MS11-097: פגיעות בתת-מערכת זמן ריצה של לקוח/שרת Windows עלולה לגרום להעלאת רמת הרשאות: 13 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2620712 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-097. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.1.2600.616633,28028-Oct-201105:31x86SP3SP3GDR
Csrsrv.dll5.1.2600.616633,28028-Oct-201105:31x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.492286,52826-Oct-201108:54x64SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.492286,52826-Oct-201108:50x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.492233,79225-Oct-201119:14x86SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.492233,79225-Oct-201119:12x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.4922134,65626-Oct-201108:54IA-64SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.4922134,65626-Oct-201108:50IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.1853349,15225-Oct-201115:56x86
Csrsrv.dll6.0.6002.2273249,15225-Oct-201116:52x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.1853385,50425-Oct-201116:09x64
Csrsrv.dll6.0.6002.2273285,50425-Oct-201116:13x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.18533145,40825-Oct-201115:38IA-64
Csrsrv.dll6.0.6002.22732148,48025-Oct-201115:17IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,618
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_37506ffee4ee97c01abcd2c3364c1b48_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_fe0a9491a7212bbb.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0f7d653eb2321913a3d206a64bf69e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_19cd5c64a712ef76.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_cb504937a2997ffd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,079
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_cbd8e79ebbb80397.manifest
File versionNot Applicable
File size3,079
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_163dd35955307e7e593cac5357c25854_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_947cd39557e10396.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d698ad35c2bdd42ed112597807674a4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_896b34dd91a3a5e9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_276ee4bb5af6f133.manifest
File versionNot Applicable
File size3,083
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_27f78322741574cd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,083
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,062
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,562
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_31c38f0d8f57b32e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_324c2d74a87636c8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_5cd55c31333b480e3bf69388ae5a4363_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_254f3a0bce1bab5b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afe5fd66c72a15cd570bfd9c5b3b608a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_95776ba17b4a9909.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_cb51ed2da29788f9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_cbda8b94bbb60c93.manifest
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_31c38f0d8f57b32e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_324c2d74a87636c8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690538,91226-Oct-201104:25x86
Csrsrv.dll6.1.7600.2107738,91226-Oct-201104:29x86
Csrsrv.dll6.1.7601.1771338,91226-Oct-201104:28x86
Csrsrv.dll6.1.7601.2184738,91226-Oct-201106:13x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690543,52026-Oct-201105:19x64
Csrsrv.dll6.1.7600.2107743,52026-Oct-201105:28x64
Csrsrv.dll6.1.7601.1771343,52026-Oct-201105:21x64
Csrsrv.dll6.1.7601.2184743,52026-Oct-201106:37x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690594,72026-Oct-201104:15IA-64
Csrsrv.dll6.1.7600.2107794,72026-Oct-201104:16IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1771394,72026-Oct-201104:04IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2184794,72026-Oct-201104:11IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,674
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_0aea652797997bc20e0ff2da8034b85b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_97705230c50ee110.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d017addb77a98f484223dd198e30b02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_0f0613409a954633.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_ebd4505f6ed139f15722b836bc3408bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_f6a36065e9f3fad1.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_fe8618fdc313ea82d5334e011f2d6a97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_a6427fd23a614f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c9b417ed0670469c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c9f3dc141fc512c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_cb8da47303a09bcb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_cbfad2a21cd2f4c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_225f747d3b7cba9d02e7e68db92433ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_1535c929623315f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3f0053f43cbf374e35a12af64ed6af7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_88f6ea8c5b83be7a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_64a09d1099b1cd748e2c0390c891e0c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_8070b4b055d8760c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65c2f3a7bd27dc242592dbfb93563d6c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_53263d9e6f73407a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c9b5bbe3066e4f98.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c9f5800a1fc31bc2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_cb8f4869039ea4c7.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_cbfc76981cd0fdc0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,128
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_30275dc2f32e79cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_306721ea0c8345f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_3200ea48f05ecefc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_326e1878099127f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0c437eb02eceb6b7f77ef78449118b19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_b0ac307d4927078d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28b71a60a4cbfe4210dee099d073c664_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_c6fa963840a9eb8a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42102a94ecadd925f21bfb60c271cf85_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_bfe3aeebfb769982.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_44bc6f06a15ad6027cfab9fc4fba22b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_2b0796b033f75522.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45493c37c3dfc1b58ba15f543e31c2de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_f0668a5a2b5e8e81.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d5798a6a0d914bb4dcc9aa26acda0ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c909abc92846bde1.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ab346b6ee0d98b23847ad18cd23524b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_641419780cc3fb7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf7757f67a2fd8b7b4eebdbafb65292a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_7aae6e624ac90470.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd251455e6e180ba522b9a578591b78f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_5e983e0d824f8359.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e105bbd278d65df1f945fd1cf1c6bfc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_a94c77053f0bc79a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eaa146fa092b94a629bcc427f99d7650_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_7ef8687d6bf93d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f66064078478452fca8915bae75ca81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_d1b897f62b0f060d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_25d2b370becdb7d2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_26127797d82283fc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_27ac3ff6bbfe0d01.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_28196e25d53065fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)09:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,285
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_30275dc2f32e79cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_306721ea0c8345f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_3200ea48f05ecefc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_326e1878099127f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2620712 - Last Review: יום ראשון 18 דצמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2620712

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com