Straipsnio ID: 2607234 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiami ?iniatinklio svetaini?, kuriose apra?oma, kaip pakeisti pagrindin? puslap? ir ie?kos paslaug? teik?j? toliau nurodytose ?Windows Internet Explorer? versijose, saitai:
 • ?Windows Internet Explorer 9?
 • ?Windows Internet Explorer 8?
 • ?Windows Internet Explorer 7?

Daugiau informacijos

Nor?dami pakeisti nar?ykl?s ?Internet Explorer? pagrindin? puslap? arba ie?kos paslaug? teik?j? apsilankykite ?iniatinklio svetain?je, atitinkan?ioje naudojam? operacin? sistem? ir ?Internet Explorer? versij?.

Su?inokite, koki? ?Internet Explorer versij? naudojate

Nor?dami su?inoti, koki? ?Internet Explorer? versij? naudojate, jos ?ifro patvarum? (SSL), produkto identifikacijos numer? arba su?inoti, kada buvo taikytas naujausias naujinimas, atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite nar?ykl? ?Internet Explorer? spustel?dami mygtuk? Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuko Prad?ti paveiksl?lis
  ir spustel?dami Internet Explorer.
 2. Paspauskite ALT + H ir spustel?kite Apie ?Internet Explorer?.

Kaip pakeisti nar?ykl?s ?Internet Explorer? pagrindin? puslap?

Internet Explorer 9

Pakeisti pagrindin? puslap? naudojant operacin? sistem? ?Windows 7?
Pakeisti pagrindin? puslap? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?

Internet Explorer 8

Pakeisti pagrindin? puslap? naudojant operacin? sistem? ?Windows 7?
Pakeisti pagrindin? puslap? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?

Internet Explorer 7

Pakeisti pagrindin? puslap? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?

Kaip pakeisti nar?ykl?s ?Internet Explorer? ie?kos paslaug? teik?j?

Internet Explorer 9

Pakeisti ie?kos paslaug? teik?j? naudojant operacin? sistem? ?Windows 7?
Pakeisti ie?kos paslaug? teik?j? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?

Internet Explorer 8

Pakeisti ie?kos paslaug? teik?j? naudojant operacin? sistem? ?Windows 7?
Pakeisti ie?kos paslaug? teik?j? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?

Internet Explorer 7

Pakeisti ie?kos paslaug? teik?j? naudojant operacin? sistem? ?Windows Vista?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2607234 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbsurveynew kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB2607234

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com