โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่เริ่มต้นความล้มเหลวเซสชันหลายบริการเดสก์ท็อประยะไกล ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2617687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์หรือบริการต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการใช้ตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล (Mstscax.dll) เพื่อสร้างเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลหลาย
 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการสร้างเซสชัน WinSock หลายที่อยู่ในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่แตกต่างกัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์หรือบริการอาจมีปัญหาโดยการสุ่ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงใน Mstscax.dll แย่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสองเธรดพยายามลงทะเบียนคลาสหน้าต่าง WinSock เดียวกันในเวลาเดียวกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Wksprt.exe6.1.7600.21097223,74424 2011 พฤศจิกายน05:02x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BC3FF357B9E24F
Wksprt.exe6.1.7601.21866223,74424 2011 พฤศจิกายน04:55x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C2363754C8AAF6
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:03ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824 2011 พฤศจิกายน06:14x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19912 2010 พฤศจิกายน23:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.22:58ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224 2011 พฤศจิกายน06:23x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:02ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424 2011 พฤศจิกายน06:25x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 2010 พฤศจิกายน12:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110-มิย.-200921:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024 2011 พฤศจิกายน06:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410-มิย.-200921:17ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 2010 พฤศจิกายน12:21x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Wksprt.exe6.1.7600.21097248,83224 2011 พฤศจิกายน05:33x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_82DADB7710175385
Wksprt.exe6.1.7601.21866249,34424 2011 พฤศจิกายน05:32x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_84E0D1BB0D261C2C
Mstsc.exe6.1.7600.210971,101,31224 2011 พฤศจิกายน07:10x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:22ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.218661,119,74424 2011 พฤศจิกายน07:05x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19912 2010 พฤศจิกายน23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.21097158,72024 2011 พฤศจิกายน07:11x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.23:18ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.210973,156,99224 2011 พฤศจิกายน07:15x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:20ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2109744,03224 2011 พฤศจิกายน07:19x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020 2010 พฤศจิกายน13:25x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110-มิย.-200920:31ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.218663,719,16824 2011 พฤศจิกายน07:09x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410-มิย.-200920:34ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220 2010 พฤศจิกายน13:27x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:03ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824 2011 พฤศจิกายน06:14x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19912 2010 พฤศจิกายน23:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.22:58ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224 2011 พฤศจิกายน06:23x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:02ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424 2011 พฤศจิกายน06:25x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 2010 พฤศจิกายน12:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110-มิย.-200921:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024 2011 พฤศจิกายน06:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410-มิย.-200921:17ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 2010 พฤศจิกายน12:21x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Wksprt.exe6.1.7600.21097457,21624 2011 พฤศจิกายน04:37IA 64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BDE3E957B7EB4B
Wksprt.exe6.1.7601.21866456,70424 2011 พฤศจิกายน04:28IA 64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-ตES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C3DA2D54C6B3F2
Mstsc.exe6.1.7600.210971,668,60824 2011 พฤศจิกายน05:42IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:47ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.218661,703,42424 2011 พฤศจิกายน05:34IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19912 2010 พฤศจิกายน23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.21097339,96824 2011 พฤศจิกายน05:43IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.23:44ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.210976,094,33624 2011 พฤศจิกายน05:47IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:46ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2109797,79224 2011 พฤศจิกายน05:50IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.21866339,96824 2011 พฤศจิกายน05:34IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110-มิย.-200920:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.218666,309,37624 2011 พฤศจิกายน05:38IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410-มิย.-200920:38ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751497,79220 2010 พฤศจิกายน10:28IA 64ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19922 2009 ก.ค.23:03ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824 2011 พฤศจิกายน06:14x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstsc.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19912 2010 พฤศจิกายน23:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424 2011 พฤศจิกายน06:20x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26122 2009 ก.ค.22:58ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224 2011 พฤศจิกายน06:23x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05422 2009 ก.ค.23:02ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424 2011 พฤศจิกายน06:25x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 2010 พฤศจิกายน12:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Aaclient.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26110-มิย.-200921:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024 2011 พฤศจิกายน06:18x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Mstscax.mofไม่เกี่ยวข้อง2,05410-มิย.-200921:17ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 2010 พฤศจิกายน12:21x 86ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,324
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_95729a081c4ee4fb685e20eb6e11d6a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_77711a200ac1cebe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,458
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a8d584d4e7a23313684e5e0e8455f260_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4fb0d622916588d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,458
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bc3ff357b9e24f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,960
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c2363754c8aaf6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,960
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e3352cb9b8f38dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,618
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_5039490f989e0184.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,618
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,498
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม140,967
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4bbcb10d4b83f5e4aa88ef1e1875feca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_0b203665052f7f15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,205
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_647ed0db8315f15ac6efeb075ea0a7b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_87b2bdb85b8f48ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,205
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_82dadb7710175385.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,551
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_84e0d1bb0d261c2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,551
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_aa51ee4f53ecaa13.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,624
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ac57e49350fb72ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,624
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8c63a876f87d5092.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,504
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อไฟล์Amd64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8e699ebaf58c1939.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม140,973
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,340
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,023
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,023
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,498
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม140,967
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_5bf73fc8995809913658d382497bd8d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_3d78d9d3a19d1ae3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,201
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_60a4ff337236f628810618f0876a3551_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4319c4833c97475f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,201
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bde3e957b7eb4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,549
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c3da2d54c6b3f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,549
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e34f6c19b8d41d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,621
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_503aed05989c0a80.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,621
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_3046b0e9401de858.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,501
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324ca72d3d2cb0ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม140,970
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,947
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,023
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,023
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,498
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม140,967
วัน (UTC)24 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2617687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2617687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2617687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com