นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ทำงานถ้าผู้ใช้ก่อนหน้านี้ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโหมดออฟไลน์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2610379 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าต่อไปนี้ เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ ตั้งค่านโยบายกลุ่มจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเป็นเส้นทางของโฟลเดอร์ผู้ใช้:
  ชื่อของวัตถุนโยบายกลุ่ม\User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder การเปลี่ยนเส้นทาง
  บันทึกย่อ
  • โฟลเดอร์ของผู้ใช้รวมโฟลเดอร์'เอกสาร'
  • คุณสามารถใช้ในกลุ่มนโยบาย Management Console (GPMC) เพื่อค้นหาการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'
 • คุณปิดใช้งานต่อไปนี้ ไม่โดยอัตโนมัติได้เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อทำให้เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์:
  ชื่อของวัตถุนโยบายกลุ่ม\User Configuration\Administrative Templates\System\Folder การเปลี่ยนเส้นทาง
 • คุณกำหนดค่าต่อไปนี้ การกำหนดค่าโหมดการเชื่อมโยงทำให้ช้าลง ตั้งค่านโยบายกลุ่มไปใช้โหมดการเชื่อมโยงช้าสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์เครือข่ายแฝงยาวมากกว่าค่าที่ระบุ:
  แฟ้ม Templates\Network\Offline Configuration\Policies\Administrative ของคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ทุกการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดออฟไลน์ถ้าเวลาแฝงบนเครือข่ายที่มีความยาวมากกว่า 80 มิลลิวินาที (ms)
 • ผู้ใช้ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • ผู้ใช้ใช้ในโฟลเดอร์ที่มีการเปลี่ยนเส้นทางการโอนย้ายแฟ้ม
 • เวลาแฝงบนเครือข่ายที่ใช้จะมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุ
 • เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ถูก transitioned ไปยังโหมดออฟไลน์ที่เรียกว่าเป็นโหมดการเชื่อมต่อช้า และเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์จะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
 • ผู้ใช้แมปไดรฟ์ภายในเครื่องบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 • ผู้ใช้ทำให้เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ และใช้ Windows Explorer เพื่อตั้งค่าเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันกับโหมดออฟไลน์
 • ผู้ใช้ระบบออกจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • ล็อกอินผู้ใช้อื่นเข้าใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ นี้ไม่เคยล็อกออนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์นี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ การ เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ การตั้งค่านโยบายกลุ่มไม่ทำงานสำหรับผู้ใช้นี้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ Windows Microsoft
วัน: วันเวลา
รหัสเหตุการณ์: 502
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ชื่อโดเมน\ชื่อผู้ใช้
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
เมื่อ ต้องใช้นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ล้มเหลว"ชื่อโฟลเดอร์"กับ" \\ราก DFS\ชื่อผู้ใช้\ชื่อโฟลเดอร์".
ตัวเลือกการเปลี่ยนเส้นทาง = 0x1000
เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์" \\ราก DFS\ชื่อผู้ใช้\ชื่อโฟลเดอร์"".
รายละเอียดข้อผิดพลาด: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ.

ถ้าผู้ใช้พยายามเข้าถึงเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางด้วยตนเอง ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง \\ราก DFS\.
นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์แมปไว้

หมายเหตุ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เฉพาะผู้ใช้ที่ทำให้เส้นทางเครือข่ายพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์สามารถแปลงกลับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ หรือไดรฟ์แมปไว้กลับไปเป็นสถานะออนไลน์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ในเครื่องมือของไคลเอ็นต์ด้านแค (CSC)

เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงโฟลเดอร์เปลี่ยนเส้นทางภายในบ้าน เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ได้ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการนำโฟลเดอร์แบบออนไลน์ ดังนั้น ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ กระบวนการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์การตั้งค่าเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังสถานะออนไลน์เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ โดยเฉพาะ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้ที่ไม่เคยล็อกออนเข้าคอมพิวเตอร์
 • เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ที่อยู่ในโหมดออฟไลน์ที่เรียกว่าเป็นโหมดการเชื่อมต่อช้า
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ได้ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้แรกด้วยตนเองทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ให้อยู่ในสถานะออนไลน์ นอกจากนี้ กระบวนการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ตั้งค่าโฟลเดอร์ใด ๆ ที่ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไปยังสถานะออนไลน์

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.7600.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2109534,81622 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2109523,04022 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2186434,81622 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2186423,04022 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Cscobj.dll6.1.7600.21095139,26422 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:08ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:08ไม่เกี่ยวข้อง
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:03ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:03ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.21095546,81622 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:25ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21864547,32822 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:25ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2109512,871,16822 2011 พฤศจิกายน05:38x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186412,873,72822 2011 พฤศจิกายน05:26x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2109546,08022 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2109530,20822 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2186446,08022 2011 พฤศจิกายน06:24x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2186430,20822 2011 พฤศจิกายน06:24x 64
Cscobj.dll6.1.7600.21095240,64022 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:04ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:04ไม่เกี่ยวข้อง
Cscobj.dll6.1.7601.21864240,64022 2011 พฤศจิกายน06:24x 64
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:01ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.21095693,24822 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7601.21864693,24822 2011 พฤศจิกายน06:24x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2109514,170,11222 2011 พฤศจิกายน06:47x 64
Shell32.dll6.1.7601.2186414,173,69622 2011 พฤศจิกายน06:26x 64
Cscobj.dll6.1.7600.21095139,26422 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:08ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:08ไม่เกี่ยวข้อง
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:03ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56822 2011 พฤศจิกายน00:03ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2109512,871,16822 2011 พฤศจิกายน05:38x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186412,873,72822 2011 พฤศจิกายน05:26x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2109534,81622 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2109523,04022 2011 พฤศจิกายน05:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2186434,81622 2011 พฤศจิกายน05:24x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2186423,04022 2011 พฤศจิกายน05:24x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ครั้งแรกเมื่อต้องการย้อนกลับสู่การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์หรือไดรฟ์แมปไว้กลับไปยังสถานะออนไลน์
 • ใช้บัญชีผู้ดูแลเมื่อต้องล้างฐานข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ถูกตั้งค่าให้อยู่ในสถานะออนไลน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกเลือกฐานข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  230738 วิธีการ re-initialize แคชของแฟ้มออฟไลน์และฐานข้อมูล
หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สคริปต์การออกจากระบบที่กำหนดเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังสถานะออนไลน์เสมอหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้หลายคนมักจะล็อกออนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ
 • ผู้ใช้การตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายด้วยตนเองให้อยู่ในสถานะออฟไลน์
สคริปต์นี้ออกจากระบบมีลักษณะต่อไปนี้:
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscTransition.vbs /ItemPath:<path> /Online|Offline [/Force] [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Set an item to an online or offline state.
'
'   /Online  - Transition online
'   /Offline  - Transition offline
'   /Force   - For offline transition, force any open handles closed. Default is no-force.
'
'
 
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"
 
set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
 
'
' Process commandline arguments
'
strItemPath = WScript.Arguments.Named("ItemPath")'
if Len(strItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "ItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if
 
bOnline  = False
bOffline = False
bForce  = False
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Online") Then
  bOnline = True
End If
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Offline") Then
  bOffline = True
End If
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Force") Then
  bForce = True
End if
 
If NOT bOnline AND NOT bOffline Then
  WScript.Echo "Must specify either Online or Offline parameter."
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if
 
If bOnline AND bOffline Then
  WScript.Echo "Only one of Online and Offline parameters may be specified."
  Err.Raise 450 ' "Wrong number of arguments" error
End if
 
 
strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName
 
strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""
 
strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""
 
 
Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
                         cWMINameSpace, _
                         strUserID, _
                         strPassword)
 
 
'
' Transition control flags from Win32_OfflineFilesCache.TransitionOnline and TransitionOffline
'
const fInteractive = &H00000001
const fConsole   = &H00000002
 
TransitionFlags = fConsole + _
         fInteractive
 
 
'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton.
'
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")
 
WScript.Echo "Path = " & strItemPath & " bOnline = " & bOnline
 
If bOnline Then
  objCache.TransitionOnline strItemPath, TransitionFlags
  WScript.Echo strItemPath & " is online."
Else
  bOpenFiles = False
  objCache.TransitionOffline strItemPath, bForce, TransitionFlags, bOpenFiles
 
  If bOpenFiles Then
    WScript.Echo strItemPath & " is not offline. Open Files prevent offline transition."
  Else
    WScript.Echo strItemPath & " is offline."
  End If
End If

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มออฟไลน์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้และการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,725
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_233b268dcd2feeada6f8aa73a2d4fbd7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_68b0402409628964.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8074d0b9cdb8a5dfbf42fd0260ccf351_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_079d872bb353989e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b97b324234bb19af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ae778581a2716692add5dd39a6f55939_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f85e14cda5e92794.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b870f813d7b33a29027a7f5454cd3be5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_207a73548635e9d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c784ae8372613b06e2323091a08a77b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f1eff748eecb1078.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f2a24dac88f5594c60366c1465a77f19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c840ce6c2292c211.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ff08654d646a038049db0fae27f62256_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_0a262ebbfe37e3c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_abbffe73739eb021.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adc5f4b770ad78c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8d47c1d9aec52ba2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,347
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8f4db81dabd3f449.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,347
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_0a2896acdbd9baab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_0c2e8cf0d8e88352.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_6c7e2f808c7563f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059,457
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_6e8425c489842c97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059,457
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0a3e814e4c3264513e7782d6e3f7b891_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_55a1fe29faee26dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_205469ce9a2fb57230162f73c3c6a0de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_019a4173a9e891d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_250c40ce434e3f4dad6497403eeb6811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_312632d5a5eb4928.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2677fe7308a5cb032777f88cd1b42c07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_2f61525b46f77b6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2d9138c237a2244cdbe5048385be94ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_ed0868c0c910a1e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,074
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3c8e6c06f080ff96d6fae3f54c527fa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_956d50de5d539a4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8e408b006edc412c351a23ed34da6156_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c2c4860baf1a8a3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1599cdc5ed188ae5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_962816d950e522ce98db86949d6989d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_103c6b41b1fe2e61.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ae778581a2716692add5dd39a6f55939_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_547cb0515e4698ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_becf95cd3a21d86c6729ef349947300b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_cc5063f7050e2de3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c2adfd045dba376e745e890c89c77354_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_217571180348392c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c4da3a9efd23cd5bea9530ed5da76ed1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7f1521dae94be5d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e3564d869087063b7486bc48f5fda019_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c75c37b56794c703.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,074
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_07de99f72bfc2157.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_09e4903b290ae9fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_e9665d5d67229cd8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,351
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_eb6c53a16431657f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,351
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_6647323094372be1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_684d28749145f488.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c89ccb0444d2d526.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058,443
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_caa2c14841e19dcd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058,443
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,021
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f3bb07af9b835ed3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,349
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f5c0fdf39892277a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,349
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_d2f1755679339721.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054,916
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_d4f76b9a76425fc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054,916
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_abbffe73739eb021.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adc5f4b770ad78c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2610379 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2610379 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2610379

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com