คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 6 สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซอร์วิสแพ็ค 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2608646 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้ 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) โปรแกรมปรับปรุงนี้มีวัน 2011 27 ตุลาคม บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข

การยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 6 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ช่วยแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้:
 • 2431609 การปรับปรุงที่มีอยู่ที่การปรับปรุงข้อความของนโยบายการเก็บข้อมูลที่ใน OWA สำหรับ Exchange Server 2010
 • 2449266 EWS วางการเชื่อมต่อ TCP แอพลิเคชันไคลเอนต์ของ EWS โดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
 • 2480474 การให้ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อความสำหรับเตือนโควต้าหลังจากการใช้ SP1 สำหรับ Exchange 2010
 • 2514820 ไม่มีส่งข้อความโทรสารขาเข้าไปยังผู้รับในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2521927 การปิดใช้งานคุณลักษณะการรวม ActiveSync อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ OWA ไม่มีผลในไคลเอนต์ OWA พิเศษในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2528854 บริการการจำลองแบบกล่องจดหมายของ Microsoft อัตราแลกเปลี่ยนล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2010 SP1 ติดตั้ง
 • 2535289 บริการจัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange ล้มเหลวในบางครั้งเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยน
 • 2536313 ส่งข้อความที่ช้าและการเข้าถึงกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมายค่าการบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2544246 คุณได้รับ NRN ของการเรียกประชุมในภายหลัง 120 วันหลังจากที่ผู้รับยอมรับการร้องขอในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2548246 บริการจัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange ล้มเหลวในบางครั้งเมื่อมุมมองโฟลเดอร์ที่เสียหายบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2549183 ความ "ไม่มีวัตถุเพื่อเลือก" เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ EMC ในการระบุเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อได้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2549289 Assignee มีบทบาทของ RBAC สามารถเรียกโดยไม่คาดคิดใช้คำสั่งเพิ่ม-MailboxPermission หรือคำสั่งลบ-MailboxPermission บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ที่อยู่ภายนอกขอบเขตการกำหนดบทบาท
 • 2555851 กล่องจดหมายไม่ปรากฏอยู่ในรายการค่าที่แน่นอนที่อยู่หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งในกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2559814 ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม หรือเอาผู้รับมอบสิทธิ์จากกล่องจดหมาย โดยใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2561514 ผู้ใช้ Exchange Server 2003 ไม่สามารถดูข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ในองค์กร federated แตกต่างกัน
 • 2563860 คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลกล่องจดหมายใหม่ถ้าคุณมีฐานข้อมูลกล่องจดหมาย 1000 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2567409 บางข้อความว่าง/ไม่ว่างจะไม่ถูกจำลองจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 การไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003
 • 2571791 นโยบายการเก็บข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับรายการที่ติดต่อโดยไม่คาดคิดในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2572052 คุณสมบัติบางอย่างของการประชุมเกิดประจำจากบัญชีผู้ใช้อีเมลภายนอกหายไปในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2575005 คุณไม่สามารถเริ่มต้น EMC หรือ EMS ที่ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • 2578631 ผู้ใช้บางคนไม่สามารถส่งข้อความอีเมลให้เปิดการใช้งานจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2579172 รายการที่ถูกลบ หรือย้ายยังคงปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์เดิมเมื่อคุณใช้ Office Outlook ในโหมดออนไลน์เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 การ
 • 2579671 ไม่มีผลลัพธ์ที่ส่งกลับเมื่อคุณใช้เมธอด ExpandGroup ใน EWS เพื่อเรียกคืนรายการของสมาชิกของ กลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2582095 ไม่มีจำลองคุณสมบัติ SmtpMaxMessagesPerConnection ของการเชื่อมต่อที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ขอบการขนส่งที่สมัครใช้งานในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2600835 บริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC ล้มเหลวเมื่อคุณลบสิ่งที่แนบมาของสินค้า โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2601701 การใช้หน่วยความจำกระบวนการ MSExchangeRepl.exe ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล VSS บนฐานข้อมูล Exchange Server 2010
 • 2616127 "0x80041606" รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์เพื่อค้นหาคำสำคัญจากกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2617126 กระบวนการ Store.exe ล้มเหลวเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ที่มีสิ่งที่แนบมาในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2627769 โซนเวลาบางอย่างใน OWA จะไม่ปรับให้ตรงกับ Windows ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม 6 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์การปรับปรุงของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเหตุ ปรับปรุง Microsoft ตรวจหาการปรับปรุงการเปลี่บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เมื่อต้องการใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงจะยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • การจัดวาง 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2010 SP1
 • การจัดวาง 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการ DAG

แฟ้มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2608646-EN-x 64
วันที่เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2011

ข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบครั้งการติดตั้งแบบยาว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปท้องถิ่นสำหรับแอสเซมบลีสุทธิ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากเครือข่ายการร้องขอเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปภาพดั้งเดิม (NGen) compiles รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การร้องขอแต่ละต้องรอให้หมดเวลาก่อนที่กระบวนการย้ายบน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่อง เครื่องมือ เมนูใน Windows Internet Explorer,, คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการ ขั้นสูง แท็บ
 2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิก ตกลง.

เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer เฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมคับ เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเลือก ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุง เราขอแนะนำให้ คุณทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าพวกเขาจำเป็นต้องใช้ ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook อื่น ๆ จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

ปัญหาการปรับปรุงสำหรับลูกค้า CAS คำแนะนำการปรับใช้พร็อกซีที่ใช้ CAS-CAS proxying

ถ้าคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง ใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่:
 • คำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าคุณได้
 • คุณได้จัดวาง CAS-CAS proxying

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับที่แน่นอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAS-CAS proxying แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ CAS-CAS proxying

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 ติดตั้ง

หมายเหตุ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่จะใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่


บริการจำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2608646

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2608646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2608646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2608646

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com