Jak wyświetlić okno dialogowe Pobieranie pliku dla znanego typu MIME

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 260519 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Podczas obsługiwania dokumentu z serwera sieci Web może być konieczne natychmiastowe wyświetlenie monitu o zapisanie pliku bezpośrednio na dysku użytkownika bez otwierania go w przeglądarce. Jednak dla znanych typów MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), takich jak Microsoft Word ("application/ms-word"), domyślnym zachowaniem jest otwarcie dokumentu w programie Internet Explorer.

Do zastąpienia tego domyślnego zachowania można użyć nagłówka dystrybucji zawartości. Ma on następujący format:
Content-disposition: załącznik; filename=nazwa_pliku.rozszerzenie
				

Więcej informacji

Dystrybucja zawartości jest rozszerzeniem protokołu MIME, które informuje agenta użytkownika MIME o sposobie wyświetlenia załączonego pliku. Zakres poprawnych wartości dystrybucji zawartości został omówiony w specyfikacji RFC 1806 (patrz sekcja Materiały referencyjne tego artykułu). Ten artykuł koncentruje się na argumencie „załącznik”, który informuje agenta użytkownika (w tym przypadku program Internet Explorer) o konieczności zapisania pliku na dysku zamiast zapisywania go u siebie.

Gdy program Internet Explorer odbierze ten nagłówek, wyświetli okno dialogowe Pobieranie pliku, w którym pole nazwy pliku zostanie automatycznie wypełnione nazwą pliku podanego w nagłówku. (Należy zauważyć, że jest to zgodne z projektem i nie można użyć tej funkcji do zapisania dokumentu na komputerze użytkownika bez wyświetlenia monitu o podanie lokalizacji zapisu).

Istnieją dwie metody użycia programu Internet Explorer do określenia nagłówka dystrybucji zawartości dla pliku: dynamiczny i statyczny.

Aby dynamicznie zastosować nagłówek, należy utworzyć plik strony ASP (Active Server Pages), który zapisze dokument w przeglądarce. Aby dodać nagłówek dystrybucji zawartości, należy użyć metody Response.AddHeader. Na przykład:
Response.AddHeader "content-disposition","załącznik; filename=nazwa_pliku.rozszerzenie"
				
Instrukcje dotyczące sposobu binarnego zapisu dokumentu nietekstowego można znaleźć w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
193998 How to read and display binary data in ASP
Ta technika doskonale się sprawdza, gdy należy chronić magazyn dokumentów na serwerze, szczególnie taki, który istnieje poza katalogiem głównym sieci Web.

Aby statycznie zastosować nagłówek, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument w Menedżerze usług internetowych, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Wybierz kartę Nagłówki HTTP i wpisz tam nagłówek dystrybucji zawartości. Daje to najlepsze wyniki, gdy dystrybucję zawartości należy zastosować do kilku plików w systemie i nie jest potrzebne obciążenie ASP.

Należy zauważyć, że to rozwiązanie nie będzie działało w programie Internet Explorer 4.01 ze względu na usterkę. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182315 POPRAWKA: Content-disposition: Does not force File Download dialog

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dystrybucji zawartości, zobacz specyfikację Request for Comments (RFC) 1806 na następującej witrynie organizacji Internet Engineering Task Force (IETF) w sieci Web:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1806.txt
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących projektowania rozwiązań opartych na sieci Web dla programu Microsoft Internet Explorer, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx

http://support.microsoft.com/iep

Właściwości

Numer ID artykułu: 260519 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Internet Explorer 5.0
  • Microsoft Internet Explorer 5.01
  • Microsoft Internet Explorer 5.5
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbnavigation KB260519
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com