วิธีการแก้ไขปัญหาข้อความอีเมล์ที่มีการติดอยู่ในกล่องขาออกของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 262052 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook Express และไคลเอ็นต์อีเมลเดียว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824 ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมล ข้อความอีเมลที่อาจย้ายไปยังกล่องขาออกของคุณ และไม่สามารถส่ง บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อความอีเมล์ที่ยังคงอยู่ในกล่องขาออกของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานนี้อาจมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเปิดข้อความอีเมล์ในกล่องขาออกของคุณก่อนที่มีส่งข้อความอีเมล
 • คุณทำงานแบบออฟไลน์ และไม่ได้ทำการเชื่อมต่อระยะไกล
 • ไม่มีการตั้งค่าตัวเลือกของคุณส่งการส่งข้อความอีเมล์ในทันที โดยใช้การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
 • โฟลเดอร์จดหมายหรือข้อความอีเมลภายในโฟลเดอร์ของคุณเสียหาย

ข้อความที่ถูกเปิดจากกล่องขาออกของคุณ

หลังจากที่คุณส่งข้อความอีเมล Outlook ย้ายข้อความอีเมล์ไปยังกล่องขาออกของคุณ เมื่อ Outlook ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ มีส่งข้อความอีเมล และสำเนาของข้อความอีเมลที่ส่งไปแล้วปรากฏในกล่องขาออกของคุณ ถ้าคุณเปิด และปิดข้อความอีเมล์ขณะที่อยู่ในกล่องขาออกของคุณ ข้อความอีเมลที่อาจไม่สามารถส่งได้เนื่องจากคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของข้อความอีเมล ไม่มีชื่อเรื่องของข้อความอีเมลที่ปรากฏเป็นตัวหนา

การส่งข้อความอีเมล เปิดข้อความ แล้ว คลิก ส่ง. ชื่อเรื่องของข้อความเปลี่ยนกลับไปยังรูปแบบตัวหนาในมุมมองข้อความขาออก ในครั้งถัดไปที่คุณทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ข้อความอีเมลที่มีการจัดส่ง

คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ทำงานแบบออฟไลน์ คำสั่ง:
 1. บนเครื่อง แฟ้ม เมนู คลิก ทำงานแบบออฟไลน์.
 2. บนเครื่อง เครื่องมือ เมนู การชี้ไปที่ ส่ง/รับแล้ว คลิกชื่อของบัญชีที่คุณต้องการส่งข้อความ

ตัวเลือกส่ง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกตัวเลือกการส่งที่ถูกต้อง:
 1. บนเครื่อง เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 2. บนเครื่อง ส่ง แท็บ คลิกเพื่อเลือกทั้งสองตัว ส่งข้อความทันที และ บันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกส่ง' กล่องกาเครื่องหมาย
 3. บนเครื่อง การเชื่อมต่อ แท็บ คลิก การเปลี่ยนแปลง ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายโทรศัพท์ถูกต้องหรือการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่อยู่ในรายการ
 4. คลิก ตกลงคลิก ตกลงเปิดข้อความในกล่องขาออกของคุณ และคลิ ก ส่ง.

โฟลเดอร์จดหมายที่เสียหาย

โฟลเดอร์จดหมายหรือข้อความอีเมลภายในโฟลเดอร์ของคุณอาจเสียหาย มีสองวิธีในการแก้ไขปัญหาชนิดนี้ วิธีการแรกที่จะให้ ความสำคัญกับโฟลเดอร์'กล่องขาออก'เท่านั้น วิธีการที่สองคือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทั้งหมด

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์กล่องขาออกใหม่โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ออกจาก Outlook Express
 2. หา Outbox.dbx จากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และลบแฟ้มนี้
 3. เริ่ม Outlook Express ว่างเปล่าใหม่ออกโฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์จดหมายใหม่ทั้งหมดถ้าคุณสร้างลใหม่ หลังจากที่คุณสร้างข้อมูลประจำตัวใหม่ คุณสามารถนำเข้าข้อความอีเมลของคุณเก่าเมื่อต้องการข้อมูลประจำตัวของคุณใหม่

สร้างข้อมูลประจำตัวที่ใหม่

 1. บนเครื่อง แฟ้ม เมนู การชี้ไปที่ รหัสประจำตัวแล้ว คลิก เพิ่มรหัสประจำตัวใหม่.
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับข้อมูลประจำตัวใหม่ จากนั้น คลิก ตกลง.

  เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสลับไปยังข้อมูลประจำตัวใหม่ คลิก "ใช่". Outlook Express หยุดทำงาน และเริ่มต้นใหม่ ด้วยข้อมูลประจำตัวใหม่
 3. ทำตามพร้อมท์ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการกำหนดค่า Outlook Express สำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณใหม่
 4. เมื่อการเริ่มต้นของตัวใน Outlook Express ช่วยนำเข้า คลิก ไม่ได้มีการนำเข้าในขณะนี้. คุณสามารถนำเข้าแฟ้มของคุณในภายหลัง
 5. สร้างข้อความอีเมลใหม่ และส่งข้อความอีเมล์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลประจำตัวใหม่ทำงานอย่างถูกต้องแล้ว

นำเข้าข้อความจากข้อมูลประจำตัวเก่าเมื่อต้องการข้อมูลประจำตัวใหม่

หลังจากที่คุณส่งข้อความอีเมลจากข้อมูลประจำตัวใหม่ คุณสามารถนำเข้าข้อความจากตัวเก่าของคุณ:
 1. บนเครื่อง แฟ้ม เมนู การชี้ไปที่ นำเข้าแล้ว คลิก ข้อความ.
 2. ภายใต้หัวข้อ เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะนำเข้าจากคลิกรุ่นของ Outlook Express จากนั้น คลิก ถัดไป.
 3. ภายใต้หัวข้อ ระบุตำแหน่งที่ตั้งคลิกตัวเก่าของคุณ คลิก ตกลงแล้ว คลิก ถัดไป.
 4. คลิก โฟลเดอร์ทั้งหมดคลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รหัสประจำตัว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209169วิธีการสร้าง และใช้รหัสประจำตัวใน Outlook Express 5.x และ 6.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 262052 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.0
Keywords: 
kbpubtypekc kbhowto kbmt KB262052 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262052

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com