MS12-035: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 4 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 8 במאי, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2604121

חל על

מאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 4 בעת שימוש עם:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=38b389d8-d534-4b0a-8dd4-b72a5ce7c4e8&displaylang=he

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי לקבל את הגירסה העדכנית ביותר של Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף אודות בוררי שורות הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN)?:?
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367988(VS.85).aspx

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:
2633870 MS12-016: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 4 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 14 בפברואר, 2012

2572078 MS11-078: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 4:?? 11.10.11

2518870 MS11-044: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 4 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 14.06.11

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש הפרט הוספה או הסרה של תוכניות או בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.2696,727,42415-Dec-201121:03
clrjit.dll4.0.30319.269386,82415-Dec-201121:04
mscordacwks.dll4.0.30319.2691,143,56815-Dec-201121:03
mscordbi.dll4.0.30319.269957,20015-Dec-201121:03
mscorlib.dll4.0.30319.2695,201,16815-Dec-201121:04
nlssorting.dll4.0.30319.26957,61615-Dec-201121:04
PresentationCore.dll4.0.30319.2693,789,08815-Dec-201121:07
PresentationFramework.dll4.0.30319.2696,429,99215-Dec-201121:07
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.269182,05615-Dec-201121:07
ServiceModelReg.exe4.0.30319.269192,79215-Dec-201121:06
SOS.dll4.0.30319.269518,40015-Dec-201121:04
System.AddIn.dll4.0.30319.269156,44015-Dec-201121:05
System.dll4.0.30319.2693,512,07215-Dec-201121:05
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.2695,029,16015-Dec-201121:05
WindowsBase.dll4.0.30319.2691,369,87215-Dec-201121:07
ענף שירות של LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.5446,727,42415-Dec-201116:02
clrjit.dll4.0.30319.544386,82415-Dec-201116:02
mscordacwks.dll4.0.30319.5441,143,56815-Dec-201116:02
mscordbi.dll4.0.30319.544956,68815-Dec-201116:02
mscorlib.dll4.0.30319.5445,202,19215-Dec-201116:02
nlssorting.dll4.0.30319.54457,10415-Dec-201116:02
PresentationCore.dll4.0.30319.5443,792,16015-Dec-201116:06
PresentationFramework.dll4.0.30319.5446,432,55215-Dec-201116:06
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.544182,05615-Dec-201116:06
ServiceModelReg.exe4.0.30319.544192,79215-Dec-201116:04
Setup.exe10.0.30319.54479,11215-Dec-201116:01
SetupEngine.dll10.0.30319.544810,25615-Dec-201116:01
SetupUi.dll10.0.30319.544296,71215-Dec-201116:01
SOS.dll4.0.30319.544517,88815-Dec-201116:02
System.AddIn.dll4.0.30319.544156,44015-Dec-201116:04
System.dll4.0.30319.5443,512,58415-Dec-201116:03
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.5445,029,16015-Dec-201116:04
WindowsBase.dll4.0.30319.5441,372,43215-Dec-201116:06
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.2699,793,28015-Dec-201121:59
clr.dll4.0.30319.2696,727,42415-Dec-201121:03
clrjit.dll4.0.30319.2691,512,71215-Dec-201122:00
clrjit.dll4.0.30319.269386,82415-Dec-201121:04
mscordacwks.dll4.0.30319.2691,515,79215-Dec-201122:00
mscordacwks.dll4.0.30319.2691,143,56815-Dec-201121:03
mscordbi.dll4.0.30319.2691,455,37615-Dec-201122:00
mscordbi.dll4.0.30319.269957,20015-Dec-201121:03
mscorlib.dll4.0.30319.2694,970,76815-Dec-201122:00
mscorlib.dll4.0.30319.2695,201,16815-Dec-201121:04
nlssorting.dll4.0.30319.26968,88015-Dec-201122:00
nlssorting.dll4.0.30319.26957,61615-Dec-201121:04
PresentationCore.dll4.0.30319.2693,825,44015-Dec-201122:01
PresentationCore.dll4.0.30319.2693,789,08815-Dec-201121:07
PresentationFramework.dll4.0.30319.2696,429,99215-Dec-201121:07
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.269226,60015-Dec-201122:01
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.269182,05615-Dec-201121:07
ServiceModelReg.exe4.0.30319.269261,91215-Dec-201122:01
ServiceModelReg.exe4.0.30319.269192,79215-Dec-201121:06
SOS.dll4.0.30319.269598,78415-Dec-201122:00
SOS.dll4.0.30319.269518,40015-Dec-201121:04
System.AddIn.dll4.0.30319.269156,44015-Dec-201121:05
System.dll4.0.30319.2693,512,07215-Dec-201121:05
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.2695,029,16015-Dec-201121:05
WindowsBase.dll4.0.30319.2691,369,87215-Dec-201121:07
ענף שירות של LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.5449,792,76815-Dec-201116:49
clr.dll4.0.30319.5446,727,42415-Dec-201116:02
clrjit.dll4.0.30319.5441,512,71215-Dec-201116:50
clrjit.dll4.0.30319.544386,82415-Dec-201116:02
mscordacwks.dll4.0.30319.5441,515,79215-Dec-201116:50
mscordacwks.dll4.0.30319.5441,143,56815-Dec-201116:02
mscordbi.dll4.0.30319.5441,455,37615-Dec-201116:50
mscordbi.dll4.0.30319.544956,68815-Dec-201116:02
mscorlib.dll4.0.30319.5444,971,79215-Dec-201116:50
mscorlib.dll4.0.30319.5445,202,19215-Dec-201116:02
nlssorting.dll4.0.30319.54468,36815-Dec-201116:50
nlssorting.dll4.0.30319.54457,10415-Dec-201116:02
PresentationCore.dll4.0.30319.5443,827,48815-Dec-201116:51
PresentationCore.dll4.0.30319.5443,792,16015-Dec-201116:06
PresentationFramework.dll4.0.30319.5446,432,55215-Dec-201116:06
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.544226,60015-Dec-201116:51
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.544182,05615-Dec-201116:06
ServiceModelReg.exe4.0.30319.544261,91215-Dec-201116:51
ServiceModelReg.exe4.0.30319.544192,79215-Dec-201116:04
Setup.exe10.0.30319.54479,11215-Dec-201116:01
SetupEngine.dll10.0.30319.544810,25615-Dec-201116:01
SetupUi.dll10.0.30319.544296,71215-Dec-201116:01
SOS.dll4.0.30319.544598,78415-Dec-201116:50
SOS.dll4.0.30319.544517,88815-Dec-201116:02
System.AddIn.dll4.0.30319.544156,44015-Dec-201116:04
System.dll4.0.30319.5443,512,58415-Dec-201116:03
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.5445,029,16015-Dec-201116:04
WindowsBase.dll4.0.30319.5441,372,43215-Dec-201116:06
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.26919,368,70415-Dec-201123:12
clr.dll4.0.30319.2696,727,42415-Dec-201121:03
clrjit.dll4.0.30319.2692,803,97615-Dec-201123:12
clrjit.dll4.0.30319.269386,82415-Dec-201121:04
mscordacwks.dll4.0.30319.2693,759,88815-Dec-201123:12
mscordacwks.dll4.0.30319.2691,143,56815-Dec-201121:03
mscordbi.dll4.0.30319.2693,296,52815-Dec-201123:12
mscordbi.dll4.0.30319.269957,20015-Dec-201121:03
mscorlib.dll4.0.30319.2694,469,00815-Dec-201123:12
mscorlib.dll4.0.30319.2695,201,16815-Dec-201121:04
nlssorting.dll4.0.30319.269145,16815-Dec-201123:13
nlssorting.dll4.0.30319.26957,61615-Dec-201121:04
PresentationCore.dll4.0.30319.2693,789,08815-Dec-201121:07
PresentationFramework.dll4.0.30319.2696,429,99215-Dec-201121:07
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.269182,05615-Dec-201121:07
ServiceModelReg.exe4.0.30319.269545,56015-Dec-201123:13
ServiceModelReg.exe4.0.30319.269192,79215-Dec-201121:06
SOS.dll4.0.30319.2691,204,48015-Dec-201123:13
SOS.dll4.0.30319.269518,40015-Dec-201121:04
System.AddIn.dll4.0.30319.269156,44015-Dec-201121:05
System.dll4.0.30319.2693,512,07215-Dec-201121:05
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.2695,029,16015-Dec-201121:05
WindowsBase.dll4.0.30319.2691,369,87215-Dec-201121:07
ענף שירות של LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
clr.dll4.0.30319.54419,368,70415-Dec-201117:39
clr.dll4.0.30319.5446,727,42415-Dec-201116:02
clrjit.dll4.0.30319.5442,803,97615-Dec-201117:39
clrjit.dll4.0.30319.544386,82415-Dec-201116:02
mscordacwks.dll4.0.30319.5443,759,37615-Dec-201117:39
mscordacwks.dll4.0.30319.5441,143,56815-Dec-201116:02
mscordbi.dll4.0.30319.5443,296,52815-Dec-201117:39
mscordbi.dll4.0.30319.544956,68815-Dec-201116:02
mscorlib.dll4.0.30319.5444,470,03215-Dec-201117:39
mscorlib.dll4.0.30319.5445,202,19215-Dec-201116:02
nlssorting.dll4.0.30319.544144,14415-Dec-201117:40
nlssorting.dll4.0.30319.54457,10415-Dec-201116:02
PresentationCore.dll4.0.30319.5443,792,16015-Dec-201116:06
PresentationFramework.dll4.0.30319.5446,432,55215-Dec-201116:06
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.544182,05615-Dec-201116:06
ServiceModelReg.exe4.0.30319.544545,56015-Dec-201117:40
ServiceModelReg.exe4.0.30319.544192,79215-Dec-201116:04
Setup.exe10.0.30319.54479,11215-Dec-201116:01
SetupEngine.dll10.0.30319.544810,25615-Dec-201116:01
SetupUi.dll10.0.30319.544296,71215-Dec-201116:01
SOS.dll4.0.30319.5441,203,96815-Dec-201117:40
SOS.dll4.0.30319.544517,88815-Dec-201116:02
System.AddIn.dll4.0.30319.544156,44015-Dec-201116:04
System.dll4.0.30319.5443,512,58415-Dec-201116:03
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.5445,029,16015-Dec-201116:04
WindowsBase.dll4.0.30319.5441,372,43215-Dec-201116:06
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2604121 - Last Review: יום שישי 11 מאי 2012 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2604121

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com