วิธีการผนวก 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Lync ออนไลน์ หรือการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2614242 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกและความต้องการเพื่อรวมการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือ Exchange Server 2013 กับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync ของ Microsoft, Microsoft Lync Online ใน Office 365 หรือไฮบริดสลีใช้ทั้งสองอย่าง ตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้ต่อไปนี้จะพิจารณาในบทความนี้:
 1. กล่องจดหมายของผู้ใช้บน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft ในสถานที่รวมกับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync Microsoft
 2. กล่องจดหมายของผู้ใช้บน Exchange Server 2013 ในสถานรวมเข้ากับ Microsoft Lync Online
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ถูกต้อง
  • การตั้งค่าคอนฟิกนี้บางส่วนได้รับการสนับสนุน ดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน
 3. กล่องจดหมายของผู้ใช้บน Exchange Server 2013 ในสถานรวมเข้ากับ Lync แบบออนไลน์ผ่านการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีและสู่ระบบแบบครั้งเดียว (SSO) จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการปรับใช้ไฮบริดสลี Lync

การปรับใช้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระเบียน Domain Name System (DNS) สำหรับ Lync สหพันธรัฐและการค้นพบไคลเอ็นต์ Lync อยู่เสมอกำหนดค่าเพื่อให้ Microsoft Outlook Web App สามารถกำหนดเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ Lync ของผู้ใช้
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DNS บันทึกจุดทั้งหมดเพื่อ Lync แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • 2566790 แก้ไขปัญหาการกำหนดค่า DNS ของ Lync Online ใน Office 365
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync หรือปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DNS บันทึกจุดทั้งหมดไปในสถาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Exchange แบบออนไลน์มีการเข้าถึงที่อยู่ Lync SIP ของผู้ใช้ อัตราแลกเปลี่ยนใช้แอตทริบิวต์ Active DirectoryProxyAddressesเพื่อตรวจสอบที่อยู่ของเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ของผู้ใช้ ถ้าแอตทริบิวต์ที่ไม่ประกอบด้วยที่อยู่ SIP ของผู้ใช้ Outlook Web App จะไม่สามารถเชื่อมต่อ
  มี Lync 2013 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมที่ถูกต้อง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์สมมตินี้
  • เชื่อมต่อกับศูนย์ดูแล Exchange (EAC), และเพิ่มที่อยู่ SIP ของผู้ใช้ โดยใช้ Microsoft TechNet บทความต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำ:หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ SIP ที่ถูกเพิ่ม โดยใช้รูปแบบถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น sip:user@contoso.comตำแหน่ง user@contoso.com แสดงถึงอยู่อีเมลของผู้ใช้)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  มี Lync ออนไลน์ในการปรับใช้ไฮบริดสลีด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์สมมตินี้
  • การดำเนินการที่จำเป็นนอกเหนือจากการใช้ DirSync อยู่ แอตทริบิวต์msRTCSIP PrimaryUserAddressถูกตั้งค่าในสถาน และจะพร้อมใช้งานกับ Exchange Server 2013 เต็มจำนวน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Lync มีการเข้าถึงของผู้ใช้ที่อยู่อีเมลของอัตราแลกเปลี่ยน
  มี Lync 2013 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ที่จดหมายแอตทริบิวต์ถูกตั้งค่าในสถาน และจะพร้อมใช้งานทั้งหมดกับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์สมมตินี้ เนื่องจากผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync ไม่มีกล่องจดหมายใน cloud ไม่มีทางอื่น ๆ กับแอตทริบิวต์จดหมายที่ระบุด้วยตนเอง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  มี Lync ออนไลน์ในการปรับใช้ไฮบริดสลีด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์สมมตินี้ เนื่องจากผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync ไม่มีกล่องจดหมายใน cloud ไม่มีทางอื่น ๆ กับแอตทริบิวต์จดหมายที่ระบุด้วยตนเอง
  • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่มีอยู่แล้วเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. เพิ่มโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อถือได้

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ใช้กับ Exchange Server 2013 หรือแลกเปลี่ยนลูกค้าไฮบริดสลีที่กำลังพยายามที่จะรวมเข้ากับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync หรือปรับใช้ไฮบริดสลี Lync
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Lync แบบออนไลน์ นี่คือสาเหตุที่บางขั้นสูงแลกเปลี่ยน และคุณลักษณะการรวม Lync จะไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์นี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync หรือปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync และ Exchange Server 2013 ต้องถูกกำหนดค่าเพื่อใช้ใช้ OAuth สำหรับการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  ต้องเพิ่มทั้ง Lync และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Exchange Server 2013 และ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync เป็นโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้า ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. ตั้งค่าคอนฟิกที่ในสถาน Outlook Web App ไดเรกทอรีเสมือน การกำหนดค่ามีการรวมชื่อเซิร์ฟเวอร์ IM และชนิด IM
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Lync แบบออนไลน์ นี่คือสาเหตุที่บางขั้นสูงแลกเปลี่ยน และคุณลักษณะการรวม Lync จะไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์นี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync หรือปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  มี outlook Web App ที่จะเพิ่มเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อถือได้กับ Lync และไดเรกทอรีเสมือนของ Exchange Server สำหรับ Outlook Web App ต้องถูกกำหนดค่า โดยใช้การตั้งค่าที่ถูกต้องเพื่อทำงานกับ Lync สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ Microsoft TechNet บทความต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ในการกำหนดใช้ไฮบริดสลี Lync โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ Lync ในสถานที่เชื่อถือบริการการรับรองความถูกต้องของ Office 365
  มี Lync แบบออนไลน์เท่านั้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Lync แบบออนไลน์ นี่คือสาเหตุที่บางขั้นสูงแลกเปลี่ยน และคุณลักษณะการรวม Lync จะไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์นี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  มีการปรับใช้ไฮบริดสลี Lync Server 2013 (ไม่จำเป็นสำหรับการปรับใช้เฉพาะของ Lync Server 2013)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  บริการการรับรองความถูกต้องของ Office 365 เชื่อช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ Lync ความพยายามในการเชื่อมต่อจากการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ที่เชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ ไปที่ Microsoft TechNet บทความต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนและการตั้งค่าคอนฟิก 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange (ในสถาน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติไฮบริดสลี Lync สนับสนุน ไปทำเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณลักษณะการรวม Lync และอัตราแลกเปลี่ยนการรวม outlook (EWS, MAPI)การรวม outlook Web App (IM/P)Outlook Web App การประชุมออนไลน์ (วางแผน)จัดเก็บผู้ติดต่อประกอบการรูปถ่ายที่ติดต่อที่มีความละเอียดสูง
Lync 2013 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน
Lync แบบออนไลน์เท่านั้นได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน
ปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync กับ Lync แบบออนไลน์ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุน *ได้รับการสนับสนุน *ได้รับการสนับสนุน
* ได้รับการสนับสนุนเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Lync ที่ homed ในสถาน

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของการรวมอัตราแลกเปลี่ยนและ Lync ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ ให้ดูบทความที่เหมาะสมในหัวข้อนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รวมเข้ากับ Outlook และ Exchange เว็บเซอร์วิส

 • 2436962 "มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Outlook อยู่อีเมลที่ใช้ในโปรไฟล์ Outlook เริ่มต้นจะแตกต่างกัน"ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
 • 2787614 Exchange Server หรือบริการเว็บ Exchange ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์
 • 2298541คุณกำลังซ้ำ ๆ กันได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ Lync

การจัดเก็บผู้ติดต่อโดยรวมอัตราแลกเปลี่ยนและ Lync รายการที่ติดต่อ

 • 2859882 รายการติดต่อแบบออนไลน์ Lync ว่างเปล่า หรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์
 • 2435699 ผู้ติดต่อใน Lync ปรากฏแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถค้นหาในสมุดรายชื่อ
 • 2811654 รายการที่ติดต่อ Lync ว่างเปล่า หรือแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ของกล่องจดหมาย Exchange ยก สิทธิ์ หรือย้าย
 • 2757458 ผู้ใช้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการที่ติดต่อของพวกเขาใน Lync 2010 และ Lync สำหรับ Mac 2011

แลกเปลี่ยนรูปภาพผู้ติดต่อที่มีความละเอียดสูงใน Lync

 • 2497721 รูปถ่ายที่ติดต่อผู้ใช้ใน Lync จะไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง
 • 2860366 คุณไม่สามารถอัปโหลดรูปถ่ายจาก Lync 2013 เพื่อ Lync แบบออนไลน์

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการวางแผนการประชุมแบบออนไลน์ใน Outlook Web App

 • 2565604 ไม่สามารถจัดตารางเวลาการประชุมแบบออนไลน์ Lync ดูข้อมูลสถานะการออนไลน์ หรือส่ง IMs จาก Outlook Web App ใน Office 365

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2614242 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กรกฎาคม 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbmt KB2614242 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2614242

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com