คำแนะนำในการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: ใบรับรองดิจิทัลที่หลอกลวงอาจทำให้หลอกลวงด้วย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2607712 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้นำออกใช้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย Microsoft คำแนะนำความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อต้องการดูคำแนะนำความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/2607712.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับ x 64 โดยใช้แพคเกจระบบ (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 รุ่น (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x 64 โดยใช้แพคเกจระบบ (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 การแพคเกจรุ่น (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 รุ่น (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2607712)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 64 การแพคเกจรุ่น (KB2607712)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มเหล่านี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปัญหาที่ทราบ

 • เริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องสำหรับรุ่นทั้งหมด ของ Windows XP และ Windows Server 2003
 • เริ่มระบบใหม่อาจไม่จำเป็นสำหรับรุ่นทั้งหมด ของ Windows Vista ของ Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 r2 โปรแกรมติดตั้งหยุดการบริการจำเป็น การประยุกต์ใช้การปรับปรุง แล้ว รีสตาร์ตบริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการจำเป็นต้องมีเหตุผลใดก็ตาม หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มที่มีการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มระบบใหม่ หากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แนะนำให้บันทึกคุณเริ่มระบบใหม่
 • ตามคำขอชัดเจนของรัฐบาลดัตช์ นำออกใช้ฟังก์ชันการทำงานของการปรับปรุงอัตโนมัติจะล่าช้าสำหรับเนเธอร์แลนด์ ประสบการณ์การใช้งานการติดตั้งของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ในเนเธอร์แลนด์อธิบายต่อไปนี้:
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่ได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าผู้ใช้มีการปรับอัตโนมัติปรุง Windows เปิดใช้งานติดตั้ง
  • ผู้ใช้ยังคงสามารถติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2607712 ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Update แล้ว ตรวจหาการปรับปรุงแบบออนไลน์:
   http://update.microsoft.com
  • ผู้ใช้ยังสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการเยี่ยมชมที่เชื่อมโยงการดาวน์โหลดที่รวมอยู่ในบทความนี้
 • โปรแกรมปรับปรุงนี้จะใช้งานไปยังเนเธอร์แลนด์ บน Windows Update และสถานีทั้งหมดที่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติในภายหลัง ลูกค้าที่ต้องการด้วยตนเองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ควรคลิกดาวน์โหลดแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในส่วน "การดาวน์โหลดข้อมูล" บนหน้าถัดไป ผู้ใช้จะสามารถเลือกภาษาที่จะติดตั้ง และสามารถดำเนินต่อ ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2607712 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2607712 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2607712

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com