Straipsnio ID: 2607607 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Pasiekiami kalbos paketai, skirti kompiuteriams, kuriuose veikia ?Windows 8? ir ?Windows RT?. Kalbos paketai ?diegiami naudojant darbalaukyje esant? kalbos valdymo skyd?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kalbos paketus apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
Kalbos operacin?se sistemose ?Windows 8? ir ?Windows RT?

Daugiau informacijos

Kaip ?diegti kalbos paket? ir pakeisti ?Windows? rodymo kalb?

Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti kalbos paket? atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
 1. Prad?ios puslapyje ?veskite kalba ir ?sitikinkite, kad ie?kos apr?ptis nustatyta kaip Parametrai. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 2. Srityje Rezultatai spustel?kite arba bakstel?kite Kalba. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 3. Srityje Keisti kalbos nuostatas spustel?kite arba bakstel?kite ?traukti kalb?. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 4. Nar?ydami arba ?prastai suraskite norim? ?diegti kalb?.

  Pavyzd?iui, pasirinkite Katalonie?i?, tada spustel?kite arba bakstel?kite ?traukti. Dabar katalonie?i? kalba ?traukta kaip viena i? j?s? kalb?. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 5. Srityje Keisti kalbos nuostatas ?alia ?trauktos kalbos spustel?kite arba bakstel?kite Parinktys. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 6. Jei galima atsisi?sti j?s? kalbos paket?, spustel?kite arba bakstel?kite Atsisi?sti ir ?diegti kalbos paket? (Download and install language pack). (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 7. ?diegus kalbos paket?, kalba rodoma kaip galima naudoti ?Windows? rodymo kalba. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 8. Nor?dami, kad ?i kalba b?t? j?s? rodymo kalba, perkelkite j? ? kalb? s?ra?o vir??. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 9. Kad pakeitimas b?t? pritaikytas, i?eikite i? ?Windows? ir v?l ? j? ?eikite.
Pastabos.
 • Norint ?diegti kalbos paket? reikia administratoriaus teisi?.
 • Jei ?diegsite daug papildom? kalbos paket?, suma??s laisvos vietos diske ir bus paveiktas sistemos na?umas. Tai daro ypa? didel? poveik? laisvai vietai diske ir sistemos na?umui prie?i?ros operacij? metu, pavyzd?iui, diegiant pakeitim? paketus. Tod?l rekomenduojame kompiuteryje diegti kalbos paket? tik tuomet, jei j? naudosite.
 • Kalbos paketai suteikia galimyb? keliems kompiuter? bendrai naudojantiems vartotojams pasirinkti skirtingas rodymo kalbas. Pavyzd?iui, vienas vartotojas gali nor?ti matyti dialogo langus, meniu ir kit? tekst? japon? kalba, tuo tarpu kitas vartotojas gali pasirinkti pranc?z? kalb? tam pa?iam turiniui rodyti.

Kaip pa?alinti kalbos paket?

Nor?dami pa?alinti kalbos paket? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Prad?ios puslapyje ?veskite kalba ir ?sitikinkite, kad ie?kos apr?ptis nustatyta kaip Parametrai. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 2. Srityje Rezultatai spustel?kite arba bakstel?kite Kalba. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 3. Srityje Keisti kalbos nuostatas ?alia kalbos, kuri? norite pakeisti, spustel?kite arba bakstel?kite Parinktys. ?sitikinkite, kad kalbos paketas, kur? norite pa?alinti, ?iuo metu nenaudojamas. Prisiminkite, kad negalima pa?alinti originalios ?Windows? ?diegties kalbos. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 4. Jei kalbos paket? galima pa?alinti, rodomas saitas Pa?alinti kalbos paket?. Spustel?kite arba bakstel?kite Pa?alinti kalbos paket?. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija

 5. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te kalb?.

Pastabos.
 • Norint pa?alinti kalbos paket? reikia administratoriaus teisi?.
 • Kalbos paketus, ?diegtus naudojant kalbos valdymo skyd?, galima pa?alinti, jei jie tuo metu nenaudojami.
 • Pa?alinus kalbos paket?, jo naudoti kiti t? pat? kompiuter? naudojantys vartotojai negal?s.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Galb?t reik?s i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegsite arba pa?alinsite ?? kalbos paket?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2607607 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com