ข้อผิดพลาด "ERROR_SHARING_VIOLATION" ใน Windows XP หรือ ใน Windows Server 2003 เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มในการใช้งานร่วมกัน SMB บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2625434 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • แฟ้มถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อเปิดแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • แอพลิเคชันเปิดแฟ้ม โดยการร้องขอสิทธิ์ในการอ่าน/เขียนและโหมดใช้ร่วมกัน DENY_WRITE
 • คุณปิดแฟ้ม
 • คุณได้พยายามใช้แอพลิเคชันเดียวกันบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อเปิดแฟ้มเดียวกัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ERROR_SHARING_VIOLATION (32)
กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น
บันทึกย่อ
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ยี่สิบ thirty วินาทีหลังจากที่คุณปิดแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แรก
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นได้หากใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายหนึ่งของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไคลเอ็นต์ SMB2 ไม่ส่งการร้องขอ SMB2 ปิดไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในวินาทียี่สิบ thirty เมื่อโปรแกรมประยุกต์บนไคลเอ็นต์ SMB2 ปิดแฟ้ม ถ้าแอพลิเคชันเดียวกันบนไคลเอ็นต์ SMB1 เปิดแฟ้มเดียวกันในระหว่างรอบระยะเวลานี้ เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเริ่มการทำงานของตัวแบ่ง OpLock และส่งกลับค่าข้อผิดพลาด "NT STATUS_SHARING_VIOLATION" ไปยังไคลเอนต์ SMB1 ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันไม่ให้ไคลเอ็นต์ SMB1 เปิดแฟ้มนั้นได้จนกว่าไคลเอ็นต์ SMB2 ส่งการร้องขอ SMB2 ปิด

บันทึกย่อ
 • ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ใช้โพรโทคอล SMB1:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
 • ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ใช้โพรโทคอล SMB2:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Srv.sys6.1.7600.21095311,80822 2011 พฤศจิกายน03:33x 86
Srv.sys6.1.7601.21864311,80822 2011 พฤศจิกายน03:23x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Srv.sys6.1.7600.21095460,80022 2011 พฤศจิกายน04:06x 64
Srv.sys6.1.7601.21864467,45622 2011 พฤศจิกายน03:43x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Srv.sys6.1.7600.210951,028,09622 2011 พฤศจิกายน03:18IA 64
Srv.sys6.1.7601.218641,028,60822 2011 พฤศจิกายน03:01IA 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานโพรโทคอล SMB2 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_47494d63d28764dc707760442b3a3dda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8056e0e1d5b6aa92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d5461f721a60c68531e17dbc06e99d22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b0579dfeb3ee1023.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4c6dfd70ed0e06.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,022
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5264416dfbd6ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,022
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_88dd7fc20418bf45dc0e461edc9a1d83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_150234bfd7e96723.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eed97488ac2ed21f18c474ad6283f983_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_417a8b07c30f6d1e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_366b0981294a7f3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,026
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3870ffc5265947e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,026
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_06baf634fba8764e082162341e9a4ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_4a8b0d6ab5de5ea1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_8ce03f8aff9d0df3ff7412e6674a2d15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c6f3f8760b38d149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4e11f370eb1702.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,024
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5408376df9dfa9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,024
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2625434 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2625434 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2625434

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com