Windows Phone 7 ei vastaa komentoihin tai ei käynnisty

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 2606900 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Lisää vianmääritys- ja opiskeluresursseja pienille yrityksille on Support for Small Business -sivustossa.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Windows Phone 7 saattaa lakata toimimasta odotetusti. Esimerkkejä:
 • Kun käynnistät puhelimen, se juuttuu ja ei käynnisty kokonaan.
 • Kun napautat, sipaiset tai panoroit puhelimen näyttöä, se ei vastaa kosketukseen.
 • Jotkin sovellukset tai pelit eivät käynnisty odotetusti.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit käynnistää puhelimen uudelleen, päivittää sen tai palauttaa sen oletusasetuksiin, edeltävään tilaan tai aiempaan versioon, jotta puhelin alkaa taas toimia.

Virhekoodeihin liittyviä ohjeita on seuraavassa Knowledge Base -artikkelissa:

2484484 Windows Phone 7 -ohjelmistopäivityksen ongelmien vianmäärityskeinoja.

Jos sinulla on ongelmia Windows Phone 8:n kanssa, tutustu seuraavaan Knowledge Base -artikkeliin:

2749480 Windows Phone 8 ei toimi tai vastaa komentoihin odotetusti

Asioita joita voi kokeilla


1. Käynnistä puhelin uudelleen

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed

Voit ehkä ratkaista ongelman katkaisemalla puhelimesta virran ja käynnistämällä sen uudelleen.

Voit käynnistää puhelimen uudelleen painamalla virtanäppäintä
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
Virta
, kunnes näyttöön tulee Katkaise virta liu'uttamalla alas, ja sipaisemalla sitten alas. Kun puhelimen virta on sammunut, kytke se uudelleen painamalla
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
virtanäppäintä
.

Jos tämä uudelleenkäynnistys ei toimi puhelimessasi, kokeile jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
 • Paina virtanäppäintä
  Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
  Virtanäppäin
  10 sekunnin ajan. Kun puhelimen virta on sammunut, kytke se uudelleen painamalla
  Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
  virtanäppäintä
  .
 • Jos puhelimessasi on takakannen alla vaihdettava akku, irrota se ja aseta se uudelleen paikalleen. Kytke sitten puhelimeen virta painamalla
  Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
  virtanäppäintä
  .
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

2. Päivitä puhelin

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed

Ohjelmistopäivitykset lisäävät uusia ominaisuuksia, jotka parantavat puhelimen suorituskykyä ja vakautta ja saattavat saada sen toimimaan kunnolla. Jos puhelimen uudelleenkäynnistys ei ratkaise ongelmaa, yritä päivittää uusimpaan Windows Phone 7 -versioon. Toimi seuraavasti:

 1. Tarkista, onko Windows Phone 7:lle saatavilla uusia ohjelmistopäivityksiä:
  • Tuo näkyviin sovellusluettelo sipaisemalla aloitusnäytössä vasemmalle, napauta Asetukset ja tarkista päivitykset napauttamalla Puhelimen päivitys.
 2. Jos päivitys on saatavilla, liitä puhelin ensisijaiseen tietokoneeseesi puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Jos sinun täytyy käyttää jotakin toista tietokonetta, katso aihetta Laitteen synkronoiminen toiseen tietokoneeseen vieraana.
 3. Avaa Zune-ohjelmisto tietokoneessasi.
  1. Napsauta Zune-ohjelmistosivun yläreunassa olevaa Asetukset-kohtaa.
  2. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta Puhelin.
  3. Valitse vasemmalla olevasta luettelosta Päivitä.

  Älä irrota puhelinta tietokoneesta, ennen kuin näkyviin tulee päivityksen valmistumisesta kertova ilmoitus.
Lisätietoja Windows Phone 7:n päivittämisestä ja päivityksen valmistelusta on aiheessa Miten voin päivittää puhelimeni ohjelmiston?

Onko käytössäsi Mac-tietokone? Lataa Mac-tietokoneelle tarkoitettu Windows Phone -sovellus.

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

3. Puhelimen palauttaminen aiempaan versioon

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed

Puhelimessa saattaa joskus ilmetä suorituskykyongelmia ohjelmistopäivityksen jälkeen. Jos puhelin ei toimi päivityksen jälkeen, sinun kannattaa ehkä palauttaa se päivitystä edeltävään versioon ja tilaan.

Tietokone luo palautuspisteen vain päivityksen yhteydessä (jotta voit aloittaa tarvittaessa alusta). Palautuspiste tallennetaan vain tietokoneeseen, jossa Windows Phone on päivitetty. (Jos puhelimesi on kuitenkin ollut vierastilassa, tietokone poistaa palautuspisteen jonkin ajan kuluttua, joten se ei ole välttämättä aina käytettävissä.)

Aiempaan versioon palauttaminen voi olla monimutkainen prosessi, ja saatat menettää kaikki puhelimen edellisen päivityksen jälkeen lisäämäsi uudet kohteet tai kohteet, joihin olet tehnyt muutoksia. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tekstiviestit, soittoäänet, ladattu musiikkisisältö ja edellisen päivityksen jälkeen asetuksiin tekemäsi muutokset. Siksi on tärkeää palauttaa puhelin aiempaan versioon mahdollisimman pian päivityksen jälkeen, jos se on välttämätöntä.

Lisätietoja siitä, mitkä tiedot palautetaan ja mitä ei palauteta aiempaan versioon palauttamisen jälkeen, on aiheessa Varmuuskopion palauttaminen puhelimeen.

"Palauttamista" ja "aiempaan versioon palauttamista" koskeva huomautusAiempaan versioon palauttamista kutsutaan Zunen ja Windows Phonen käyttöliittymässä palauttamiseksi seuraavissa vaiheissa. Palauttaminen tarkoittaa tässä aiempaan versioon palauttamista, ei siis sisällön palauttamista, kuten jäljempänä vaiheessa 4 (Windows Phone 7:n oletusasetusten ja sisällön palauttaminen).

Aiempaan versioon palauttamisen aloittaminen:


 • Varmista, että käytössäsi on sama tietokone, jolla päivitit puhelimen viimeksi.
 • Puhelimen palauttaminen aiempaan versioon edellyttää, että käytettävissä on aiemman käyttöjärjestelmän version varmuuskopio sisältöineen ja asetuksineen. Puhelin palautetaan tähän varmuuskopioversioon. Zune-ohjelmisto palauttaa puhelimen automaattisesti aiempaan versioon etsimällä kyseisen aiemman version kopion. Kokeile ensin vaihtoehtoa 1. Jos Zune-ohjelmisto ei löydä aiempaa versiota, kokeile manuaalista vaihtoehtoa 2.
Vaihtoehto 1:Automaattinen palauttaminen aiempaan versioon Zune-ohjelmistolla (suositellaan)

Toimi seuraavasti:
  1. Käynnistä puhelimen virta.
  2. Liitä puhelin päivityksessä käyttämääsi tietokoneeseen puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
  3. Avaa Zune-ohjelmisto tietokoneessasi.
  4. Valitse näytön oikeasta yläkulmasta Asetukset.
  5. Napsauta Puhelin > Päivitä.
  6. Napsauta Palauta-painiketta.

   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   2630693
   Jos Palauta-vaihtoehtoa ei näy, puhelimesi varmuuskopiota ei ole käytettävissä Zune-ohjelmistossa. Yritä tällöin suorittaa palauttaminen aiempaan versioon manuaalisesti jäljempänä vaihtoehdossa 2 kuvatulla tavalla.
  7. Jos palautusvaihtoehto on näkyvissä, palauta puhelin aiempaan versioon noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. (Muista, että käyttöliittymässä palauttaminen tarkoittaa palauttamista aiempaan versioon.)

   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   2630247
  Kokeile, miten puhelin toimii.

  Vaihtoehto 2: Aiempaan versioon palauttamisen aloittaminen manuaalisesti

  Jos Zune-ohjelmisto ei löydä aiempaa versiota, johon puhelin voidaan palauttaa, voit suorittaa prosessin manuaalisesti. Toimi seuraavasti:
  1. Sammuta puhelimen virta.
   Huomautus Jos puhelin on juuttunut valmistajan logoon, sinun täytyy ehkä poistaa puhelimesta akku, jotta saat virran sammutettua.
  2. Irrota puhelin USB-kaapelista.
  3. Paina kamerapainiketta.
  4. Pidä kamerapainiketta painettuna ja yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  5. Pidä kamerapainiketta painettuna, kunnes tietokoneeseen yhdistämisen näyttö avautuu.

   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   2630678  6. Vapauta kamerapainike.
  7. Avaa Zune-ohjelmisto tietokoneessasi.
  8. Zune-ohjelmiston pitäisi automaattisesti kehottaa sinua käynnistämään palautus aiempaan versioon.

   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   2630250
Jos palautuskehote tulee näyttöön, jatka puhelimen palauttamista aiempaan versioon.

Kun palautus on valmis, saatat huomata, että osa aiemmin lisäämästäsi sisällöstä ja asetuksista puuttuu.

Puhelimesi on palautettu aiempaan ohjelmistoversioon, mutta voit synkronoida mediasisällön takaisin puhelimeen Zune-ohjelmistolla.
Kokeile, toimiiko puhelin.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

4. Palauta oletusasetukset ja sisältö

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed


Tämä kannattaa tehdä vasta viimeisenä vaihtoehtona, sillä toimintoa ei voi peruuttaa.

Tärkeää


 • Kun palautat puhelimen oletusasetukset, kaikki henkilökohtaiset tietosi poistetaan ja puhelin palautuu tilaan, jossa se oli ostohetkellä. Pyyhit toisin sanoen puhelimestasi pois kaiken henkilökohtaisen sisällön.
 • Oletusasetuksia palautettaessa poistettava henkilökohtainen sisältö käsittää esimerkiksi ostetut ja ladatut sovellukset, soittoäänet, tallennetut pelit, yhteystietoryhmät, kuvat, musiikki- ja videosisällön sekä tekstiviestit, joita ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.
 • Kohteita, jotka voidaan palauttaa puhelimeen, ovat aiemmin Zune-ohjelmiston kanssa synkronoitu mediasisältö, ostetut sovellukset ja tallennetut pelit.

Puhelimen oletusasetukset palautetaan ja puhelin palautetaan edeltävään tilaan kolmessa vaiheessa: ensin synkronoidaan sisältö, toiseksi palautetaan oletusasetukset ja kolmanneksi palautetaan sisältö.
 1. Sisällön synkronoiminen ennen oletusasetusten palauttamista

  Liitä puhelin tietokoneeseen ja synkronoi valokuvat, musiikkisisältö ja videot Zune-ohjelmistolla. Oletusasetusten palauttamisen jälkeen voit synkronoida nämä mediatiedostot takaisin puhelimeen.

  Lisätietoja sisällön synkronoimisesta on aiheessa Musiikin, kuvien ja videoiden synkronointi.

  Jos synkronointi ei onnistu, koska tietokone ei tunnista puhelinta, katso seuraavaa ohjattua vianmääritystoimintoa: Tietokone ei tunnista laitettasi Zune-ohjelmistossa.

 2. Windows Phone 7:n oletusasetusten palauttaminen

  1. Tuo näkyviin sovellusluettelo sipaisemalla aloitusnäytössä vasemmalle.
  2. Napauta Asetukset
   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   2617466
   > Tietoja.
  3. Napauta näytön alareunassa Palauta puhelimen oletusasetukset.
  4. Vahvista oletusasetusten palautus napauttamalla Kyllä.
  5. Seuraavaksi näkyviin tulee useita näyttöjä, joissa on puhelimen määritysohjeita. Kyseessä on sama prosessi, jonka kävit läpi ostettuasi Windows Phone 7:n. Lisätietoja on aiheessa Tilin määrittäminen. Huomautus Sinun täytyy kirjautua sisään samalla Microsoft-tilillä (aiemmin Windows Live ID), jota käytit ladatessasi sisältöä ja ostamiasi sovelluksia ensimmäistä kertaa.
 3. Sisällön palauttaminen puhelimeen

  Palauta sisältö synkronoimalla ensin mediasisältö uudelleen ja asentamalla sitten aiemmin ostamasi sovellukset ja pelit takaisin puhelimeen.

  1. Mediasisällön synkronoiminen takaisin puhelimeen:
  1. Liitä puhelin tietokoneeseen puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja avaa sitten Zune-ohjelmisto.
  2. Jos haluat synkronoida kaikki kohteet automaattisesti takaisin puhelimeen, valitse näytön yläreunasta Asetukset.
  3. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta Puhelin. Sinun pitäisi päätyä Synkronointiasetukset-näyttöön.
  4. Valitse kunkin haluamasi mediatyypin kohdalla Kaikki-painike.
  5. Aloita synkronointi napsauttamalla OK-painiketta.
  6. Seuraavaksi puhelimeen avautuu näyttö, jossa synkronointi on käynnissä. Kun näyttöön tulee Synkronointi suoritettu, voit irrottaa puhelimen Zune-ohjelmistosta.

   Tietoja muista synkronointivaihtoehdoista, kuten vetämisestä ja pudottamisesta manuaalisesti, on aiheessa Musiikin, kuvien ja videoiden synkronointi.

  2. Aiemmin ostamiesi sovellusten ja pelien asentaminen uudelleen Windows Phone 7 -puhelimeen:

  Sovellusten asentaminen uudelleen puhelimesta:
  1. Napauta aloitusnäytössäMarketplace
   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   marketplace.png
   .
  2. Etsi uudelleenasennettava sovellus tai peli napauttamalla puhelimen näytössä Hae
   Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
   search.png
   .
  3. Napauta Osta sen sovelluksen tai pelin kohdalla, jonka haluat asentaa uudelleen. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että olet jo ostanut kyseisen sovelluksen. Voit asentaa sen uudelleen ilmaiseksi.
  4. Napauta Asenna ja asenna sitten sovellus uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Saatat joutua antamaan Microsoft-tilisi (aiemmin Windows Live ID) uudelleen.

   Huomautus Microsoft-tiliä kutsutaan Windows Liveksi Windows Phone 7 -käyttöliittymässä.

  Huomautus
  Jos et muista, mitä sovelluksia ja pelejä olet ostanut, näet ostohistoriasi asentaessasi sovelluksia uudelleen Internetistä seuraavissa vaiheissa.

  Asentaminen uudelleen Internetistä:
  1. Siirry tietokoneella Windows Phone -sivustoon ja kirjaudu sisään samalla Microsoft-tilillä (aiemmin Windows Live ID), jota käytät puhelimessa.
  2. Valitse näytön yläreunasta Oma puhelin ja valitse sitten Tili.
  3. Etsi Sovellusten ostohistoria -osasta sovellus, jonka haluat asentaa uudelleen, ja valitse sitten Asenna uudelleen.
  4. Asenna sovellus uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti. Saatat joutua antamaan Microsoft-tilisi (aiemmin Windows Live ID) uudelleen.
Tässä vaiheessa puhelimesi on palautettu edeltävään tilaan, ja kaiken palautettavan sisällön pitäisi olla asennettu uudelleen. Kokeile, miten puhelin toimii. Jos ongelmat jatkuvat, siirry tämän artikkelin alareunassa olevaan Ohjeita-kohtaan.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed


Ohjeita

  Yhteisön keskustelupalsta
  Pyydä apua asiantuntevalta Windows Phone -yhteisöltä.

  Ota yhteyttä
  Tutustu muihin hyödyllisiin artikkeleihin ja yhteystietoihin.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2606900 - Viimeisin tarkistus: 22. huhtikuuta 2013 - Versio: 20.0
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone Consumer
Hakusanat: 
kbwp7update kbwp7 KB2606900

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com