รายชื่อของเซิร์ฟเวอร์เวลาแบบธรรมดาเครือข่ายเวลาโพรโทคอล (SNTP) ที่พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 262680 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโพรโทคอลเวลาที่เครือข่ายแบบธรรมดา (SNTP) เซิร์ฟเวอร์เวลาที่พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสองระดับ หรือ tiers ของเครือข่ายเวลา Protocol (NTP) เซิร์ฟเวอร์เวลาที่พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต NTP ถูกกำหนดในการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1305

ในครั้งแรกระดับเซิร์ฟเวอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เวลาของแหล่งที่มาสำหรับเซิร์ฟเวอร์เวลาสองระดับเป็นหลัก เซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกระดับยังอาจมีความสามารถในการให้บริการเวลา mission ร้าย บางครั้งแรกระดับเซิร์ฟเวอร์อาจนโยบายการจำกัดการเข้าถึง

เวลาวินาทีระดับเซิร์ฟเวอร์มีวัตถุประสงค์สำหรับเวลา SNTP ทั่วไปที่จำเป็นต้องการให้บริการ เซิร์ฟเวอร์เวลาสองระดับมักจะเปิดใช้สาธารณะในการเข้าถึง ขอแนะนำให้ คุณใช้เวลาสองระดับเซิร์ฟเวอร์สำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การเวลา SNTP ปกติเนื่องจากพวกเขามักจะอยู่บนเครือข่ายที่ใกล้ที่สามารถทำการปรับปรุงที่เร็วขึ้น

ขอแนะนำให้ คุณศึกษาการเลือกของเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ เวลาเพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเวลาที่ระบุ

รายการเซิร์ฟเวอร์เวลา

หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้::
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

ไม่มีออกใบรับรองความปลอดภัยที่แสดง โดยเว็บไซต์นี้ โดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้

ปัญหาการรับรองความปลอดภัยอาจระบุพยายาม fool คุณ หรือดักข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

เราขอแนะนำให้ คุณปิดเว็บเพจนี้ และไม่ได้ต่อไปที่เว็บไซต์นี้
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้ดำเนินต่อไปเว็บไซต์.
 • สำหรับรายการของเซิร์ฟเวอร์เวลาหนึ่ง stratum แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers
 • สำหรับรายการของเซิร์ฟเวอร์เวลาสอง stratum แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  https://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
 • สำหรับรายการของเซิร์ฟเวอร์เวลาอินเทอร์เน็ต NIST แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi
 • สำหรับรายการของเซิร์ฟเวอร์สำหรับพูลโปรแกรม NTP เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  http://support.ntp.org/bin/view/Servers/NTPPoolServers

  http://www.pool.ntp.org
Microsoft ไม่รักษารายการเซิร์ฟเวอร์เวลา หรือแนะนำเวลาของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปอื่น การเชื่อมโยงเหล่านี้จะใช้สำหรับการอ้างอิงและการวิจัยเพื่อเลือก server(s) เวลาที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าของคุณ Microsoft ขอแนะนำการซิงค์นั้นคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปจากเซิร์ฟเวอร์ Microsoft NTP (time.windows.com) ถ้าต้องการแหล่งเวลาอื่น เราขอแนะนำให้ คุณใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์การ Stratum 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์เวลา 2 Stratum ที่มีอยู่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
https://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
หมายเหตุ:โปรดอ่าน "กฎของ Engagement" ก่อนที่จะใช้รายชื่อเซิร์ฟเวอร์เวลาสอง Stratum เมื่อต้องการอ่าน "กฎของ Engagement" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/RulesOfEngagement
คอมพิวเตอร์สมาชิกที่ได้เป็นสมาชิกของโดเมน และเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันควรมีการกำหนดค่าการปรับเวลาให้ตรงกัน โดยใช้ลำดับชั้นของโดเมนตามที่อธิบายไว้ในนั้นโดเมนโดยใช้ลำดับชั้นของการปรับให้ตรงกันหัวข้อ Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013 (WS.10)
เมื่อต้องการซิงโครไนส์เวิร์กสเตชันเข้าไม่ใช่โดเมนแบบร่วม (workgroup) หรือเซิร์ฟเวอร์ แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc757721 (WS.10)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเวลาใน Windows Server และ Windows NT คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888794ข้อควรพิจารณาเมื่อมีการจัดการโฮสต์สำหรับตัวควบคุมโดเมน Active Directory ในสภาพแวดล้อมการจัดการโฮสต์สำหรับเสมือน
243574"อาจไม่หา Time Server" หลังจากการตั้งค่าการใช้คำสั่ง TIME NET เซิร์ฟเวอร์เวลา SNTP
216734วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิใน Windows 2000
224799การดำเนินการพื้นฐานของบริการเวลาของ Windows
951531บริการ W32Time ไม่ปรับเวลาของนาฬิกา CMOS จนถึงเวลาอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP หลังจากการหยุดการบริการ W32Time
875495วิธีการตรวจหา และการกู้คืนจากการย้อนกลับ USN ใน Windows Server 2003
939322ขอบเขตการสนับสนุนการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time สำหรับสภาพแวดล้อมของความแม่นยำสูง
897615Support policy for Microsoft software running in non-Microsoft hardware virtualization software
289668Advancing time on production computers and the effect on Active Directory and FRS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 262680 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbnetwork kbmt KB262680 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262680

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com