รูปหน้าปกอัลบั้มเดิมที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมกลับแสดงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีขาวใน Windows Media Player 12 [คำแนะนำทีละขั้นตอน]

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2624662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
PCTalk index
ดูบทความคำแนะนำทีละขั้นตอน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

รูปหน้าปกอัลบั้มเดิมใน Windows Media Player 12 แสดงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นหลังสีขาวทั้งที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2753012วิธีแก้ไขปัญหา

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2625273
โปรดปิด Windows Media Player ก่อนทำวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2495791
  และป้อน regedit ในกล่องค้นหา คลิก regedit ที่ด้านบนของผลการค้นหา

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2753013


 2. ใน Registry Editor เลื่อนไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences คลิกขวาบนพื้นที่ว่างทางขวาแล้วคลิก สร้างค่า DWORD (32-bit) ตามลำดับ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2753028


 3. ตั้งชื่อรายการที่สร้างขึ้นใหม่ ค่า DWORD (32-bit), LargeAlbumArtSize แล้วดับเบิลคลิก LargeAlbumArtSize

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2748919

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2625273
  ชื่อ ค่า DWORD (32-bit)ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. ในหน้าจอแก้ไข ค่า DWORD (32-bit) ป้อน ffffffff เป็น ข้อมูลค่า แล้วคลิก OK

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2748920


 5. สร้าง ค่า DWORD (32-bit) อีกหนึ่งค่าโดยใช้วิธีการที่อธิบายข้างต้น

 6. ตั้งชื่อ ค่า DWORD (32-bit) รายการที่สร้างขึ้นใหม่ SmallAlbumArtSize แล้วดับเบิลคลิก SmallAlbumArtSize

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2748921

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2625278
  ชื่อ ค่า DWORD (32-bit) ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 7. ในหน้าจอแก้ไข ค่า DWORD (32-bit) ป้อน ffffffff เป็น ข้อมูลค่า แล้วคลิก OK

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2748922


 8. เปลี่ยนชื่อแฟ้มรูปหน้าปกอัลบั้มเดิมเป็น folder.jpg แล้วคัดลอกและวางในโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มเพลงที่ตรงกันอยู่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2753029

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2625278
  เมื่อหน้าต่างป็อปอัพ คัดลอกแฟ้ม ปรากฏขึ้น ให้คลิก คัดลอกและแทนที่

 9. เปิด Windows Media Player รูปหน้าปกอัลบั้มจะแสดงผลอย่างถูกต้อง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2753030


ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
provide feedback

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาส่งคำติชมมาให้เรา เรายินดีรับคำติชมของคุณและนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2624662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Media Player 12
Keywords: 
kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent kbmt KB2624662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2624662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com