Klienci RAS nie mogą połączyć się z routerem wybierania numerów na żądanie systemu Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 262357 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL262357
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby połączenia się z serwerem, na którym uruchomiony jest system Windows 2000, przy użyciu połączeń usługi dostępu zdalnego (RAS, Remote Access Service), na komputerze klienckim systemu Windows 2000 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 913: Klient usługi Dostęp zdalny próbował połączyć się przez port zarezerwowany tylko dla routerów.
Na komputerach klienckich systemu Windows NT 4.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 629: Łącze danych zostało zakończone przez komputer zdalny.
Na komputerach klienckich systemu Windows 98 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 645: Zakończenie połączenia z serwerem w programie Dial-Up Networking było niemożliwe. Sprawdź konfigurację i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
Ponadto następujące zdarzenie jest generowane w dzienniku systemu serwera RAS, gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika nawiązującego połączenie, a port jest numerem portu RAS używanego do nawiązania połączenia:
Identyfikator zdarzenia: 20188
Źródło: Dostęp zdalny
Opis: Użytkownik nazwa_użytkownika, który próbował połączyć się przy użyciu portu port, został odłączony z następującego powodu:
Klient usługi Dostęp zdalny próbował połączyć się przez port zarezerwowany tylko dla routerów.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy port serwera RAS nie jest skonfigurowany do akceptowania połączeń dostępu zdalnego.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom narzędzie administracyjne usługi Routing i dostęp zdalny.
 2. Rozwiń opcje w węźle oznaczonym nazwą odpowiedniego serwera RAS.
 3. Kliknij pozycję Porty, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu Akcja.
 4. Kliknij odpowiedni port (L2TP, Modem, PPTP, LPT1 itd.), a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Połączenia dostępu zdalnego (tylko przychodzące), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Microsoft Windows 2000.

Właściwości

Numer ID artykułu: 262357 - Ostatnia weryfikacja: 23 stycznia 2006 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kberrmsg kbprb kbtunneling KB262357

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com