บริการเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิตได้หยุดการตอบสนองภายใต้ปัญหา ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows Server 2008 SP2 แบบสุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2608408 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งคุณลักษณะเซิร์ฟเวอร์การกระชับพื้นหลังสามารถถ่ายโอนการบริการ (บิต) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • คุณสามารถสร้างกลุ่ม URL บนเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิต
 • คุณลบกลุ่ม URL ในเวลาเดียวกัน การร้องขอถูกส่งไปยังกลุ่ม URL
 • เซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิตอยู่ภายใต้การปัญหา
ในสถานการณ์สมมตินี้ การบริการเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิตแบบสุ่มหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การชะงักงันที่อยู่ภายในบริการเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิต

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 SP2 ได้รับผลกระทบ โปรแกรมแก้ไขด่วนจะติดตั้ง Windows PowerShell หรือการจัดการระยะไกลของ Windows (WinRM) 2.0 ถ้าไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25305 2010 พฤศจิกายน23:03ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.0.6002.2272096,25622-201105:43x 86
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3505 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,18405 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67505 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720245,76022-201105:47x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720251,90422-201110:12x 86
Wsmauto.dll6.0.6002.22720144,89622-201110:12x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43005 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.0.6002.227209,72822-201105:47x 86
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272012,28822-201105:47x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55905 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-201105:46x 86
Wsmsvc.dll6.0.6002.227201,178,11222-201110:12x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42605 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720214,01622-201110:12x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25305 2010 พฤศจิกายน23:04ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.0.6002.22720134,65622-201109:08x 64
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3505 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,18405 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67505 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720348,16022-201109:12x 64
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720352,25622-201114:10x 64
Wsmauto.dll6.0.6002.22720180,22422-201114:10x 64
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43005 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.0.6002.2272012,28822-201109:12x 64
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272013,82422-201109:12x 64
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55905 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-201109:11x 64
Wsmsvc.dll6.0.6002.227202,046,46422-201114:10x 64
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42605 2010 พฤศจิกายน23:36ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720310,78422-201114:10x 64
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25305 2010 พฤศจิกายน23:03ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3505 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,18405 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67505 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720245,76022-201105:47x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720251,90422-201110:12x 86
Wsmauto.dll6.0.6002.22720144,89622-201110:12x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43005 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.0.6002.227209,72822-201105:47x 86
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272012,28822-201105:47x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55905 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-201105:46x 86
Wsmsvc.dll6.0.6002.227201,178,11222-201110:12x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42605 2010 พฤศจิกายน23:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720214,01622-201110:12x 86
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25310-Jun-200920:52ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.1.7600.21039136,70430-Aug-201105:39x 64
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25310-Jun-200920:52ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.1.7601.21804137,21630-Aug-201106:37x 64
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25322-ก.ค.-200923:18ไม่เกี่ยวข้อง
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25312 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25310-Jun-200920:58ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.1.7600.21039282,11230-Aug-201104:37IA-64
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25310-Jun-200920:58ไม่เกี่ยวข้อง
Lightweightserver.dll6.1.7601.21804282,62430-Aug-201104:11IA-64
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25322-ก.ค.-200923:18ไม่เกี่ยวข้อง
Bitscompactserver.mofไม่เกี่ยวข้อง2,25312 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องจบกระบวนการ Svchost.exe ที่เป็นโฮสต์ให้บริการเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิต

หมายเหตุ นอกจากนี้การสิ้นสุดการกระบวนการ Svchost.exe จบบริการอื่น ๆ ที่เรียกใช้ภายในกระบวนการ Svchost.exe เดียวกัน คุณสามารถเรียกใช้การ tasklist จะ -svc คำสั่งที่พร้อมรับคำสั่งเพื่อตรวจสอบว่าบริการใดใช้ร่วมกระบวนการ Svchost.exe เดียวกันกับการบริการเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิต

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์การกระชับข้อมูลบิต แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิตกระชับเซิร์ฟเวอร์จัดการระยะไกล แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,033
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)19:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_34aeb4ffae35f65372325a7d717ea483_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_968820d5ffba2143.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)19:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_394e86288599b4865af1aa5f0e901c45_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_6066c0a3ea91d542.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)19:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_2fea6e1762a8d2db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม20,662
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)11:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_be3071964e428853.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม189,962
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)11:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_73a84508d1a66239316f524786f79c59_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_f60f1343766666c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)20:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e769ec21081e9dfeb52f04f5607e7d3e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_7d360963245a4550.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,090
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)20:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_8c09099b1b064411.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม20,688
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)15:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_1a4f0d1a069ff989.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม190,002
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)15:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,047
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)20:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_965db3ed4f67060c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,462
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)10:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_24a3b76c3b00bb84.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม181,351
วัน (UTC)22-2011
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_d68a40de79600022a56b4cd33ec9f545_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_7c4c1be1999e067f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ee044e6c8deeba7eacb2e326ecc787d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_9a16625d67eec697.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_98d7f2b6f410bbfa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,739
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)06:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_9ad9e7d2f1231f45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,739
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)07:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,945
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_a32c9d0928717df5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,959
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_a52e92252583e140.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,959
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)06:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_2838491fca828922c3352059eb5d3453_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_f428756e32195014.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_afeccb9baccbfbdbaf53afb96cd3b03b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_2677ac728b7da6c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_3cbafb293bb153c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,737
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_3ebcf04538c3b70b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,737
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)07:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,939
วัน (UTC)31-Aug-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_a32c9d0928717df5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,959
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_a52e92252583e140.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,959
วัน (UTC)30-Aug-2011
เวลา (UTC)06:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2608408 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2608408 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2608408

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com