Identifikator ?lanka: 2607576 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, lista za prelazak aplikacije nestaje trajno kada koristite aplikaciju za otvaranje ili ?uvanje nove stavke. Do ovog problema dolazi kada ve? postoji 999 stavki na listi za prelazak.

Instaliranjem ove ispravke re?ava se problem i omogu?ava prikazivanje stavki u listama za prelazak.


?ta su to liste za prelazak?
Liste za prelazak ? nova funkcija u operativnom sistemu Windows 7 ? su liste nedavno otvaranih stavki, kao ?to su datoteke, fascikle ili Veb lokacije, organizovanih po programima koji se koriste za njihovo otvaranje. Listu za prelazak mo?ete da koristite za otvaranje stavki, a mo?ete i da ka?ite omiljene stavke u listu za prelazak kako bi vam stavke koje koristite svakodnevno bile na dohvat ruke. Pogledajte listu za prelazak koja je izabrana na donjoj slici:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2688591

Vi?e informacija o na?inu kori??enja listi za prelazak potra?ite u slede?em ?lanku:
Kori??enje listi za prelazak za otvaranje programa i stavki

Napomena: U operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, lista za prelazak mo?e da prika?e najvi?e 999 stavki, bez obzira na to koliko stavki u stvari sadr?i.

Napomena: U listi za prelazak podrazumevano se prikazuje po 10 stavki za svaku aplikaciju. Da biste konfigurisali broj stavki koje se prikazuju u listi za prelazak, sledite ove korake: Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak-po-korak? sa slikama

DODATNE INFORMACIJE

Informacije o ispravci

Nabavljanje ove ispravke

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu ispravku, morate koristiti neki od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows 7
 • Windows 7 servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1)
Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacije o registratoru

Da biste koristili ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Informacije o datoteci

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2607576 - Poslednji pregled: 12. mart 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2607576

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com