Du kan inte logga in till Lync Online eftersom certifikatet inte kan förvärvas eller valideras

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2604176 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

PROBLEMET

När en Office 365-användare försöker logga in på Lync Online med hjälp av Lync 2010 eller Lync 2013, visas följande felmeddelande:
Det gick inte att hämta ett personligt certifikat krävs för att logga in. Om problemet kvarstår, Kontakta supportteamet.
När du försöker logga in på Lync efter nätverksavbrott eller Lync Online tjänsten drabbas felmeddelande du dessutom följande:
Det går inte att logga in på Lync. Det gick inte att verifiera certifikatet från servern.

ORSAK

Det här problemet kan uppstå om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
  • Programvaran är inaktuell.
    • Lync-klienten är för gammal.
    • Microsoft Online Services Sign-In Assistant är för gammal.
  • Certifikaten kan inte förvärvats eller validerade.
    • Lync Online personligt certifikat eller de cachelagrade referenserna är skadade eller har upphört att gälla.
    • En del av certifikatkedjan är inte betrott och certifikatkedjan misslyckas valideringen.

LÖSNING

Upplösning för Lync 2013

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed

Ta bort inloggningsinformationen

Vid registreringen i processen cachelagras Lync 2013 autentiseringsuppgifterna och annan information om sin anslutning till Lync Online. Om du har problem att logga in till Lync Online klickar du på Ta bort min information i Lync 2013 tar automatiskt bort alla sparade lösenord, certifikat och anslutningsinställningar för användarkontot.

Dölj bildenVisa bilden
Skärmbild av Lync 2013 inloggningssida


Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Upplösning för Lync 2010

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
  1. Lync-klienten att uppdatera till den senaste versionen som finns på sidan hämtningsbara filer för Office 365-portalen.
  2. Uppdatering av Inloggningsassistenten för Microsoft Online Services till den senaste versionen.
  3. Rensa din cachelagrade certifikat, behörigheter och anslutningar. Om du vill usdo detta åt dig, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du gör det manuellt går du till den "Ytterligare felsökning för Lync 2013 och Lync 2010"avsnittet. Bokmärke: FixItForMeAlways

Lös det åt mig

Åtgärda problemet genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it -guiden.

För Windows 8

Dölj bildenVisa bilden
assets fixit1
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 20045
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit2För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003


Dölj bildenVisa bilden
assets fixit1
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50935
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit2


Kommentarer
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte på datorn där problemet finns kan du spara Fix lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Ytterligare felsökning för Lync 2013 och Lync 2010

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det.Säkerhetskopiera registret för återställningom det uppstår problem.

Om stegen ovan inte löser problemet kan du prova följande metoder som passar din situation:
  • När Lync ansluter till en viss frontserver, cachelagrar denna slutpunkt om du vill göra processen logga in snabbare i framtiden. Men ibland slutpunkten kan ändras och kan orsaka inloggning misslyckas. Gör så här om du vill ta bort slutpunkten cache:
    1. Leta upp den lokala mappen application data:
      • Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 (utom Windows 8-RT):

        %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\ 
      • Windows XP:

        %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\
    2. Ta bort mappen som är associerad med din postadress för inloggning.
    3. Starta om Lync och försök sedan att logga in till Lync Online.
  • Om du använder Lync 2010, ta bort Lync Online personligt certifikat och sedan hämta en ny. Tänk på att när användaren klickar på Spara lösenordet i Lync 2010 åtgärden sparas även certifikatet i Windows Certificate Manager.

    Gör så här om du vill ta bort ett personligt certifikat:
    1. Ta bort certifikat i Windows Certificate Manager. Gör så här:
      1. Öppna Windows Certificate Manager. Du gör detta, trycker du på Windows + R, Skriv certmgr.msc, och klicka sedan på OK.
      2. Expandera personligaoch sedan certifikat.
      3. Sortera efter Utfärdat av kolumnen och sedan leta efter ett certifikat som har utfärdats av Communications Server.
      4. Kontrollera att certifikatet finns och inte utgånget.
      5. Ta bort certifikat och försök att logga in till Lync Online. Om du inte kan logga in till Lync Online, gå till steg 2.
    2. Om du kör Windows 7, tar du bort lagrade autentiseringsuppgifter i Windows Referenshanteraren. Gör så här:
      1. Öppna Kontrollpanelenoch klicka sedan på Referenshanteraren.
      2. Leta reda på en uppsättning autentiseringsuppgifter som används för att ansluta till Lync Online.
      3. Expandera uppsättning autentiseringsuppgifter och sedan välja Ta bort från valv.
      4. Försök att logga in till Lync Online igen och sedan skriva en ny uppsättning autentiseringsuppgifter.

        Obs! Dessa åtgärder inte är nödvändiga i Lync 2013 eftersom de steg som nämndes tidigare som ta bort inloggningsinformationen tar bort certifikat automatiskt.
  • Rensa DNS-cachen. Gör så här:
    1. Tryck på Windows + R, skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:

      Ipconfig/flushdns
  • VarningAllvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

    Kontrollera följande registernyckel på datorer som påverkas:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid


    Om värdet för MachineGuidinnehåller klammerparenteser runt GUID (till exempel {c1cbd94c-0d35-414c-89ef-dd092b984883}), ta bort klammerparenteserna, starta om Lync och sedan försöka logga in igen.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Upplösning för Lync Online administratörer: verifiera certifikatkedjan

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Slutanvändare kan få ett felmeddelande om att certifikatet kan inte verifieras och detta oftast beror på att ett av certifikaten i kedjan är inte betrott och kan inte verifieras. Detta inträffar vanligtvis för kunder som använder enkel inloggning i Office 365 eller för kunder som har Lync hybrid-distributioner.

Mer information om certifikatvalidering med Lync finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

Obs! I den här artikeln är skriven för mobila enheter, men samma koncept gäller även för Lync-klienter.
2965499 Lync Mobile-användare kan inte logga in när de uppdaterar till klientens version 5.4
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

MER INFORMATION

Om problemet kvarstår när du har utfört dessa åtgärder för felsökning, kontakta teknisk support för Microsoft Office 365 och Microsoft Office 365-Community-forum. I vissa fall kanske användarkontot i Active Directory DS ofullständig eller skadad. Därför Lync Online kan inte skapa ett personligt certifikat. Detta kan påverka alla konton för en hyresgäst inte eftersom effekten beror på tillståndet för servern när användarkontot skapas.

Om du vill begränsa frågan ta reda på om problemet uppstår för konton med flera användare på samma dator. Försök sedan att logga in på Lync Online från samma dator med hjälp av flera användarkonton. Den här processen anger om problemet är relaterat till konfigurationen av datorn eller ett problem med Lync Online-konto.

Löstes problemet?
  • Kontrollera om problemet är borta.
    • Om problemet är borta är du klar med dessa steg.
    • Om problemet inte är åtgärdat kan du gå till den Office 365-Community webbplats, eller Kontakta support.
  • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelandet.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Egenskaper

Artikel-id: 2604176 - Senaste granskning: den 14 augusti 2014 - Revision: 27.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Lync Online
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
o365 o365a kbfixme kbmsifixme o365p o365m kbgraphxlink o365e o365022013 kbgraphic kbmt KB2604176 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2604176

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com