Tai sao "Li xay ra khi gi lnh ti chng trinh" xut hin khi m cac tp Excel 2010? (Bai vit Khc phuc D dang)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2616247 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

Tht ky la, tai sao ca s "Kim soat Tai khoan Ngi dung" xut hin mi khi ti m cac tp Excel 2010 cung vi thng bao li "Li xay ra khi gi lnh ti chng trinh" sau khi nhn "Co"? Ni dung Excel thanh mau xam khin khng th m tp ung cach. Ti lam cach nao giai quyt s c nay?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752897Giai phap n gian 123

Trc tin, bm vao nut "Bt u" ri bm "May tinh".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752898Tip theo, xac inh vi tri th muc sau X:\Program Files\Microsoft Office\Office14. ia C c s dung lam vi du y.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752899Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
KBTip male

G?i ?:
Nu th muc khng nm trong ia C, hay thay i X thanh tn ni co th muc [Tp Chng trinh].


Bm chut phai vao EXCEL va bm [Thuc tinh].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752900Sau o bm vao [Tng thich] va bo chon [Chay vi t cach la quan tri vin h thng].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752901M Excel 2011, bm vao [Tp] va bm [Tuy chon].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752902Bm vao [Nng cao], bo chon [Bo qua cac ng dung khac s dung Trao i D liu ng (DDE)], bm [OK] ri ong Excel 2010.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752903Ln tip theo ban m bt ky tp Excel nao, thng bao li se khng xut hin va co th m tp ung cach.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752904Nu iu nay vn khng giai quyt c s c, tip tuc thc hin cac bc sau. Bm vao [Tp] ri bm [Tuy chon].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752905Bm vao [B tr], chon [B tr COM] t tuy chon [Quan ly] ri bm vao [Chay].


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752906Bo chon tt ca B tr ri bm [OK] xem liu s c a c giai quyt hay cha. Nu s c a c giai quyt, hay tim ra b tr nao a gy ra s c nay thng qua qua trinh loai bo va sau o xoa b tr cu th o.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2752907Nu s c nh vy vn tn tai, vui long tham khao bai vit trong "Cac thng tin lin quan khac" di y.

Cac thng tin lin quan khac

Vui long cho chung ti bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi ni dung cua chung ti khng? Ban nghi la:
"Tuyt! S c a c giai quyt."?
hoc "S c khng c giai quyt. Ti co y kin hay hn."?
chung ti mun ban cung cp cac y kin quy gia cua minh cho chung ti bng mu khao sat cui bai vit nay. Chung ti hoan nghnh bt ky s giup nao cua ban va se tao ra cac bai vit ky thut hu ich hn cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2616247 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Excel 2010
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2616247

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com