ข้อความอีเมลที่มีเวลาในออนไลน์ Forefront การป้องกันสำหรับการแลกเปลี่ยน (FOPE) เมื่อถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่มีการใช้งานอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ Cisco PIX

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2625239 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

โปรแกรม Postfix ใน Microsoft Forefront ออนไลน์ป้องกันสำหรับการแลกเปลี่ยน (FOPE) สร้าง deferrals มากมายบนข้อความอีเมล์ที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเซิร์ฟเวอร์ได้มีการใช้งานอยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ Cisco PIX

สาเหตุ

FOPE ใช้ Postfix โปรแกรมสำหรับการจัดส่งจดหมาย ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ Cisco PIX บางรุ่นเก่า ปัญหานี้ทำให้ข้อความอีเมลที่จะถูกเลื่อนเวลาออกไปเมื่อมีส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดโพรโทคอลในการแก้ไขการเชื่อมสำหรับ SMTP ในไฟร์วอลล์ Cisco PIX เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งโพรโทคอลแก้ไขการเชื่อมต่อไปนี้:

ไม่มีโพรโทคอลแก้ไขการเชื่อมโพรโทคอล>พอร์ต>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งแก้ไขการเชื่อมโพรโทคอล ดูเอกสารประกอบของ Cisco


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2625239 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
Keywords: 
vkbportal225 vkbportal230 kbmt KB2625239 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2625239

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com