การแก้ไข: " SCRIPT438: วัตถุไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือเมธอด 'setProperty' "ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บ.NET Framework 3.5 ใช้ ASP.NET เพจใน Internet Explorer 10

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2616142 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณพยายามเยี่ยมชมเว็บเพจ Microsoft .NET Framework 3.5 ใช้ ASP.NET โดยใช้ Internet Explorer 10 เว็บเพจที่ประกอบด้วยรหัส JavaScript ที่เรียกฟังก์ชันget_xml()ในคลาXMLHttpExecutor ตัวอย่างเช่น เว็บเพจที่ประกอบด้วยบรรทัดของรหัสต่อไปนี้:
executor.get_xml().xml
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SCRIPT438: วัตถุไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือเมธอด 'setProperty'

ScriptResource.axd อักขระบรรทัด 6156 13การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมสำหรับการรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงาน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ Windowsโปรแกรมแก้ไขด่วน
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 และ Windows XP SP3ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับแฟ้มทั้งหมดที่สนับสนุนรุ่นที่เป็น x86 ของ Windows 7ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ x86ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ติดตั้ง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่ได้ใช้อินสแตนซ์ของ.NET Framework ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 2012 เมษายน00:36x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 2012 เมษายน00:51x 86


สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 2012 เมษายน00:36x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 2012 เมษายน00:51x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 2012 เมษายน01:10x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 2012 เมษายน01:19x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 และ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 2012 เมษายน00:36x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 2012 เมษายน00:51x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 2012 เมษายน01:29x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 2012 เมษายน01:38x 86
สำหรับแฟ้มทั้งหมดที่สนับสนุนรุ่นที่เป็น x86 ของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:31x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:24x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:24x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 2012 เมษายน22:35x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:31x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:29x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:27x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:22x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:21x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 2012 เมษายน22:30x 86
System.web.extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 2012 เมษายน22:28x 86


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2616142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbfix kbmt KB2616142 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2616142

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com