การใช้งาน GlobalNames Zone บน Windows Server 2008 [Step by Step]

หมายเลขบทความ (Article ID): 2620004 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

กี่ยวกับผู้เขียน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2401266
 
บทความนี้เขียนโดยคุณ Suttipan Passorn ตำแหน่ง Management Infrastructure MVP  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mvpskill.com/th/  คุณ Suttipan Passorn เป็นผู้ดูแล.

บทนำ

GlobalNames Zone (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า GNZ) เป็น Option ที่มีมาพร้อมกับ DNS Server role บน Windows Server 2008 การเปิด Option GNZ เพื่อรองรับการร้องขอการใช้งานระบบชื่อแบบเก่า (เช่น WINS Server หรือการใช้ชื่อเรียกแบบ Flat Namespace) ในองค์กรที่ยังมี client หรือ Application ที่เรียกใช้งานผ่านเครื่อขายแบบ NetBIOS Name เช่น Windows 95/98 and Windows NT 4.0. จำเป็นจะต้องมี WINS Server เพื่อลดการบรอดคาสต์ ทั้งนี้ Windows Server 2008 ช่วยให้คุณสามารถ ใช้ DNS Server Role รองรับการร้องขอจาก Client ไกล้เคียงกับระบบ WINS จึงช่วยลดภาระการดูแล Server Roles ในองค์กรได้

โดยสรุปคือ

GlobalNames Zone (GNZ) สามารถใช้ทดแทน WINS ได้

ขอดีคือ มีมาพร้อมกับ DNS Server Roles ทำให้ไม่ต้องบริหารจัดการหลาย Role ให้ยุ่งยาก (ควรใข้ในกรณีที่ยังมี client หรือ application แบบเก่าอยู่ในระบบไม่มาก)
ข้อเสียคือ GNZ ไม่สามารถทำ Dynamic Update ได้เหมือน WINS


วิธีทำ แบบ Step By Step

ในสถานการณ์สมมุตินี้จะมี DNS Server ที่ชื่อ DC01 ทำการสร้าง GlobalNames Zone เพื่อให้ Application เก่า ๆ สามารถติดต่อด้วยชื่อแบบ Flat Namspace เช่น Application01 หรือ http://Application01 ได้


Step By Step มีดังต่อไปนี้

1. ที่เครื่อง server dc01 ให้เข้าไปที่ DNS Console จากนั้นเลือกคลิกขวา Create New Zone
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622849


2. เลือกสร้าง Primary Zone โดยสามารถเลือกให้เป็นแบบ AD Integrated หรือไม่ก็ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622850


3. ทำการตั้งชื่อ Zone Name ว่า "GlobalNames" 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622851


4. การสร้าง Zone สำเร็จในเบื้องต้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622852


5. ใช้คำสั่งเพื่อเปิดการใช้งาน Function GlobalNames Zone ดังต่อไปนี้ (ควรทำการเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator)

รูปแบบคำสั่ง
C:\>dnscmd Server Name /config /enableglobalnamessupport 1

การใช้งานจริงกับสถานการณ์นี้ Server Name = DC01

C:\>dnscmd dc01.demo.com /config /enableglobalnamessupport 1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622853


6. หลังจาก Function การใช้งาน GNZ ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว สามารถสร้าง Records เพื่อใช้งานได้โดยการเลือกที่ GlobalNames แล้วเลือก New Alias (CNAME)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622854


7. ในสถานการณ์สมมุตินี้จะใช้ชื่อ Application01 เพื่อให้ Client ระบบเก่าสามารถเรียกใช้งานชื่อแบบ Flat Namespace ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622855


8. จะเห็นได้ว่า Client และ Server สามารถ Ping หรือ Lookup Namespace ที่ใช้ชื่อว่า Application01 ได้ดังรูปด้านล่าง เป็นอันจบขั้นตอนการสร้าง GlobalNames Zone
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622856
ข้อมูลเพิ่มเติม

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2620004 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbdns KB2620004

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com