การแก้ไข: มีการตอบสนองเมื่อมีส่งการร้องขอของไคลเอนต์ไป ASPสุทธิเว็บไซต์ 4.0 ถ้ามีใช้โมดู ARR และ minResponseBuffer ถูกตั้งค่าเป็นขนาดเล็ก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2619333 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Microsoft แอพลิเคชันขอสายงานการผลิต (ARR) 2.0 หรือโมดู ARR 2.5 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 • คุณตั้งค่าการ เพดานบัฟเฟอร์การตอบสนอง (กิโลไบต์)การตั้งค่าให้เป็นค่าที่น้อยกว่าค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าการเพดานบัฟเฟอร์การตอบสนอง (กิโลไบต์) การตั้งค่า 4.

  บันทึกย่อ
  • ที่ เพดานบัฟเฟอร์การตอบสนอง (กิโลไบต์) คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าบนเครื่อง กำหนดเส้นทางการร้องขอโปรแกรมประยุกต์ หน้า
  • ที่ เพดานบัฟเฟอร์การตอบสนอง (กิโลไบต์) การตั้งค่าเป็นการ minResponseBuffer การตั้งค่าในแฟ้มรี
  • โดยค่าเริ่มต้น การ เพดานบัฟเฟอร์การตอบสนอง (กิโลไบต์) มีการตั้งค่าการตั้งค่าถึง 256
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ ASPสุทธิใช้ 4.0 ไซต์ เว็บไซต์ใช้กับ ASPตัวจัดการเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ระดับสุทธิ
 • เว็บไซต์ได้รับการร้องขอของไคลเอนต์หลาย
ในสถานการณ์สมมตินี้ คำร้องขอของไคลเอ็นต์อาจใส่ตัว ไม่มีการตอบสนอง สถานะ ดังนั้น ไม่มีการตอบสนองจะถูกส่งไปยังไคลเอนต์ของการร้องขอที่เข้าสู่สถานะนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใน ASPสุทธิ 4.0

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ ASPเว็บไซต์สุทธิ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอเพื่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ ASP4 สุทธิที่ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 โดยใช้รุ่นกรอบสุทธิ 4.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-ต.ค.-201102:47x 86
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-ต.ค.-201102:47x 86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-ต.ค.-201102:47x 86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-ต.ค.-201102:47x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนตาม 64 รุ่นกรอบสุทธิ 4.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-ต.ค.-201102:47x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51240,78404-ต.ค.-201103:16x 64
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-ต.ค.-201102:47x 86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-ต.ค.-201102:47x 86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.dll4.0.30319.5125,197,13604-ต.ค.-201103:16x 64
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine.dll4.0.30319.51215,69604-ต.ค.-201103:16x 64
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine4.dll4.0.30319.512720,72004-ต.ค.-201103:16x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64–ใช้รุ่นกรอบสุทธิ 4.0
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-ต.ค.-201102:47x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51280,20804-ต.ค.-201103:46IA-64
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-ต.ค.-201102:47x 86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-ต.ค.-201102:47x 86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-ต.ค.-201102:47x 86
System.web.dll4.0.30319.5124,816,20804-ต.ค.-201103:46IA-64
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine.dll4.0.30319.51225,42404-ต.ค.-201103:46IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-ต.ค.-201102:47x 86
Webengine4.dll4.0.30319.5121,340,75204-ต.ค.-201103:46IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง ASPสุทธิตัวจัดการเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ระดับ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ พร็อกซี หน้าของโมดู ARR โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2619333 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 4.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2619333 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2619333

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com