"550 4.4.7 คิวการหมดอายุ ข้อความหมดอายุแล้ว"ข้อความ NDR เมื่อคุณส่งข้อความอีเมผ่าน FOPE ไปยังโดเมนภายนอก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2625264 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในการที่ Microsoft Forefront ออนไลน์ป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยน (FOPE) เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ไปยังโดเมนภายนอก คุณได้รับข้อความรายงานไม่สำเร็จ (NDR) ต่อไปนี้:
คิว 550 4.4.7การหมดอายุ ข้อความหมดอายุแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหมดอายุของข้อความอีเมลในคิว ในสถานการณ์นี้ เซิร์ฟเวอร์ส่งพยายามสับเปลี่ยนกับ หรือส่งข้อความอีเมล อย่างไรก็ตาม การดำเนินการไม่เสร็จก่อนที่เกิดขึ้นเวลาหมดอายุของข้อความ

การแก้ไข

โดยทั่วไป ข้อความ NDR นี้บ่งชี้ปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ที่รับ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความต่าง ๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราว NDR นี้อาจบ่งชี้ว่า ถึงขีดจำกัดที่ส่วนหัวของข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมรับข้อความแสดงขึ้นอยู่กับค่าใดค่าหนึ่งในการจำกัดการเซิร์ฟเวอร์ชุด หรือว่า หมดโพรโทคอลอื่น ๆ บางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ขีดจำกัดเป็นไปได้ที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่รับอาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • ขีดจำกัดขนาดของข้อความหัวข้อ
  สิ่งเหล่านี้นำไปใช้กับขนาดรวมของฟิลด์หัวข้อข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อความ ไม่มีพิจารณาขนาดของเนื้อหาของข้อความและสิ่งที่แนบใด ๆ เนื่องจากเขตข้อมูลหัวข้อเป็นข้อความล้วน ขนาดของหัวข้อที่จะถูกกำหนด โดยจำนวนของอักขระในแต่ละเขตข้อมูลหัวข้อ และจำนวนรวมของฟิลด์หัวข้อ แต่ละอักขระของข้อความใช้ไบต์ที่หนึ่ง ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นบางอย่างหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใช้ขนาดจำกัดของตนเองส่วนหัวของข้อความนั้น ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจมีปัญหา กับการประมวลผลข้อความที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้มที่แนบมาที่มีมากกว่า 50 ตัวอักษร หรือชื่อแฟ้มที่แนบมาซึ่งประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา-ASCII
 • ขีดจำกัดขนาดของข้อความ
  สิ่งเหล่านี้นำไปใช้กับขนาดของข้อความทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหัวข้อ เนื้อหาของข้อความ และสิ่งที่แนบใด ๆ อาจมีกำหนดขนาดจำกัดของข้อความบนข้อความขาเข้าหรือข้อความส่งออก เมื่อข้อความมีการตรวจสอบเทียบกับขีดจำกัดขนาดของข้อความที่ระบุ ไม่มีใช้ค่าที่ต่ำกว่าของขนาดปัจจุบันของข้อความหรือหัวข้อการขนาดของข้อความต้นฉบับ ขนาดของข้อความสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการแปลงเนื้อหา การเข้ารหัส และผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผล
 • ขีดจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบมา
  สิ่งเหล่านี้นำไปใช้กับขนาดของสิ่งที่แนบแบบเดี่ยวในข้อความได้รับอนุญาตสูงสุด ข้อความอาจประกอบด้วยหลายสิ่งที่แนบมาที่มากขึ้นโดยรวมของข้อความ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดขนาดเอกสารแนบที่ใช้กับขนาดของส่วนแนบเฉพาะเท่านั้น
 • ข้อจำกัดของผู้รับ
  สิ่งเหล่านี้นำไปใช้กับจำนวนรวมของผู้รับข้อความ เมื่อครั้งแรกประกอบด้วยข้อความ ผู้รับที่มีอยู่ในการ:, สำเนาถึง:, และสำเนาลับถึง: เขตข้อมูลหัวข้อนี้ เมื่อมีส่งข้อความสำหรับการจัดส่ง ผู้รับข้อความจะถูกแปลงเป็นที่รับสินค้าที่มีการให้: รายการในซองจดหมายข้อความ กลุ่มการกระจายสินค้าจะถูกนับเป็นผู้รับเดียวในระหว่างการส่งข้อความ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2625264 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
Keywords: 
vkbportal225 vkbportal231 vkbportal237 o365 vkbportal230 kbmt KB2625264 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2625264

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com