การแจ้ง "แสดงเฉพาะเนื้อหาที่ปลอดภัยเท่านั้น" ใน Internet Explorer 9 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2625928 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อต้องการดูเว็บไซต์ ใน Internet Explorer 9 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณได้รับข้อความแจ้งว่า "เฉพาะเนื้อหาที่มีความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น"

สาเหตุ

ข้อความนี้จะบอกคุณว่า อาจมีเนื้อหาที่มีความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยบนหน้าเว็บ เนื้อหาที่มีความปลอดภัย และไม่ปลอดภัย หรือเนื้อหาผสม หมายความว่าเว็บเพจกำลังพยายามแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งที่มีความปลอดภัย (HTTPS/SSL) และไม่ปลอดภัย (HTTP) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบนร้านค้าออนไลน์หรือไซต์ทางการเงินที่แสดงรูปภาพ แบนเนอร์ หรือสคริปต์ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการแสดงเนื้อหาผสมคือการที่เว็บเพจหรือสคริปต์ที่ไม่ปลอดภัยอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเนื้อหาที่มีความปลอดภัยได้

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ: Internet Explorer บล็อกเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย โดยค่าเริ่มต้น และการตั้งค่าเป็นพร้อมท์คุณเมื่อนี้เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย Microsoft ไม่แนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้  การปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้คุณต้องรับความเสี่ยงเอง

Windows 8

Windows 7 and Windows Vista

หมายเหตุ: Internet Explorer บล็อกเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย และการตั้งค่าการพร้อมท์โดยค่าเริ่มต้น เมื่อค่านี้ถูกตั้งเป็น เปิดใช้งาน Internet Explorer จะไม่แสดงข้อความ "แสดงเฉพาะเนื้อหาที่ปลอดภัย" ให้แก่คุณ ถึงแม้ว่าเว็บเพจจะใช้องค์ประกอบที่ไม่ปลอดภัย


ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการยอมให้แสดงเนื้อหาผสม ดูที่บล็อกของ Internet Explorer 9 ต่อไปนี้:
การป้องกันผู้บริโภคจากเนื้อหาผสมที่เป็นอันตราย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2625928 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2556 - Revision: 33.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 10
Keywords: 
kbmt KB2625928 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2625928

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com