Office 2010 SP1 ติดตั้งพื้นที่ทำงานของ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2612800 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีการติดตั้งมีลิขสิทธิ์ของ Microsoft Office เจ้าหน้าที่บวก 2010
  • เมื่อคุณติดตั้ง Office เจ้าหน้าที่บวก คุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint
  • คุณติดตั้ง Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมโพเนนต์ 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint ถูกติดตั้ง ทางลัดสำหรับพื้นที่ทำงานของ SharePoint ไม่ปรากฏในเมนูของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเรียกใช้ \Program Files\Microsoft Office\Office14\Groove.exe, 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint เริ่มการทำงาน และทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ถ้าคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint 2010 ที่สนับสนุนพื้นที่ทำงาน การ การกระทำของไซต์ ประกอบด้วยเมนู ข้อมูลให้ตรงกันไปยังพื้นที่ทำงานของ SharePoint.

ถ้าคุณเคยถูกเรียก Microsoft Office Groove 2007 ใช้ร่วมกับโปรแกรม Office 2010, Groove 2007 จะปรับรุ่นเป็น 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบัญชี Groove คุณจะไม่สามารถใช้งานแอคเคาท์ Groove ใน Groove 2007

สาเหตุ

Office 2010 SP1 มีการเพิ่มในมือ API สำหรับการสร้างเครื่องมือแบบกำหนดเองสำหรับพื้นที่ทำงานของ Groove เนื่องจากการจุดบกพร่องในกระบวนการติดตั้ง SP1 เพิ่ม ของ API นี้ และฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือ Studio แสดงผลสำหรับ Office (VSTO) ทริกเกอร์การติดตั้งของพื้นที่ทำงานของ SharePoint ถ้าพื้นที่ทำงานของ SharePoint ยังไม่ได้นำเสนอ ปรับ (ถ้ามีพื้นที่ทำงานของ SharePoint อยู่ ดังกล่าวมีเพียงรุ่น) อย่างไรก็ตาม ติดตั้งนี้ไม่เกิดขึ้นถ้า Office 2010 รุ่นที่มีลิขสิทธิ์ไม่มีคอมโพเนนต์ของพื้นที่ทำงานของ SharePoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหานี้เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม จะทำให้ปัญหาในสถานการณ์ที่สอง:
  • การติดตั้งเว็บไซต์องค์กรที่คุณต้องการรักษาสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน
  • การติดตั้งผ่าน Groove 2007
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดปัญหาเหล่านี้ ดูรายการใดรายการหนึ่งในส่วนต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง SP1

หากสถานการณ์ของคุณเหมาะสมกับประเภทของปัญหาที่ระบุไว้ในตอนต้นของหัวข้อนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าติดตั้ง SP1 โดยตรง แทน ดาวน์โหลดแพคเกจ SP1 เปิดเหตุการณ์การสนับสนุนที่ มีการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และขอข้อมูลสนับสนุนทีมพื้นที่ทำงานของ SharePoint หรือทีมปรับใช้ Office ทีมงานเหล่านี้สามารถให้คุณสคริปต์การแก้ไขในแพคเกจ SP1 สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะติดตั้งพื้นที่ทำงานของ SharePoint

ถ้าคุณติดตั้ง SP1 เรียบร้อยแล้ว

ถอนการติดถ้าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุง และไม่ต้องการใช้พื้นที่ทำงานของ SharePoint คุณสามารถเพียงแค่ตั้งคอมโพเนนต์

ถ้าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงผ่าน Groove 2007 นี้จะมีวิธีใดที่ได้รับการสนับสนุนการปรับลดรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982777 สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Groove 2007 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint
ในกรณีที่คุณจัดการการติดตั้งเว็บไซต์องค์กรที่คุณไม่ต้องการรวมพื้นที่ทำงานของ SharePoint คุณสามารถสร้างแฟ้ม Config.xml พิเศษเมื่อต้องการปิดใช้งานลักษณะการทำงานอยู่เบื้องหลังหลังจากที่มีการติดตั้ง SP1 ถ้าคุณมีผู้ใช้หลายคนที่ได้รับผลกระทบได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้กับ SP1 ซึ่งจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในพื้นที่ทำงานของ SharePoint ที่ปิดใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ในแฟ้ม Config.xml เพิ่มข้อความต่อไปนี้:

<Configuration Product=" product=""></Configuration Product=">ProductID">

<Display level="none" completionnotice="no" suppressmodal="yes" accepteula="yes"></Display>

<OptionState id="GrooveFiles" state="absent" children="force"></OptionState>

<Setting id="SETUP_REBOOT" value="Always"></Setting>

ในข้อความนี้ ตัวยึดProductID แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office แท้จริงที่คุณได้ติดตั้ง เมื่อต้องการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้ง ค้นหาในแฟ้ม Setup.xml แฟ้มนี้อยู่ในเครื่อง ชื่อผลิตภัณฑ์.โฟลเดอร์ WW ตัวอย่างเช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับ Microsoft Office เจ้าหน้าที่บวก 2010 จะอยู่ในบรรทัดต่อไปนี้ในแฟ้ม ProPlus.WW\Setup.xml:

<Setup id="ProPlus" type="Product" ...=""></Setup>

จากบรรทัดนี้ คุณสามารถตรวจสอบว่า หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็น ProPlus

หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม Config.xml คุณควรเรียกใช้การติดตั้ง Office อีกครั้ง โดยใช้การ การปรับเปลี่ยน คำสั่งตัวเลือกการแก้ไขการติดตั้งและ การกำหนดค่า ตัวเลือกคำสั่งเพื่อเรียกแฟ้ม Config.xml ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

"%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\OFFICE14\Office Controller\setup.exe การติดตั้ง" / ปรับเปลี่ยน ProductID / กำหนดค่า "เส้นทาง\Config.xml"

ในคำสั่งนี้ แทนตัวยึด ProductID มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ และแทนตัวยึดเส้นทาง มีเส้นทางของแฟ้ม Config.xml ที่คุณสร้างขึ้น

บันทึกย่อ
  • ไอคอนของโปรแกรมจะยังคงอยู่จนกว่าเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  • แฟ้มของคุณ Setup.exe อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งนำไปใช้เป็นการกำหนดเอง โดยใช้แฟ้ม Config.xml การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178956.aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งนำไปใช้เป็นการกำหนดเอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดเองของ Office (ต.ค.), แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179141.aspx
หมายเหตุ ในปัจจุบัน ถ้าคุณถอนการติดตั้งของพื้นที่ทำงานของ SharePoint การติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม (CU) ผ่าน SP1 และถอนการติดตั้ง CU พื้นที่ทำงานของ SharePoint จะต้องติดตั้งใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2612800 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbmt KB2612800 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2612800

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com