Klaida ?Prieiga u?drausta? ir kitos klaidos, gaunamos atidarant arba dirbant su aplankais ir failais operacin?je sistemoje ?Windows?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2623670 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Atidarant arba dirbant su failais ir aplankais gali ?vykti klaida Prieiga u?drausta arba kit? klaid?. Dirbant su failais ir aplankais operacin?je sistemoje ?Windows? gali kilti toliau nurodyt? problem?.

1 problema. Parodomas klaidos prane?imas ?Prieiga u?drausta?

2 problema. Negalite atidaryti, redaguoti, ?ra?yti arba naikinti fail? ir aplank?

3 problema. ?dieg? nauj? operacin?s sistemos ?Windows? versij? negalite atidaryti aplanko

4 problema. Dirbate su failais ir aplankais

Problem? dirbant su failais ir aplankais operacin?je sistemoje ?Windows? gali kilti d?l problem? su teis?mis, sugadint? vartotoj? abonement? arba netgi sugadint? fail?. ?ios problemos kyla atnaujinus ? kit? ?Windows? versij?, jungiantis prie kit? kompiuteri? tinkle arba netgi prie kompiuterio jungiant i?orin? stand?j? disk?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti problem?, per?i?r?kite skyri?, labiausiai atitinkant? scenarij?, ir atlikite jame nurodytus veiksmus.

Pastaba. Kilus pateikt? tip? problemoms, ne visuomet rodomas klaidos prane?imas ?Prieiga u?drausta?. Jei atlikus konkre?iame scenarijuje nurodytus veiksmus problemos nepavyko i?spr?sti, bandykite atlikti veiksmus, nurodytus kitame scenarijuje.

1 problema. Atidarant arba dirbant su failais ir aplankais rodomas klaidos prane?imas ?Prieiga u?drausta?

2 problema. Nepavyksta pasiekti, redaguoti, ?ra?yti arba panaikinti fail? ir aplank?

3 problema. ?dieg? nauj? operacin?s sistemos ?Windows? versij? negalite atidaryti aplanko

4 problema. Darbas su failais ir aplankais


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2623670 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
KB2623670

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com