Exchange Server 2010 duomen? baz?s saugykla auga netik?tai didelis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2621266 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Microsoft Exchange Server 2010 pa to d??ut?s duomen? baz?s auga netik?tai dideli. Pa?to d??ut?s duomen? baz?s dyd? nesuma??t? Kada elementai naikinami i? pa?to d??ut?s.

?is klausimas da?niausiai atsitinka, kai viena i? ?i? s?lyg? yra teisinga. Ta?iau, ji taip pat gali b?ti kit? scenarij?:
  • Registravimo ?urnale pa?to d??ut? yra ?diegta Exchange Server 2010 aplinkoje.
  • Tre?i?j? ?ali? elektroninio pa?to prane?im? archyvavimo sistema yra naudojama.

Prie?astis

?i problema gali i?kilti nes Microsoft Exchange Information Store paslauga negali susigr??inti duomen? baz?s viet? Kada elementai naikinami.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekiteKeistis Server 2010 su 3 pakeitim? paketu.

Daugiau trik?i? ?alinimo informacijos, eikite ? ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
Exchange 2007 parduotuv? ?urnalas/duomen? baz?s augimo trik?i?


Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sukurti nauj? pa?to d??ut?s duomen? baz?.
  2. Perkelti pa?to d??utes ? nauj? pa to d??ut?s duomen? baz?.
  3. Naikinti pa?to d??ut?s duomen? baz?s.

?io sprendimo susitraukia nutek?jo duomen? baz?s erdv?je. Ta?iau naujoje duomen? baz?je gali prad?ti teka vietos. J?s turite kreiptis nustatyti, kad i?vengti naujos nutek?jimo.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti ir konfig?ruoti registravimo ?urnale pa?to d??ut? eiti ? ?ioje "TechNet" svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb124985.aspx
Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti panaikint? element? saugojimo ir Atkuriami elementai kvotas, eikite ? ?ioje "TechNet" svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ee364752.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 2621266 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 13 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbmt KB2621266 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2621266

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com