หลังจากการปรับปรุงหรือการดำเนินการด้านเซิร์ฟเวอร์ Lync แบบออนไลน์ของผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2604176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อ Microsoft Office 365 ผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ Microsoft Lync Online โดยใช้ Microsoft Lync 2010 หรือ 2013 Lync ของ Microsoft ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีปัญหาในการขอรับใบรับรองส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Lync 2010 หลังจากตกเครือข่ายหรือกระแสตกเป็นบริการออนไลน์ Lync คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync ได้ คุณอาจป้อนที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง หรือบริการการรับรองความถูกต้องอาจจะเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรมรุ่นนี้ ถ้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ถูกต้องและปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไคลเอ็นต์ Lync จะล้าสมัย
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Lync 2010 ยังไม่มีการเรียกใช้เครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อป หรือออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบในผู้ช่วย Microsoft จะล้าสมัย
 • ใบรับรองส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Lync หรือข้อมูลประจำตัวถูกแคชไว้เสียหาย หรือล้าสมัย และจำเป็นต้องฟื้นฟู
 • เวลาของระบบคอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากระบบเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองความถูกต้อง Microsoft Azure โฆษณามากกว่าห้านาที
 • การเข้าถึงแบบเฉพาะ RSA คีย์คอนเทนเนอร์ถูกล็อคหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน

โซลูชัน

ความละเอียด 2013 Lync

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ลบเครื่องหมายในข้อมูล

ในระหว่างการเข้าสู่ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ Lync 2013 เก็บข้อมูลประจำตัวของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Lync แบบออนไลน์ ถ้าคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบไปยัง Lync Online คลิกลบข้อมูลของฉันเข้าสู่ระบบและ Lync 2013 จะลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใด ๆ ใบรับรอง และตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของ Lync 2013 ลงในเพจ


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Lync 2010

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหาให้กับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Lync 2010 และ Lync 2103"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง จากนั้นคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบการดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 20045
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50935
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้โซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนสำหรับ Lync 2013 และ Lync 2010 ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ปรับปรุงไคลเอ็นต์ Lync เป็นรุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของพอร์ทัล Office 365
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Lync 2010 มีการปรับปรุงนี้ ผู้ช่วยลงชื่อเข้าใช้บริการแบบออนไลน์ของ Microsoft เป็นรุ่นล่าสุดด้วยการเรียกใช้เครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อปจากหน้าดาวน์โหลดของพอร์ทัล Office 365
 • เมื่อ Lync การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ front-end เฉพาะ เก็บปลายทางนั้นเพื่อทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บางครั้งปลายทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาจทำให้เข้าสู่ระบบล้มเหลว เมื่อต้องการลบแคปลายทาง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหาโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ในเครื่อง:
   • Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 (ยกเว้น Windows 8 RT):

    %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\ 
   • Windows XP:

    %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\
  2. ลบโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ของผู้ใช้
  3. รีสตาร์ Lync 2010 และจากนั้น ให้ลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Lync 2010 ลบใบรับรองส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Lync และดาวน์โหลดใหม่แล้ว โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้คลิกที่บันทึกรหัสผ่านใน Lync 2010 การดำเนินการนี้นอกจากจะบันทึกใบรับรองในตัวจัดการใบรับรองของ Windows

  การต่ออายุใบรับรองบัญชีผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ต่ออายุใบรับรองในตัวจัดการใบรับรองของ Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เปิดตัวจัดการใบรับรองของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กดWindows + Rพิมพ์ certmgr.mscแล้ว คลิกตกลง
   2. ขยายส่วนบุคคลและขยายใบรับรอง
   3. เรียงลำดับตามคอลัมน์ออกตามแล้วค้นหาใบรับรองที่ออก โดยเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร
   4. ตรวจสอบว่า ใบรับรองที่มีอยู่ และว่า จะไม่หมดอายุ
   5. ลบใบรับรอง แล้วลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  2. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 7 เอาข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ในตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เปิด'แผงควบคุม'แล้ว คลิ กตัวจัดการข้อมูลประจำตัว
   2. ค้นหาชุดของข้อมูลประจำตัวที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับ Lync ออนไลน์
   3. ขยายชุดข้อมูลประจำตัว จากนั้นเอาออกจากชุดเก็บ
   4. มีความพยายามที่จะเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์อีกครั้ง จากนั้น พิมพ์ชุดของข้อมูลประจำตัวของคุณใหม่

    หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จำเป็นในการ Lync 2013 เนื่องจากขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งลบเครื่องหมายในข้อมูลที่เอาออกใบรับรองโดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบเวลาของระบบที่มีอยู่ภายในห้านาทีของ timeby เซิร์ฟเวอร์การซิงค์เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้หรือไม่
  • ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ Office 365 ติดต่อกับภายนอกในองค์กรที่ใช้สู่ระบบแบบครั้งเดียว (SSO), ให้ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
   2578667"ขอโทษ แต่เรากำลังมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้คุณ" และ "80045 C 06" ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ติดต่อกับภายนอกที่พยายามเข้าสู่ระบบ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows
  • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
   314054 วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ใน Windows XP
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเวลา ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
   2581291 Lync ออนไลน์เข้าสู่ระบบเกิดข้อผิดพลาดถ้ามีการตั้งค่าเช่นเวลาของคอมพิวเตอร์ วัน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • ล้างแคช DNS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. กดWindows + Rพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดEnter:

   Ipconfig /flushdns
 • ใน Windows XP ลบที่เก็บคีย์การเข้ารหัสลับ RSA ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Windows Explorer และค้นหา C:\Documents and Settings\ผู้ใช้> \Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\ โฟลเดอร์
  2. ลบโฟลเดอร์ย่อยคีย์แบบ RSA ชื่อของโฟลเดอร์ย่อยคีย์ RSA ประกอบด้วยสายอักขระความยาวของตัวเลขและอักขระนั้น ตัวอย่าง:

   S-1-5-21-433994307-1646369186-2100375486-500
  3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ให้ลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากทำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft Office 365 หรือฟอรั่มชุมชน 365 Office ของ Microsoft ในบางกรณี บัญชีผู้ใช้บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย ดังนั้น Lync ออนไลน์ไม่สามารถสร้างใบรับรองส่วนบุคคล ซึ่งอาจไม่มีผลกับบัญชีของผู้เช่าทั้งหมดเนื่องจากลักษณะพิเศษขึ้นอยู่กับสถานะของเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการจำกัดการตัดสินค้าจากคลัง ตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้หลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แล้ว พยายามเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โดยใช้บัญชีผู้ใช้หลายครั้ง กระบวนการนี้บ่งชี้ว่า ปัญหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์หรือการออกใช้กับบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2604176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2557 - Revision: 27.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
o365 o365a kbfixme kbmsifixme o365p o365m kbgraphxlink o365e o365022013 kbgraphic kbmt KB2604176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2604176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com