เว็บเพจที่ใช้ CSS ลักษณะไม่แสดงอย่างถูกต้องใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 262161 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ลักษณะบนเว็บเพจหายไป หรือมีลักษณะไม่ถูกต้องเมื่อเพจที่โหลดรุ่น Microsoft Internet Explorer ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ว่า เว็บเพจที่ใช้สไตล์ชีแบบอินไลน์ หรือชี้ไปยังสไตล์ชี cascading
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
เพจที่คุณกำลังดู สำหรับอาจถูกย้าย หรือเปลี่ยนชื่อได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริงใน Internet Explorer:
 • ทั้งหมดลักษณะแท็กหลังจากที่ไม่มีใช้แท็กลักษณะ 31 แรก
 • ลักษณะกฎทั้งหมดหลังจากที่กฎ 4,095 ก่อนจะใช้ไม่
 • บนเพจที่ใช้กฎ @ การนำเข้ากับ continously นำสไตล์ชีที่ภายนอกที่นำเข้าอื่น ๆ สไตล์ชี ลักษณะแผ่นงานที่มีมากกว่าสามระดับความลึกจะถูกละเว้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือการตรวจสอบเครือข่ายอาจบ่งชี้ว่า การตั้งค่าใหม่ของ TCP เกิดขึ้นเมื่อ Internet Explorer ได้รับหน้าที่มีปัญหา Internet Explorer สร้างคำขอ POST อื่นจากนั้นถ้าการร้องขอดั้งเดิม คำขอ POST หรือ Internet Explorer อาจส่งการร้องขอการ GET แทน

ข้อจำกัดของแท็กลักษณะนี้อาจมีผลยังต่อดูแฟ้ม.xml ที่ประกอบ ด้วยการใช้แฟ้ม.xsl เมื่อแฟ้ม.xsl มีแท็กลักษณะที่ฝังอยู่ในเอกสาร คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามดูแฟ้ม.xml ที่ประกอบ:
Internet Explorer ไม่สามารถเปิดไซต์อินเทอร์เน็ต:file://c:\aaa.xml
เมื่อคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
The page cannot be displayed.
ตัวอย่างรหัสที่มีให้ในการ "ขั้นการทบทวนเกิดปัญหา" ส่วนแบบไดนามิกสร้างสไตล์ชี และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
A Runtime Error has occurred.
Do you wish to Debug?

บรรทัด: 8
ข้อผิดพลาด: อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง
ถ้าสไตล์ชีจะไม่ใช้แบบไดนามิก แต่จะ แทน ใช้ผ่าน<style></style>

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

วางตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ในเพจ HTML เรียกใช้ตัวอย่างของรหัส มีข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้นหลังจากที่มีใช้แท็กแรก thirty ลักษณะ
<html><head>
<script>
function fnCreateStyleSheets()
{
 for (i=1 ; i <= 32; i++)
 {
  document.createStyleSheet()
  StyleSheetCount.innerText = "Total Style Sheets = " + i
 }
}
</script>
</head><body onLoad="fnCreateStyleSheets()">
<div id="StyleSheetCount"></div>
</body></html>
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของนักพัฒนา Microsoft Network (MSDN) ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 262161 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9 Beta
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbdhtml kbscript kbmt KB262161 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262161

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com