือเซิร์ฟเวอร์การจัดการอยู่ภายใต้ปริมาณงานแบบหนา บริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกอาจไม่สามารถเก็บอัตราการเปลี่ยนแปลง และตั้งค่าคอนฟิก churn อาจเกิด

Churn การตั้งค่าคอนฟิกระบุ โดยใช้แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของมิลลิวินาที

เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมจัดการการดำเนินงานบนเซิร์ฟเวอร์จัดการ บ่งชี้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า กลุ่มการจัดการเนื่องจาก มีข้อมูลการค้นหาใหม่

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการการดำเนินงาน
แหล่งที่มา: การเชื่อมต่อ OpsMgr
รหัสเหตุการณ์: 21024
ระดับ: ข้อมูล
คอมพิวเตอร์: <MS name=""></MS>
คำอธิบาย:
การตั้งค่าคอนฟิกของ OpsMgr อาจล้าสมัยสำหรับกลุ่มการจัดการ <ManagementGroupName></ManagementGroupName>และได้ร้องขอการปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกจากบริการตั้งค่าคอนฟิก คุกกี้สถานะ current(out-of-date) เป็น " 3A B0 1E 5C 81 F3 12 F5 56 F8 ของ EF 8A B7 01 BA 09 86 55 06 48"


เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้บ่งชี้ว่า บริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเสร็จสิ้นการประมวลผลข้อมูลการค้นพบใหม่ และคำนวณการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าจัดการ กลุ่ม ขึ้นอยู่กับข้อมูลใหม่

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการการดำเนินงาน
แหล่งที่มา: การเชื่อมต่อ OpsMgr
รหัสเหตุการณ์: 21025
ระดับ: ข้อมูล
คอมพิวเตอร์: <MS name=""></MS>
คำอธิบาย:
OpsMgr ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกใหม่สำหรับกลุ่มการจัดการ<ManagementGroupName>จากการกำหนดค่าบริการ คุกกี้สถานะใหม่คือ " 34 FA 11 61 4D B8 03 B7 1D 66 3 มิติที่ 59 83 F3 C0 AA 7A 6F 1A 3B "</ManagementGroupName>


ในสภาพแวดล้อมแบบทั่วไป 21024 ทุกควรตาม ด้วยการ 21025 ถ้าข้อมูลค้นพบไม่ทำให้ข้อมูลใด ๆ ที่ตั้งค่าคอนฟิกการเปลี่ยนแปลง event ID จะ 21026 แทน ใน กลุ่มการจัดการขนาดใหญ่ คู่ของเหตุการณ์ 21024 และ 21025 หรือ 21026 ควรจะคาดว่าจะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อชั่วโมง สายอักขระความยาวของเหตุการณ์ 21024 โดยไม่มี 21025 สอดคล้องกันหรือ 21026 เหตุการณ์คือ เครื่องหมายของการตั้งค่าคอนฟิก churn นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์อาจแสดงเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่บ่งชี้ว่า churn ที่ตรวจพบ

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการการดำเนินงาน
แหล่งที่มา: บริการการกำหนดค่า OpsMgr
รหัสเหตุการณ์: 29202
ระดับ: คำเตือน
คอมพิวเตอร์: <MS name=""></MS>
คำอธิบาย:
บริการการกำหนดค่า OpsMgr ไม่สามารถเรียกสถานะสอดคล้องกันจากฐานข้อมูล OpsMgr เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ใช้บ่อยเกินไป
อาจเป็น เพราะการเพิ่มขึ้นชั่วคราว และแบบปกติของข้อมูลการค้นหา อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเพื่อตรวจสอบว่าการเพิ่มที่ไม่คาดคิด
เปลี่ยนแปลงวัตถุตรวจสอบล่าสุด:
อินสแตนซ์ = %1
คลาส = %2
การปรับเปลี่ยนเวลา = 3
มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การตรวจสอบล่าสุด:
อินสแตนซ์ของความสัมพันธ์ = 4
ตัวอย่างของแหล่งที่มา = 5
อินสแตนซ์ของเป้าหมาย = %6
RelationshipClass = %7
การปรับเปลี่ยนเวลา = %8

ชั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องอ่านตารางหลายตารางเมื่อชั้นของการเข้าถึงข้อมูลแบบสอบถามสำหรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าตารางหนึ่งจะถูกปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีอ่าน แต่ ก่อนที่ตารางทั้งหมดถูกอ่าน เลเยอร์การเข้าถึงข้อมูลล็อก 29202 ID เหตุการณ์ก่อนหน้านี้และลองส่งใหม่ ถ้ามีอ่านอินสแตนซ์เอนทิตี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลานี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์เหล่านี้รวมอยู่ในฟิลด์เหตุการณ์ มิฉะนั้น เขตข้อมูลเหล่านี้ถูกปล่อยว่างไว้

อาจระบุสาเหตุของการตั้งค่าคอนฟิก churn โดยใช้ Datawarehouse ตัวจัดการการดำเนินงาน

ในการจัดการกลุ่มที่ถูกติดตั้งคอมโพเนนต์การจัดการการดำเนินงานที่รายงาน แบบสอบถาม SQL หลายสามารถใช้เพื่อระบุการกระแสงานที่จะส่งการเปลี่ยนแปลงที่ใช้บ่อย แบบสอบถามเหล่านี้ควรจะเรียกใช้ใน Studio จัดการของ SQL กับอินสแตนซ์ Datawarehouse

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดส่งเข้ามา โดยการกระแสงานค้นพบใน 24 ชั่วโมงล่าสุด:
select ManagedEntityTypeSystemName, DiscoverySystemName, count(*) As 'Changes' from (select distinct  MP.ManagementPackSystemName,  MET.ManagedEntityTypeSystemName,  PropertySystemName,  D.DiscoverySystemName,  D.DiscoveryDefaultName,  MET1.ManagedEntityTypeSystemName As 'TargetTypeSystemName',   MET1.ManagedEntityTypeDefaultName 'TargetTypeDefaultName',  ME.Path,  ME.Name, 
  C.OldValue,  C.NewValue,  C.ChangeDateTime from dbo.vManagedEntityPropertyChange C inner join dbo.vManagedEntity ME on ME.ManagedEntityRowId=C.ManagedEntityRowId inner join dbo.vManagedEntityTypeProperty METP on METP.PropertyGuid=C.PropertyGuid inner join dbo.vManagedEntityType MET on MET.ManagedEntityTypeRowId=ME.ManagedEntityTypeRowId inner join dbo.vManagementPack MP on MP.ManagementPackRowId=MET.ManagementPackRowId inner join dbo.vManagementPackVersion MPV on MPV.ManagementPackRowId=MP.ManagementPackRowId left join dbo.vDiscoveryManagementPackVersion DMP on DMP.ManagementPackVersionRowId=MPV.ManagementPackVersionRowId AND CAST(DefinitionXml.query('data(/Discovery/DiscoveryTypes/DiscoveryClass/@TypeID)') AS nvarchar(max)) like '%'+MET.ManagedEntityTypeSystemName+'%' left join dbo.vManagedEntityType MET1 on MET1.ManagedEntityTypeRowId=DMP.TargetManagedEntityTypeRowId left join dbo.vDiscovery D on D.DiscoveryRowId=DMP.DiscoveryRowId where ChangeDateTime > dateadd(hh,-24,getutcdate()) ) As #T group by ManagedEntityTypeSystemName, DiscoverySystemName order by count(*) DESC
แบบสอบถามนี้สร้างคอลัมน์ที่สาม คอลัมน์แรกมีคลาสของวัตถุที่กระแสงานมีการกำหนดเป้าหมาย คอลัมน์สองเป็นการบ่งชี้ชื่อภายในของการค้นพบกระแสงาน คอลัมน์สามแสดงจำนวนรวมของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอินสแตนซ์ทั้งหมดของคลาสนี้ที่ถูกส่งเข้ามา โดยกระแสงานใน 24 ชั่วโมงสุดท้าย จำนวนรวมของการเปลี่ยนแปลง สำหรับคลาสทั้งหมด แสดงถึงจำนวนครั้งที่บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกต้องคำนวณการกำหนดค่าสำหรับข้อความสมบูรณ์ของบริการตัวแทน

จำนวนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางระดับชั้นของวัตถุ แม้ว่าในสภาพแวดล้อมแบบเสถียรภาพ อาจไม่เคยถึงศูนย์ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่นการเพิ่ม หรือเอาคุณสมบัติ บริษัทตัวแทนที่มีบทบาทเพิ่มเติม หรือ decommissioned เซิร์ฟเวอร์ที่มีเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ จะสะท้อนอยู่ในหมายเลขที่จะถูกส่งกลับ ในสภาพแวดล้อมในการตั้งค่าคอนฟิกที่พบ churn กระแสงานอย่าง น้อยหนึ่งจะอาจจะแสดงค่ามีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่ากระแสงานอื่น

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใน 24 ชั่วโมงล่าสุด:
select distinct  MP.ManagementPackSystemName,  MET.ManagedEntityTypeSystemName,  PropertySystemName,  D.DiscoverySystemName,  D.DiscoveryDefaultName,  MET1.ManagedEntityTypeSystemName As 'TargetTypeSystemName',  MET1.ManagedEntityTypeDefaultName 'TargetTypeDefaultName',  ME.Path,  ME.Name,  C.OldValue,  C.NewValue,  C.ChangeDateTime from dbo.vManagedEntityPropertyChange C inner join dbo.vManagedEntity ME on ME.ManagedEntityRowId=C.ManagedEntityRowId inner join dbo.vManagedEntityTypeProperty METP on METP.PropertyGuid=C.PropertyGuid inner join dbo.vManagedEntityType MET on MET.ManagedEntityTypeRowId=ME.ManagedEntityTypeRowId inner join dbo.vManagementPack MP on MP.ManagementPackRowId=MET.ManagementPackRowId inner join dbo.vManagementPackVersion MPV on MPV.ManagementPackRowId=MP.ManagementPackRowId left join dbo.vDiscoveryManagementPackVersion DMP on DMP.ManagementPackVersionRowId=MPV.ManagementPackVersionRowId   AND CAST(DefinitionXml.query('data(/Discovery/DiscoveryTypes/DiscoveryClass/@TypeID)') AS nvarchar(max)) like '%'+MET.ManagedEntityTypeSystemName+'%' left join dbo.vManagedEntityType MET1 on MET1.ManagedEntityTypeRowId=DMP.TargetManagedEntityTypeRowId left join dbo.vDiscovery D on D.DiscoveryRowId=DMP.DiscoveryRowId where ChangeDateTime > dateadd(hh,-24,getutcdate()) ORDER BY MP.ManagementPackSystemName, MET.ManagedEntityTypeSystemName
แบบสอบถามนี้สามารถระบุซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใน 24 ชั่วโมงสุดท้าย รวมเข้าด้วยกันกับแบบสอบถามก่อนหน้านี้ แบบสอบถามนี้สามารถแสดงค่าเก่า และใหม่ได้สำหรับคุณสมบัติ บริษัทตัวแทนที่ส่งการเปลี่ยนแปลง กระแสงานที่ดำเนินการค้นหา และการบริหาร pack ในซึ่งจะไม่มีอยู่

วิธีการลดการตั้งค่าคอนฟิก churn

ชุดบริหารเก่านำมาใช้กระแสงานค้นพบซึ่งส่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบ่อยเกินไป รุ่นปัจจุบันของชุดการจัดการส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนกระแสการค้นพบเหล่านี้ในการส่งข้อมูลน้อยกว่าบ่อย หรือชุดของการจัดการแบบสอบถามคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เราขอแนะนำให้ คุณปรับรุ่นชุดการบริหารที่ประกอบด้วยกระแสงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการสอบถามก่อนหน้านี้ เวอร์ชันใหม่ของชุดการจัดการจะสามารถดาวน์โหลดได้จากในแค็ตตาล็อกชุดการจัดการ:
http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com/en-US/applications/search/operations-manager-d11?q

ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ของชุดการจัดการจะไม่พร้อมใช้งาน หรือรุ่นใหม่ไม่สามารถถูกปรับใช้ได้ในขณะนี้ ช่วงเวลาการค้นพบสามารถปรับปรุง โดยใช้การแทนที่จะเรียกใช้บ่อยนัก บางครั้ง การค้นพบที่รับผิดชอบสำหรับ churn การตั้งค่าคอนฟิกสามารถไม่สมบูรณ์งาน โดยการแทน ถ้าการค้นพบถูกปิดใช้งานสำหรับหลายสัปดาห์ วัตถุที่ถูกค้นพบ โดยกระแสอาจ groomed ออกจากฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานการค้นพบสามารถจัดหาวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อขจัดการตั้งค่าคอนฟิก churn ตราบเท่าที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบถาวรก่อนที่วัตถุใด ๆ จะ groomed จากฐานข้อมูล นอกจากนี้กระแสงานยังสามารถถูกเปิดใช้งานสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อ rediscover วัตถุก่อนที่พวกเขากำลัง groomed

กระแสงานบางในชุดการจัดการเหล่านี้รุ่นเก่าจะถูกกล่าวถึงในบล็อกต่อไปนี้:
http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2009/10/05/what-is-config-churn.aspx
ถ้ากระแสงานที่มาจากการค้นพบแบบกำหนดเองที่เป้าหมายเป็นคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่นเนื้อที่ว่างบนดิสก์ การค้นพบควรเป็นผู้ตรวจแก้เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อย กระแสงานค้นพบควรกำหนดเป้าหมายอินสแตนซ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น (หลายสัปดาห์ หรือน้อยกว่า) กระแสงานค้นพบควรเก็บรวบรวมคุณสมบัติของอินสแตนซ์เหล่านั้นที่มักเปลี่ยนแปลง (อย่าง น้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน) ไม่มีพิจารณาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ในการคำนวณการจัดโครงแบบ ดังนั้น ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ควรถูกรวบรวม โดยกฎประสิทธิภาพการทำงาน และไม่กระแสงานค้นพบ

การปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม

ในกลุ่มการจัดการขนาดใหญ่ (มากกว่า 1000 แทน), RMS อาจกลายเป็นไม่ว่างมากกับการดำเนินงานที่ทำให้โดยทั่วไปจะไม่เกิดปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่จัดการ ในสถานการณ์นี้ แม้แต่ขนาดเล็กอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอาจก่อให้เกิด churn บ่อย ๆ เนื่องจาก มีความยาวของเวลาที่ต้องใช้การประมวลผลการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อลดค่าโสหุ้ยของ RMS สามารถใช้งาน และเปิดใช้งานการประมวลผลโดยทั่วไปอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้อย่างรวดเร็วเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าคอนฟิก churn เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้จะถูกกล่าวถึงในบล็อกต่อไปนี้:
http://blogs.technet.com/b/mgoedtel/archive/2010/08/24/performance-optimizations-for-operations-manager-2007-r2.aspx

การบังคับให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับกลุ่มการจัดการ

ถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิก churn สำหรับ กลุ่มการจัดการเกิดสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อลดความถี่ของกระแสงานปัญหานั้น หรือเมื่อ ต้องการปิดการใช้งานกระแสงานปัญหาจะไม่นำไปใช้กับตัวแทน ในกรณีนี้ ลำดับของการค้นหาข้อมูลที่เข้ามาต้องถูกบล็อกเพื่อช่วยให้บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบเพื่อคำนวณการกำหนดค่าปัจจุบันที่กระแสงานที่ก่อให้เกิดข้อมูลนี้ถูกปิดใช้งาน หรือทำงานน้อยกว่า

การค้นหาข้อมูลถูกส่งไปยังฐานข้อมูล OperationsManager ผ่านในระบบศูนย์ข้อมูลการเข้าถึงบริการ (DAS) ข้อมูลถูกส่งครั้งแรกไป DAS โดยบริการการจัดการศูนย์ระบบบน RMS RMS ได้รับข้อมูลนี้ จากตัวแทน หรือ จากเซิร์ฟเวอร์การจัดการอื่น ๆ คุณสามารถใช้ Windows firewall หรือเครือข่ายอื่น ๆ หมายความว่า เมื่อต้องบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าไป RMS พอร์ต 5723 ขั้นตอนนี้การบล็อคทำให้ไม่สามารถค้นพบข้อมูลถูกส่งไปยังฐานข้อมูล OperationsManager ที่เพิ่งนานพอสำหรับการบริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการคำนวณการกำหนดค่าปัจจุบันสำหรับบริษัทตัวแทนที่จะส่งข้อมูล

บริการการจัดการศูนย์ระบบและบริการการเข้าถึงระบบศูนย์ข้อมูลบน RMS ไม่ควรหยุดการทำงาน หรือปิดการใช้งานในขณะที่บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกจะคำนวณการกำหนดค่าปัจจุบัน บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบจำเป็นต้องใช้ต่อไปนี้เพื่อคำนวณการกำหนดค่ากลุ่มการบริหารการให้เสร็จสมบูรณ์:
 • บริการการจัดการศูนย์ระบบบน RMS ต้องทำงานอยู่ และ healthy
 • บริการการเข้าถึงระบบศูนย์ข้อมูลต้องสามารถสื่อสารกับฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างอาจกลายเป็น backlogged บนบริษัทตัวแทน และ บนเซิร์ฟเวอร์การจัดการอื่น ๆ ในขณะที่บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกจะคำนวณการกำหนดค่าปัจจุบัน ดังนั้น การแยกออกของไฟร์วอลล์หรือพอร์ตที่ควรจะสงสัยทันทีที่คุณเห็นรหัสเหตุการณ์ 21025 ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมจัดการการดำเนินการบน RMS เหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่า บริการการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกที่มีคำนวณการกำหนดค่าใหม่สำหรับการจัดการกลุ่มที่กระแสงานมีในขณะนี้ปิดใช้งาน หรือปรับเปลี่ยน

อาจระบุสาเหตุของการตั้งค่าคอนฟิก churn โดยใช้ตัวจัดการการดำเนินการรายงาน

รายงานใหม่ได้ถูกนำมาใช้กับรุ่น 6.1.7599.0 ในการดำเนินงาน Manager 2007 R2 จัดการ รายงานเหล่านี้ให้ผู้ที่สนใจลงในไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกต้องโดยรวมของข้อมูลที่ประมวลผลกลุ่มจัดการ คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานมาตรฐาน และโอกาสสำหรับการปรับแต่งการกระแสงานค้นพบวัตถุที่ระบุ ทันทีที่ตั้งค่าคอนฟิก churn ระบุ และได้รับการจัดการ รายงานเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นประจำของ churn

เมื่อต้องดาวน์โหลดชุดจะจัดการ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23081
 
 • ไดรฟ์ข้อมูล ด้วยการรายงานการจัดการชุด

  ไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่ตามรายงาน Pack จัดการคอมไพล์รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณของข้อมูลที่สร้างชุดการจัดการ รายงานจะแสดงรายการหมายเลขของการเกิดขึ้นสำหรับแต่ละชุดการจัดการสำหรับชนิดข้อมูลต่อไปนี้:
  • Discoveries
  • ข้อความแจ้งเตือน
  • ประสิทธิภาพการทำงาน (จำนวนของอินสแตนซ์ที่ส่งสำหรับเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงาน และการที่จะรวบรวม โดยการจัดการ pack)
  • เหตุการณ์
  • การเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • ไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่ตามลำดับงานและตัวอย่างรายงาน

  ไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่ตามรายงานกระแสงานและอินสแตนซ์คอมไพล์ข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น การจัดระเบียบ โดยการกระแสงาน (discoveries กฎ จอภาพ และอื่น ๆ) และอินสแตนซ์

  มีสองวิธีในการเข้าถึงรายงานนี้:
  • ในไดรฟ์ข้อมูลโดย Pack จัดการรายงาน คลิกการนับจำนวนของเซลล์ในตารางด้านบนของรายงานเมื่อต้องเปิดไดรฟ์ข้อมูลข้อมูลตามรายงานกระแสงานและอินสแตนซ์สำหรับชุดการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • รันรายงานได้โดยตรงจากส่วนของรายงานในคอนโซลการดำเนินงาน ถ้าคุณเรียกใช้ไดรฟ์ข้อมูลข้อมูลตามลำดับงานและตัวอย่างรายงานได้โดยตรง คุณควรตั้งค่าพารามิเตอร์ของรายงานเพื่อผลลัพธ์ที่กำหนดเอง รายงานนี้แสดงรายละเอียดสำหรับรายละเอียดในระดับเสียงข้อมูล โดยการ Pack จัดการรายงาน ดังนั้น การตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นอาจไม่ให้ข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2603913 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 สิงหาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB2603913 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2603913

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com