JAK: Ukrywanie wybranych narzędzi Panelu sterowania w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 261241 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL261241
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak ukryć wybrane narzędzia konfiguracyjne w Panelu sterowania, używając Zasad grupy. Tworzone ustawienia Zasad grupy są zawarte w obiekcie GPO (Group Policy Object), który z kolei jest skojarzony z wybranymi kontenerami usługi Active Directory, takimi jak lokacje, domeny lub jednostki organizacyjne (OU). Można także zaimplementować Zasady grupy na poziomie komputera lokalnego. Następujące dwa sposoby umożliwiają zamaskowanie apletów Panelu sterowania za pomocą ustawień Zasad grupy.

Ukrywanie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, kliknij pozycję Zasady grupy lub Zasady lokalne, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Rozwiń listę Konfiguracja użytkownika, a następnie rozwiń listę Szablon administracyjny.
 6. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 7. W prawym okienku menu Zasady kliknij dwukrotnie zasadę Ukryj podane aplety Panelu sterowania.
 8. Kliknij przycisk Włącz, kliknij przycisk Pokaż, kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę odpowiedniego narzędzia, do którego dostęp ma być zabroniony, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Powtórz krok 8 dla każdego narzędzia, które ma być ukryte.
 10. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Pokazywanie jedynie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do pozycji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne, a następnie klikając zaznacz pozycję Panel sterowania.
 3. W okienku wyświetlania, kliknij prawym przyciskiem pozycję Pokaż tylko wybrane aplety Panelu sterowania, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włączone.
 5. Spowoduje to ukrycie wszystkich apletów w Panelu sterowania. Aby dodać aplety do wyświetlania, kliknij pozycję Pokaż, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 6. W polu tekstowym Wprowadź element do dodania wpisz nazwę apletu, który ma być wyświetlany, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz dwa poprzednie kroki dla wszystkich apletów, które mają być wyświetlane.
 7. Kliknij przycisk OK.

Pliki .CPL

Na poniższej liście wymieniono pliki .cpl odpowiadające narzędziom Panelu sterowania.
  Plik .cpl    Narzędzia Panelu sterowania
  ------------------------------------------------
  Access.cpl   Ułatwienia dostępu
  Appwiz.cpl   Dodaj/Usuń programy
  Desk.cpl    Ekran
  Desk.cpl    Drukarki    
  Fax.cpl     Kreator faksów
  Hdwwiz.cpl   Dodaj/Usuń sprzęt
  Intl.cpl    Opcje międzynarodowe
  Joy.cpl     Kontrolery gier
  Liccpa.cpl   Licencjonowanie
  Main.cpl    Mysz
  Mlcfg.cpl    Poczta 
  Mmsys.cpl    Dźwięki i multimedia
  Modem.cpl    Opcje telefonu i modemu
  Ncpa.cpl    Połączenia sieciowe
  Netcpl.cpl   Połączenia sieciowe i telefoniczne
  Nwc.cpl     Połączenia klienta sieci
  Odbccp32.cpl  ODBC
  Powercfg.cpl  Zarządzanie energią
  Sticpl.cpl   Skaner i aparat fotograficzny
  Sysdm.cpl    System
  Telephon.cpl  Reguły wybierania i modem
  Timedate. cpl  Data, godzina i strefa czasowa
  Wspcpl.cpl   Klient WSP
  Wspcpl32.cpl  Klient WSP

Rozwiązywanie problemów


Aplety Panelu sterowania można także kontrolować za pomocą narzędzia TweakUI. Podczas rozwiązywania problemów dotyczących apletów Panelu sterowania i modyfikacji ustawień Zasad grupy można rozważyć obejrzenie modyfikacji za pomocą narzędzia TweakUI.


Właściwości

Numer ID artykułu: 261241 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB261241

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com