ขนาดจะไม่นำมาจากรายการต้นฉบับเมื่อคุณเปลี่ยนต้นทุนสำหรับรายการบัญชีแยกประเภทสินค้าเฉพาะ โดยใช้สมุดรายวันการประเมินค่าใหม่ในการนำทาง Dynamics Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2606865 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้กับ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 979020 ใน Microsoft Dynamics NAV. เมื่อคุณเปลี่ยนต้นทุนสำหรับรายการบัญชีแยกประเภทสินค้าเฉพาะ (ฟ้ม) โดยใช้สมุดรายวันการประเมินค่าใหม่ ขนาดจะไม่นำมาจากรายการต้นฉบับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 979020 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979020 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics ใช้ขนาดเริ่มต้นของสินค้าให้เสมอเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชันคำนวณค่าสินค้าคงคลังในสมุดรายวันการประเมินค่าใหม่ โดยใช้ตัวเลือกคำนวณต่อรายการบัญชีแยกประเภท

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Dynamics R2 2009 นำทาง
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 เซอร์วิสแพ็ค 1
 • Microsoft Dynamics นำทาง 5.0 Service Pack 1

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มันมุ่งเท่านั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอเซอร์วิสแพ็คถัดไปของ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับโทรศัพท์สามารถยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปกติ กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม


ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ เพื่อสร้าง และกระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการในแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ คุณควรเป็นผู้ใช้ไคลเอ็นต์เท่านั้นที่ล็อกออนเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลถูกกำหนดให้รหัสการบทบาท "ซูเปอร์" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดหมายเลขหน้าที่ "ระดับ SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • อนุญาตการปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์ในการดำเนินการ รหัสวัตถุของระบบ 5210 วัตถุ และสำหรับการ รหัสวัตถุของระบบ 9015 วัตถุ


หมายเหตุ คุณไม่ได้ต้องมีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่จะใช้การแก้ไขปัญหาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปลี่ยนรหัสในคุณสมบัติในตารางบรรทัดสมุดรายวันสินค้า (83) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
            "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
            "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
   
           CheckPlanningAssignment;
          END;
   
     OnModify=BEGIN
           ReserveItemJnlLine.VerifyChange(Rec,xRec);
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
            "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0,
            "Shortcut Dimension 1 Code","Shortcut Dimension 2 Code");
   
           CheckPlanningAssignment;
  
  // Add the following lines.
            IF "Applies-to Entry" > 0 THEN
             CreateDimFromILE;
  // End of the lines.
  
          END;
   
     OnModify=BEGIN
           ReserveItemJnlLine.VerifyChange(Rec,xRec);
  ...
  
 2. เปลี่ยนรหัสในฟิลด์ในตารางบรรทัดสมุดรายวันสินค้า (83) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
                                     "Variant Code" := '';
                                     "Bin Code" := '';
                                    END;
                                   END;
                                  END;
   
                             OnLookup=BEGIN
                                  SelectItemEntry(FIELDNO("Applies-to Entry"));
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
                                     "Variant Code" := '';
                                     "Bin Code" := '';
                                    END;
                                   END;
  
                                  // Add the following line.
                                    CreateDimFromILE;
                                  // End of the line.
  
                                  END;
   
                             OnLookup=BEGIN
                                  SelectItemEntry(FIELDNO("Applies-to Entry"));
  ...
  
 3. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ CreateDimFromILE ทำงานในตารางบรรทัดสมุดรายวันสินค้า (83) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
       EXIT(TRUE);
      EXIT(FALSE);
     END;
   
     BEGIN
     END.
    }
   }
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
       EXIT(TRUE);
      EXIT(FALSE);
     END;
   
  // Add the following lines.
      LOCAL PROCEDURE CreateDimFromILE@1100();
      VAR
       LedgEntryDim@1001 : Record 355;
       JnlLineDim@1003 : Record 356;
       LedgEntryDim1@1170000000 : Record 355;
       DimMgt@1004 : Codeunit 408;
      BEGIN
       IF ("Line No." <> 0) AND ("Value Entry Type" = "Value Entry Type"::Revaluation) THEN BEGIN
        JnlLineDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Item Journal Line");
        JnlLineDim.SETRANGE("Journal Template Name","Journal Template Name");
        JnlLineDim.SETRANGE("Journal Batch Name","Journal Batch Name");
        JnlLineDim.SETRANGE("Journal Line No.","Line No.");
        JnlLineDim.DELETEALL;
        "Shortcut Dimension 1 Code" := '';
        "Shortcut Dimension 2 Code" := '';
    
    
        IF "Applies-to Entry" <> 0 THEN BEGIN
         ReadGLSetup;
         LedgEntryDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Item Ledger Entry");
         LedgEntryDim.SETRANGE("Entry No.","Applies-to Entry");
    
         DimMgt.MoveLedgEntryDimToJnlLineDim(
          LedgEntryDim,JnlLineDim,DATABASE::"Item Journal Line",
          "Journal Template Name","Journal Batch Name","Line No.",0);
    
         JnlLineDim.SETCURRENTKEY("Dimension Code","Dimension Value Code");
         JnlLineDim.SETRANGE("Dimension Code",GLSetup."Global Dimension 1 Code");
         IF JnlLineDim.FINDFIRST THEN
          "Shortcut Dimension 1 Code" := JnlLineDim."Dimension Value Code";
    
         JnlLineDim.SETRANGE("Dimension Code",GLSetup."Global Dimension 2 Code");
         IF JnlLineDim.FINDFIRST THEN
          "Shortcut Dimension 2 Code" := JnlLineDim."Dimension Value Code";
        END;
       END;
      END;
   
  // End of the lines.
  
     BEGIN
     END.
    }
   }
  ...
  

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Dynamics R2 2009 นำทาง
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 เซอร์วิสแพ็ค 1
 • Microsoft Dynamics นำทาง 5.0 Service Pack 1

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถลบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่อย่างรวดเร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft มีให้ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเป็น-ไม่ตอบสนองต่อปัญหา emerging เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2606865 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0
Keywords: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2606865 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2606865

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com