ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet FederatedOrganizationIdentifier ชุดในการตั้งค่าการปรับใช้ไฮบริดสลี: " InvalidUri: URI ที่ส่งผ่านนั้นไม่ถูกต้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2615183 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

คุณต้องการตั้งค่าการปรับใช้ไฮบริดสลีระหว่างองค์กรของ Microsoft Exchange Server 2010 ในสถานที่และเป็นหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อกับภายนอก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียกใช้ cmdletชุด FederatedOrganizationIdentifierเพื่อตั้งค่ารหัสที่ติดต่อกับภายนอกองค์กร การดำเนินการไม่สำเร็จ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
InvalidUri: URI ที่ส่งผ่านไม่ถูกต้อง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความข้อผิดพลาดนี้ในการแสดงผล:
'เกตเวย์สหพันธรัฐของ Microsoft' - C:\Windows\system32>set-federatedorganizationidentifier - DelegationFederationtrust
accountnamespace ' exchangedelegation<Contoso></Contoso>.com'-เปิดใช้งาน $true
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามที่จะจัดสรรแลกเปลี่ยนกับ STS คู่ค้า ข้อมูลรายละเอียด "ผิดที่ไม่คาดคิด resul
ไม่ได้รับจาก Windows Live รายละเอียด: " InvalidUri InvalidUri: URI ที่ส่งผ่านนั้นไม่ถูกต้อง" งาน "
+ CategoryInfo: InvalidResult: (:) [การตั้งค่าการ FederatedOrganizationIdentifier], ProvisioningFederatedExchangeE
xception
+ FullyQualifiedErrorId: C02BD180,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.SetFederatedOrganization
ตัวระบุ
หมายเหตุ ในการแสดงผลนี้<Contoso>คือตัวยึดสำหรับชื่อโดเมน</Contoso>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากชื่อโดเมนสำหรับองค์กรของคุณถูกบล็อค อาจจะบล็อคชื่อโดเมนใน Windows Live สำหรับระบบการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ถ้ามีจองชื่อโดเมน หรือนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletชุด FederatedOrganizationIdentifierไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351037.aspx
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2615183 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Keywords: 
o365 o365a o365062011 pre-upgrade o365e o365m o365022013 after upgrade hybrid kbmt KB2615183 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2615183

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com