การเปลี่ยนแปลงสำหรับชื่อโครงการจะถูกลบออกหลัง จากที่คุณไปถัดไป และกลับ ในกล่องโต้ตอบโครงการคัดลอกตัวช่วยสร้างใน Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2618765 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับขอบเขตทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณสร้างโครงการ โดยใช้การ วิซาร์ดการคัดลอกโครงการ ฟังก์ชันการทำงานใน Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) คุณทำเปลี่ยนชื่อโครงการที่อยู่ในเครื่อง ตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก ถัดไป. ในสถานการณ์นี้ ถ้าคุณคลิก ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกลบออกไปโดยไม่คาดคิด ชื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นชื่อเดิม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณทำให้มีเกิดมีปัญหาดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่สนับสนุนทางเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างการร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newst art.aspx
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportIn formation/global_support_contacts_eng.htm
ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับโทรศัพท์สามารถยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปกติ กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับปัญหาที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม และคำถามเพิ่มเติมใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดค่าเองอย่างน้อยหนึ่งของวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้ม.xpo
  2. ให้ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082 วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Axupdate.exeไม่เกี่ยวข้อง61,28815-201106:23x 86
Kb2618765bup.xpoไม่เกี่ยวข้อง183,18015-201106:14ไม่เกี่ยวข้อง
Metadata.xmlไม่เกี่ยวข้อง7215-201106:14ไม่เกี่ยวข้อง
Axsetupsp.exe5.0.1100.431,660,77615-201106:23x 86
Cabextractor.dllไม่เกี่ยวข้อง18,80015-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44009-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,48815-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,33609-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,48815-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,48815-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1500.121216,32009-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40542,58415-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,84809-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,39215-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40546,68015-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4518,87209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40558,96815-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4520,40809-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,29615-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-201104:40x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40526,20015-201106:23x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4515,80009-201104:40x 86
Cabextractor.dllไม่เกี่ยวข้อง22,38415-201106:23x 64

การตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของแอพลิเคชัน

เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของแอพลิเคชัน เปิดเครื่อง SysHotfixManifest คลาสในแอพลิเคชันออปเจ็กต์ Tree (AOT) แล้ว ตรวจสอบว่า ไม่มีวิธีการที่มีชื่อที่มีหมายเลขบทความฐานความรู้ (กิโลไบต์) ของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งไว้ นอกจากนี้ คุณสามารถข้ามกาวัตถุได้รับผลกระทบ โดยการเปรียบเทียบ KBXXXXXXไฟล์.txt กับออปเจ็กต์ใน AOT ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถมั่นใจว่า วัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง ในชั้น SYP หรือ ในชั้น GLP

หมายเหตุ ที่ XXXXXX ตัวยึดตำแหน่งแสดงหมายเลขบทความ KB ของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งไว้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974255คุณลักษณะการวิเคราะห์ผลกระทบสำหรับ Dynamics AX 2009
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่อย่างรวดเร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft มีให้ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเป็น-ไม่ตอบสนองต่อปัญหา emerging เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2618765 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Project Accounting
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB2618765 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2618765

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com