ออกแบบ RDLC สำหรับกระดาษต่อเนื่องให้พิมพ์ได้ตำแหน่งที่พอดี [Step by Step]

หมายเลขบทความ (Article ID): 2622812 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เกี่ยวกับผู้เขียน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2401266
 
บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณราเมศ กันตะนันทน์ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี .Net

sอาการุ

หลายๆคน ที่เขียน Report โดยใช้ Report Designer ของ Microsoft Visual Studio 2010 อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ การจัดรูปแบบใน RDLC เพื่อให้สามารถพิมพ์บน Sticker Label ที่มีจำนวนมากบนเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ได้โดยบรรทัดไม่เคลื่อนเมื่อคุณพิมพ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะห่างใน Properties ที่สำคัญใน RDLC ของคุณ

สาเหตุ

เมื่อพิมพ์ลงบนกระดาษต่อเนื่องจะทำให้การเว้นช่องไฟมีความสำคัญมากและการจัดหน้ากระดาษจะต้องแม่นยำเพื่อที่จะไม่ให้บรรทัดเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องหลายๆแผ่น


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622814


ความละเอียด

ขั้นตอนที่ 1: คุณต้องไปที่ Report Properties ของ RDLC โดยไป Right Click ที่ใดก็ได้บน Report Designer แล้วระบุ Paper Size เป็นแบบ Custom หลังจากนั้นให้วัดขนาดของแผ่น Sticker Label ที่คุณมีโดยให้วัดจากรอยปรุฉีกจากหัวจดปลายตามรอยปรุด้านล่าง ซึ่งเราจะใช้เป็นความสูง (Height) และวัดขนาดความกว้าง (Width) ตามปกติ 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2636057ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขนาด Body Properties ให้ให้ถูกต้อง ซึ่งหากในหนึ่งหน้ามีการมีการพิมพ์ ได้มากกว่า 1 Label ต้องกำหนด Body ให้เท่ากับ 1 Label โดยคำนวนจาก ความสูง หารด้วยรายการ ยกตัวอย่างเช่น Sticker Label มีขนาดความสูง 12 นิ้ว แล้ว 1 แผ่นพิมพ์ได้ 8 Label จะได้ 12/8 = 1.5 นิ้วดังรูป โดยความกว้างยังเป็นความกว้างที่คุณวัดไว้แล้วเบื้องต้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2636058ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง โดยการกำหนด Custom size ให้กับเครื่องพิมพ์โดยส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ที่เป็น Dot Matrix จะมีรูปแบบกำหนดให้เบื้องต้นอยู่แล้ว ส่วนที่ที่จะกำหนดจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ/รุ่นของเครื่องพิมพ์ ซึ่งหากคุณไม่พบขนาดตาม Sticker Label ที่คุณมี ก็สามารถกำหนดได้ดังนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622817


ขั้นตอนที่ 4: กำหนด Layout โดยการระบุ Orientation ให้ถูกต้อง ในที่นี้กระดาษของเราต้องเป็นแนวตั้ง (Portrait)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622818


ขั้นตอนที่ 5: วิธีการตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณกำหนดไปข้างต้นนั้นใช้ได้จริง ตรวจสอบได้จากตอนที่คุณทดสอบการพิมพ์ RDLC โดยเมื่อกดปุ่มพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้อง Default ขนาดกระดาษที่เราได้ทำการ Custom ขนาดไปทันทีโดยไม่ต้องกลับมาเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2622819

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการออกแบบรายงานด้วย RDLC ได้ที่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252067(v=vs.80).aspx

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2622812 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 4.0
  • Microsoft ASP.NET 2.0
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Keywords: 
KB2622812

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com