วิธีการเปิดใช้งานเหตุการณ์ Schannel เข้าสู่ระบบใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 260729 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณเปิดใช้งานเหตุการณ์ Schannel เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 Server, Microsoft Windows 2000 Server หรือ Microsoft Windows XP Professional รายละเอียดจาก Schannel เหตุการณ์เขียนได้เพื่อบันทึกตัวแสดงเหตุการณ์ เฉพาะแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบได้ บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และการตั้งค่าคอนฟิกการบันทึกเหตุการณ์ Schannel

การเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หมายเหตุ:คีย์รีจิสทรีนี้จะปรากฏอยู่ใน Windows 2000 และ XP Professional
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ค่าชื่อ: EventLogging
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเพิ่มคุณสมบัตินี้ คุณต้องกำหนดค่า ดูตารางในส่วน "การบันทึกตัวเลือก" เพื่อให้ได้รับค่าที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการทำงานคลิกเพื่อเลือกเริ่มต้นใหม่แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ (บันทึกไม่มีผลจนกว่าหลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์)

ตัวเลือกการบันทึกล็อก

ค่าเริ่มต้นสำหรับการบันทึกเหตุการณ์ Schannel0x0000ใน Windows NT 4.0 Server ซึ่งหมายความ ว่า ไม่มีเหตุการณ์ Schannel เข้าสู่ระบบ ใน Windows 2000 Server และ Windows XP Professional ตั้งค่านี้เมื่อต้องการ0x0001ซึ่งหมายความ ว่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ นอกจากนี้ คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่หลาย โดยการระบุค่าเลขฐานสิบหกที่ equates ไปยังตัวเลือกการบันทึกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น การล็อกข้อผิดพลาด (0x0001) และคำเตือน (0x0002), ตั้งค่าเป็น0x0003.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคำอธิบาย:
0x0000ไม่เข้าสู่ระบบ
0x0001ล็อกข้อผิดพลาด
0x0002คำเตือนการล็อก
0x0004แฟ้มบันทึกที่ให้ข้อมูลและเหตุการณ์ความสำเร็จ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 260729 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB260729 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260729

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com