คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ได้เนื่องจากไม่สามารถรับ หรือผ่านการตรวจสอบใบรับรอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2604176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อผู้ใช้ Office 365 พยายามเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ โดยใช้ Lync 2010 หรือ Lync 2013 ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีปัญหาในการขอรับใบรับรองส่วนบุคคลที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Lync หลังจากตกเครือข่ายหรือกระแสตกเป็นบริการออนไลน์ Lync คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Lync มีปัญหาในการตรวจสอบใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ซอฟต์แวร์จะล้าสมัย
  • ไคลเอ็นต์ Lync จะล้าสมัย
  • ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบผู้ช่วย Microsoft จะล้าสมัย
 • ไม่สามารถรับ หรือผ่านการตรวจสอบใบรับรอง
  • ใบรับรองส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Lync หรือข้อมูลประจำตัวถูกแคชไว้เสียหาย หรือล้าสมัย
  • ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ใบรับรองไม่น่าเชื่อถือ และสายของใบรับรองการตรวจสอบล้มเหลว

โซลูชัน

ความละเอียด 2013 Lync

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ลบเครื่องหมายในข้อมูล

ในระหว่างการเข้าสู่ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ Lync 2013 เก็บข้อมูลประจำตัวของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Lync แบบออนไลน์ ถ้าคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบไปยัง Lync Online คลิกลบข้อมูลของฉันเข้าสู่ระบบและ Lync 2013 จะลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใด ๆ ใบรับรอง และตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของ Lync 2013 ลงในเพจ


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Lync 2010

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปรับปรุงไคลเอ็นต์ Lync เป็นรุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของพอร์ทัล Office 365
 2. การปรับปรุงนี้ ผู้ช่วยในการเข้าระบบบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft เป็นรุ่นล่าสุด
 3. การยกเลิกของใบรับรองที่ถูกแคชไว้ ข้อมูลประจำตัว และการเชื่อมต่อ เมื่อต้องการ usdo นี้สำหรับคุณ ไป "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง ไป "ขั้นตอนสำหรับ Lync 2013 และ Lync 2010 ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม"ส่วน ที่คั่นหน้าเว็บ: FixItForMeAlways

แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it

สำหรับ Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 20045
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50935
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้โซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนสำหรับ Lync 2013 และ Lync 2010 ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไขสำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • เมื่อ Lync การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ front-end เฉพาะ เก็บปลายทางนั้นเพื่อทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บางครั้งปลายทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาจทำให้เข้าสู่ระบบล้มเหลว เมื่อต้องการลบแคปลายทาง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหาโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ในเครื่อง:
   • Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 (ยกเว้น Windows 8 RT):

    %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\ 
   • Windows XP:

    %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\
  2. ลบโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ของคุณเข้าสู่ระบบ
  3. รีสตาร์ Lync และจากนั้น ให้ลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Lync 2010 ลบใบรับรองส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Lync และดาวน์โหลดใหม่แล้ว โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้คลิกที่บันทึกรหัสผ่านใน Lync 2010 การดำเนินการนี้นอกจากจะบันทึกใบรับรองในตัวจัดการใบรับรองของ Windows

  เมื่อต้องการลบใบรับรองส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลบใบรับรองในตัวจัดการใบรับรองของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
   1. เปิดตัวจัดการใบรับรองของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กดWindows + Rพิมพ์ certmgr.mscแล้ว คลิกตกลง
   2. ขยายส่วนบุคคลและขยายใบรับรอง
   3. เรียงลำดับตามคอลัมน์ออกตามแล้วค้นหาใบรับรองที่ออก โดยเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร
   4. ตรวจสอบว่า ใบรับรองที่มีอยู่ และว่า จะไม่หมดอายุ
   5. ลบใบรับรอง แล้วลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  2. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 7 เอาข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ในตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
   1. เปิด'แผงควบคุม'แล้ว คลิ กตัวจัดการข้อมูลประจำตัว
   2. ค้นหาชุดของข้อมูลประจำตัวที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับ Lync ออนไลน์
   3. ขยายชุดข้อมูลประจำตัว จากนั้นเอาออกจากชุดเก็บ
   4. มีความพยายามที่จะเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์อีกครั้ง จากนั้น พิมพ์ชุดของข้อมูลประจำตัวของคุณใหม่

    หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จำเป็นในการ Lync 2013 เนื่องจากขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งลบเครื่องหมายในข้อมูลที่เอาออกใบรับรองโดยอัตโนมัติ
 • ล้างแคช DNS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. กดWindows + Rพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดEnter:

   Ipconfig /flushdns
 • คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีความรับผิดชอบของคุณเอง

  บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ตรวจสอบรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid


  ถ้าค่าของMachineGuidประกอบด้วยวงเล็บปีกกาล้อมรอบ GUID (ตัวอย่างเช่น, {c1cbd94c-0d35-414c-89ef-dd092b984883 }), แล้ว เอาวงเล็บ รีสตาร์ Lync และลองเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ดูแล Lync ออนไลน์: ตรวจสอบสายของใบรับรอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผู้ใช้อาจได้รับการข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรอง และนี้มักเกิดขึ้นได้เนื่องจากหนึ่งในสายใบรับรองไม่น่าเชื่อถือ และไม่สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้หนึ่งครั้งใน Office 365 หรือ สำหรับลูกค้าที่มีการปรับใช้ไฮบริดสลี Lync

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบใบรับรองกับ Lync ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าบทความนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับอุปกรณ์มือถือ แนวคิดเดียวกันใช้กับไคลเอนต์ Lync
2965499 ผู้ใช้โมบาย Lync ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหลังจากการปรับปรุงไคลเอ็นต์รุ่น 5.4
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากทำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft Office 365 หรือฟอรั่มชุมชน 365 Office ของ Microsoft ในบางกรณี บัญชีผู้ใช้บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย ดังนั้น Lync ออนไลน์ไม่สามารถสร้างใบรับรองส่วนบุคคล ซึ่งอาจไม่มีผลกับบัญชีของผู้เช่าทั้งหมดเนื่องจากลักษณะพิเศษขึ้นอยู่กับสถานะของเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการจำกัดการตัดสินค้าจากคลัง ตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้หลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แล้ว พยายามเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โดยใช้บัญชีผู้ใช้หลายครั้ง กระบวนการนี้บ่งชี้ว่า ปัญหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์หรือการออกใช้กับบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่
 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล ถึงเรา

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2604176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2557 - Revision: 29.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
o365 o365a kbfixme kbmsifixme o365p o365m kbgraphxlink o365e o365022013 kbgraphic kbmt KB2604176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2604176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com