ปรับ 2011 ตุลาคม DST ปรุงสำหรับ Exchange Server 2003 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2628229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงสะสมฤดูกาล (DST) สำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ที่พร้อมใช้งานได้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้ DST การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุง DST สะสมนี้ใช้การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาในโซนเวลาหลาย โซนเวลาเหล่านี้อยู่ในบทความนี้ ปรับปรุงนี้ยังเน้นการเปลี่ยนแปลง DST ที่ได้รับการปรับปรุงในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง DST ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับการเปลี่ยนแปลง DST ในหลายประเทศ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2570791 2011 สิงหาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลง DST ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ DST สำหรับ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

โซนเวลาที่ปรับปรุงแล้ว

ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้หลังจากก่อนหน้านี้ Windows สะสม DST update

เวลามาตรฐานของตุรกี
ที่ เวลามาตรฐานของตุรกี โซนเวลาของ Windows ถูกสร้างขึ้น ชื่อที่ใช้แสดงอยู่(UTC + 2:00) Istanbul. รัฐบาลของตุรกีได้ตัดสินใจเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการ DST 2011 DST จะเริ่มการทำงานบน 28 มีนาคมวันจันทร์แทนการ 27 มีนาคมวันอาทิตย์
"Istanbul" ถูกเอาออกจากเครื่อง(UTC + 2:00) Athens, Bucharest, Istanbul โซนเวลา

เวลามาตรฐานของอียิปต์
รัฐบาลของอียิปต์ได้ยกเลิก DST

เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก
ชุด DST 2011 เริ่มต้นเดือนไปเดือนสิงหาคมและเดือนสิ้นสุด 2012 เพื่อมีนาคม

เวลามาตรฐานของโมร็อกโก
ชุดเดือน 2011 DST สิ้นสุดการกรกฎาคม

เวลามาตรฐานของฟิจิ
ตั้งค่าวันสิ้นสุด DST 2011 ไปวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม

เวลามาตรฐานของซามัว
กำหนดเวลาสิ้นสุดการ DST 2011 เกิดขึ้นหลังจากเวลาสิ้นสุดก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ของโซนเวลา ชื่อที่ใช้แสดง เริ่มต้น DST 2011 วันและเวลา สิ้นสุดการ DST 2011วันและเวลาคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของตุรกี(UTC + 2:00)Istanbulวันจันทร์สุดท้ายในเดือนมีนาคม

03:00:00.000
วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคม

04:00:00.000
"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 01, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอียิปต์(UTC + 02:00) ไคโรไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(UTC-04:00)Santiagoวันเสาร์ที่สามในเดือนสิงหาคม

23:59:59.999
วันเสาร์ที่แรกในอาจ

23:59:59.999
"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(UTC)Casablancaวันเสาร์ที่แรกในเดือนเมษายน

23:59:59.999
วันเสาร์ที่สุดท้ายในเดือนกรกฎาคม

23:59:59.999
"TZI" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC + 12:00)ฟิจิวันอาทิตย์ที่สี่ในเดือนตุลาคม

02:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม

03:00:00.000
"TZI" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของซามัว(UTC-11:00)ซามัววันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนกันยายน

00:00:00.000
วันอาทิตย์แรกในเดือนเมษายน

01:00:00.000
"TZI" =ฐานสิบหก: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
สำหรับ 2011 โซนเวลาการรัสเซียปรับปรุงที่ทั้งหมดถูกแสดงในตารางต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โซนเวลาเก่าใหม่
เวลามาตรฐานของรัสเซีย(UTC +3:00) มอสโก จังหวัด Petersburg, Volgograd(UTC + 4:00) มอสโก จังหวัด Petersburg, Volgograd
เวลามาตรฐานของ Ekaterinburg(UTC ราบ:00) Ekaterinburg(UTC +6:00) Ekaterinburg
เวลามาตรฐานของเอเชียกลางตอนเหนือ(UTC +6:00) Novosibirsk(UTC + 7:00) Novosibirsk
เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือ(UTC + 7:00) Krasnoyarsk(UTC +8:00) Krasnoyarsk
เวลามาตรฐานของตะวันออกเอเชียเหนือ(UTC +8:00) Irkutsk(UTC +9:00) Irkutsk
เวลามาตรฐานของยาคุตสค์(UTC +9:00) ของยาคุตสค์(UTC +10:00) ของยาคุตสค์
เวลามาตรฐานของวลาดิวอสต็อก(UTC +10:00) ของวลาดิวอสต็อก(UTC +11:00) ของวลาดิวอสต็อก
เวลามาตรฐานของ Magadan(UTC +11:00) Magadan(UTC +12:00) Magadan
เวลามาตรฐานของ Kaliningrad
โซนเวลาของ Windows ใหม่ถูกสร้าง และมีชื่อที่ใช้แสดง (UTC + 3:00) Kaliningrad. เขตเวลานี้ไม่ได้ใช้ DST

เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์
DST การเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาถูกอัพเดตโดย 00: 01 เพื่อ 02:00

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ของโซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงเริ่มต้น DST 2011 วันและเวลาสิ้นสุดการ DST 2011วันและเวลาคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของรัสเซีย(UTC + 4:00) มอสโก เซนต์ Petersburg, Volgogradไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Ekaterinburg(UTC +6:00) Ekaterinburgไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของเอเชียกลางตอนเหนือ(UTC + 7:00) Novosibirskไม่มีไม่มี"TZI" = c ฐานสิบหก: 5, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือ(UTC +8:00) Krasnoyarskไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของตะวันออกเอเชียเหนือ(UTC +9:00) Irkutskไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: e4 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของยาคุตสค์(UTC +10:00) ของยาคุตสค์ไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: a8 วาง ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของวลาดิวอสต็อก(UTC +11:00) ของวลาดิวอสต็อกไม่มีไม่มี"TZI" = c ฐานสิบหก: 6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Magadan(UTC +12:00) Magadanไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Kaliningrad(UTC +3:00) Kaliningradไม่มีไม่มี"TZI" = c ฐานสิบหก: 4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์

 
(UTC-3:30 ของนิวฟันด์แลนด์

 
วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม

00:01:00:000
วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน

02:00:00:000
"TZI" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00

 

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญปกติสำหรับการโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนสามารถยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2003 SP2 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
836993 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เริ่มต้นอย่างไรก็ตาม การบริการแลกเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลและบริการทั้งหมดที่อ้างอิงได้โดยอัตโนมัติใหม่เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Blank.htmไม่เกี่ยวข้อง18611 14 ต.ค.16:25
Cdo.dll6.5.7656.5729,60011 14 ต.ค.16:12
Cdoex.dll6.5.7656.54,017,15211 14 ต.ค.21:26
Ctrl_calendar.cssไม่เกี่ยวข้อง88411 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendar.htcไม่เกี่ยวข้อง8,45211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendar.jsไม่เกี่ยวข้อง32,28611 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendarview.cssไม่เกี่ยวข้อง4,40811 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendarview.htcไม่เกี่ยวข้อง12,90911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendarview.jsไม่เกี่ยวข้อง77,00611 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calendarviewprn.cssไม่เกี่ยวข้อง48911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_calviewdaily.xslไม่เกี่ยวข้อง12,98512-1116:08
Ctrl_calviewmonthly.xslไม่เกี่ยวข้อง13,11212-1116:08
Ctrl_calviewweekly.xslไม่เกี่ยวข้อง9,35912-1116:08
Ctrl_ctxtmenu.htcไม่เกี่ยวข้อง98511 14 ต.ค.16:25
Ctrl_ctxtmenu.jsไม่เกี่ยวข้อง4,92011 14 ต.ค.16:25
Ctrl_datepicker.htcไม่เกี่ยวข้อง3,56311 14 ต.ค.16:25
Ctrl_datepicker.jsไม่เกี่ยวข้อง35,38211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_formatbar.htcไม่เกี่ยวข้อง6,57411 14 ต.ค.16:25
Ctrl_formatbar.jsไม่เกี่ยวข้อง19,85211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_formatbar20.htcไม่เกี่ยวข้อง26,69612-1116:08
Ctrl_freebusy.cssไม่เกี่ยวข้อง1,65811 14 ต.ค.16:25
Ctrl_freebusy.htcไม่เกี่ยวข้อง1,34811 14 ต.ค.16:25
Ctrl_freebusy.jsไม่เกี่ยวข้อง35,03911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_message.htcไม่เกี่ยวข้อง3,06711 14 ต.ค.16:25
Ctrl_message.jsไม่เกี่ยวข้อง16,51911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_message20.htcไม่เกี่ยวข้อง21,95812-1116:08
Ctrl_mimeformatbar.htcไม่เกี่ยวข้อง6,63511 14 ต.ค.16:25
Ctrl_mimeformatbar.jsไม่เกี่ยวข้อง11,74211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_notify.htcไม่เกี่ยวข้อง1,35011 14 ต.ค.16:25
Ctrl_notify.jsไม่เกี่ยวข้อง47311 14 ต.ค.16:25
Ctrl_poll.jsไม่เกี่ยวข้อง5,69411 14 ต.ค.16:25
Ctrl_reminder.htcไม่เกี่ยวข้อง1,34911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_reminder.jsไม่เกี่ยวข้อง8,48211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tabpages.htcไม่เกี่ยวข้อง86311 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tabpages.jsไม่เกี่ยวข้อง1,40811 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tree.htcไม่เกี่ยวข้อง2,73511 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tree.jsไม่เกี่ยวข้อง26,88011 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tree_pf.htcไม่เกี่ยวข้อง2,46911 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tree_pf.jsไม่เกี่ยวข้อง26,28511 14 ต.ค.16:25
Ctrl_tree_pf.xslไม่เกี่ยวข้อง1,90912-1116:08
Ctrl_view.htcไม่เกี่ยวข้อง3,11411 14 ต.ค.16:25
Ctrl_view.jsไม่เกี่ยวข้อง73,71211 14 ต.ค.16:25
Ctrl_view.xslไม่เกี่ยวข้อง42,53312-1116:08
Davex.dll6.5.7656.51,203,20011 14 ต.ค.21:24
Dlg_anr.jsไม่เกี่ยวข้อง6,18311 14 ต.ค.16:25
Dlg_editname.jsไม่เกี่ยวข้อง6,91511 14 ต.ค.16:25
Dlg_editrule.jsไม่เกี่ยวข้อง22,90811 14 ต.ค.16:25
Dlg_editsignature.jsไม่เกี่ยวข้อง4,18311 14 ต.ค.16:25
Dlg_gal.jsไม่เกี่ยวข้อง20,61311 14 ต.ค.16:25
Dlg_gallookup.jsไม่เกี่ยวข้อง6,03511 14 ต.ค.16:25
Dlg_junk.jsไม่เกี่ยวข้อง7,13611 14 ต.ค.16:25
Dlg_movecopy.jsไม่เกี่ยวข้อง4,94111 14 ต.ค.16:25
Dlg_newfolder.jsไม่เกี่ยวข้อง2,96211 14 ต.ค.16:25
Dlg_options.jsไม่เกี่ยวข้อง18,40211 14 ต.ค.16:25
Dlg_recurrence.jsไม่เกี่ยวข้อง19,88711 14 ต.ค.16:25
Dlg_reminder.jsไม่เกี่ยวข้อง27,57511 14 ต.ค.16:25
Dlg_rules.jsไม่เกี่ยวข้อง9,48611 14 ต.ค.16:25
Dlg_spell.jsไม่เกี่ยวข้อง15,45411 14 ต.ค.16:25
Dlg_taskrecurrence.jsไม่เกี่ยวข้อง22,59411 14 ต.ค.16:25
Dl_appointment.jsไม่เกี่ยวข้อง9,89311 14 ต.ค.16:25
Dl_composeapptrecurr.jsไม่เกี่ยวข้อง7,83511 14 ต.ค.16:25
Dl_composecommon.jsไม่เกี่ยวข้อง4,38011 14 ต.ค.16:25
Dl_composetaskrecurr.jsไม่เกี่ยวข้อง14,89511 14 ต.ค.16:25
Dl_contact.jsไม่เกี่ยวข้อง6,16511 14 ต.ค.16:25
Dl_folderview.jsไม่เกี่ยวข้อง3,68711 14 ต.ค.16:25
Dl_junk.jsไม่เกี่ยวข้อง3,78811 14 ต.ค.16:25
Dl_misc.jsไม่เกี่ยวข้อง7,35711 14 ต.ค.16:25
Dl_options.jsไม่เกี่ยวข้อง5,44111 14 ต.ค.16:25
Dl_task.jsไม่เกี่ยวข้อง13,26311 14 ต.ค.16:25
Excdo.dll6.5.7656.53,704,32011 14 ต.ค.21:26
Exhotfixuninst.dll6.5.7233.4113,8248-Aug-0522:02
Exoledb.dll6.5.7656.52,691,07211 14 ต.ค.6:24
Exosal.dll6.5.7656.570,14411 14 ต.ค.21:18
Exspmsg.dll6.5.7233.418,1928-Aug-0522:02
Frm_attach.jsไม่เกี่ยวข้อง4,14111 14 ต.ค.16:25
Frm_composeappt.jsไม่เกี่ยวข้อง28,83811 14 ต.ค.16:25
Frm_composecdl.jsไม่เกี่ยวข้อง14,37911 14 ต.ค.16:25
Frm_composecontact.jsไม่เกี่ยวข้อง28,11411 14 ต.ค.16:25
Frm_composecontact20.jsไม่เกี่ยวข้อง29,04012-1116:08
Frm_composenote.jsไม่เกี่ยวข้อง15,11611 14 ต.ค.16:25
Frm_composenote20.jsไม่เกี่ยวข้อง17,04312-1116:08
Frm_composepost.jsไม่เกี่ยวข้อง10,48211 14 ต.ค.16:25
Frm_composetask.jsไม่เกี่ยวข้อง31,40211 14 ต.ค.16:25
Frm_forwardmeeting.jsไม่เกี่ยวข้อง6,31811 14 ต.ค.16:25
Frm_logoff.jsไม่เกี่ยวข้อง49311 14 ต.ค.16:25
Frm_mimecommon.jsไม่เกี่ยวข้อง25,35811 14 ต.ค.16:25
Frm_mimenote.jsไม่เกี่ยวข้อง49,63411 14 ต.ค.16:25
Frm_mimepreviewpane.jsไม่เกี่ยวข้อง4,31411 14 ต.ค.16:25
Frm_previewpane.jsไม่เกี่ยวข้อง2,41811 14 ต.ค.16:25
Frm_readappt.jsไม่เกี่ยวข้อง11,32711 14 ต.ค.16:25
Frm_readnote.jsไม่เกี่ยวข้อง6,09811 14 ต.ค.16:25
Frm_readpost.jsไม่เกี่ยวข้อง4,98311 14 ต.ค.16:25
Frm_readreports.jsไม่เกี่ยวข้อง3,44711 14 ต.ค.16:25
Frm_readtask.jsไม่เกี่ยวข้อง5,06711 14 ต.ค.16:25
Lsmexhc.dll6.5.7656.5145,40811 14 ต.ค.16:13
Madfb.dll6.5.7656.5527,87211 14 ต.ค.21:26
Mdbmsg.dll6.5.7656.53,391,48811 14 ต.ค.16:17
Microsoft.exchange.oma.userinterface.dll6.5.7656.5413,69611 14 ต.ค.21:40
Owaprint.cssไม่เกี่ยวข้อง1,93211 14 ต.ค.16:25
Owastyle.cssไม่เกี่ยวข้อง10,49711 14 ต.ค.16:25
Owastyledl.cssไม่เกี่ยวข้อง1,70211 14 ต.ค.16:25
Pdec.htcไม่เกี่ยวข้อง2,55512-1116:08
Pdec.jsไม่เกี่ยวข้อง16,06912-1116:08
Pdec30.htcไม่เกี่ยวข้อง2,77311 14 ต.ค.16:25
Pdec30.jsไม่เกี่ยวข้อง12,44111 14 ต.ค.16:25
Preload.htmไม่เกี่ยวข้อง6,30811 14 ต.ค.16:25
Rtdsmcal.dll6.5.7656.543,00811 14 ต.ค.16:27
Sps.cssไม่เกี่ยวข้อง1,06011 14 ต.ค.16:25
Store.exe6.5.7656.55,269,50411 14 ต.ค.21:19
ลักษณะ-chs30.cssไม่เกี่ยวข้อง21611 14 ต.ค.16:25
ลักษณะ-cht30.cssไม่เกี่ยวข้อง20311 14 ต.ค.1:25
ลักษณะ-jpn30.cssไม่เกี่ยวข้อง22211 14 ต.ค.16:25
ลักษณะ-kor30.cssไม่เกี่ยวข้อง20011 14 ต.ค.16:25
ลักษณะ-large30.cssไม่เกี่ยวข้อง20411 14 ต.ค.16:25
Style30.cssไม่เกี่ยวข้อง20411 14 ต.ค.16:25
Tf_galfind.xslไม่เกี่ยวข้อง8,63412-1116:08
Tf_messages.xslไม่เกี่ยวข้อง11,61012-1116:08
Tf_twoline.xslไม่เกี่ยวข้อง10,67712-1116:08
Util_addrval.jsไม่เกี่ยวข้อง1,50111 14 ต.ค.16:25
Util_buttons.jsไม่เกี่ยวข้อง4,29311 14 ต.ค.16:25
Util_calendar.jsไม่เกี่ยวข้อง3,43711 14 ต.ค.16:25
Util_calmessaging.htcไม่เกี่ยวข้อง87611 14 ต.ค.16:25
Util_calmessaging.jsไม่เกี่ยวข้อง8,74611 14 ต.ค.16:25
Util_forms.jsไม่เกี่ยวข้อง17,41011 14 ต.ค.16:25
Util_mimemsg.jsไม่เกี่ยวข้อง9,14311 14 ต.ค.16:25
Util_owa.jsไม่เกี่ยวข้อง17,37411 14 ต.ค.16:25
Util_recipients.jsไม่เกี่ยวข้อง14,30311 14 ต.ค.16:25
Util_view.jsไม่เกี่ยวข้อง27,81211 14 ต.ค.16:25
Vw_calendar.jsไม่เกี่ยวข้อง8,12811 14 ต.ค.16:25
Vw_calendarpart.cssไม่เกี่ยวข้อง1,06211 14 ต.ค.16:25
Vw_calendarpart.jsไม่เกี่ยวข้อง63611 14 ต.ค.16:25
Vw_contact.jsไม่เกี่ยวข้อง1,93711 14 ต.ค.16:25
Vw_dumpster.jsไม่เกี่ยวข้อง2,65911 14 ต.ค.16:25
Vw_message.jsไม่เกี่ยวข้อง9,64611 14 ต.ค.16:25
Vw_messagepart.jsไม่เกี่ยวข้อง1,61211 14 ต.ค.16:25
Vw_navbar.jsไม่เกี่ยวข้อง34,50111 14 ต.ค.16:25
Vw_search.jsไม่เกี่ยวข้อง8,92511 14 ต.ค.16:25
Vw_task.jsไม่เกี่ยวข้อง5,33211 14 ต.ค.16:25
Vw_taskpart.jsไม่เกี่ยวข้อง3,48211 14 ต.ค.16:25
Webrstr-ara.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:24
Webrstr-bas.dll6.5.7656.5106,49611 14 ต.ค.21:29
Webrstr-brz.dll6.5.7656.5111,10411 14 ต.ค.21:25
Webrstr-cat.dll6.5.7656.5113,15211 14 ต.ค.21:29
Webrstr-chs.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:24
Webrstr-cht.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:24
Webrstr-cze.dll6.5.7656.5104,44811 14 ต.ค.21:27
Webrstr-dan.dll6.5.7656.5104,96011 14 ต.ค.21:28
Webrstr-dut.dll6.5.7656.5114,17611 14 ต.ค.21:25
Webrstr-fin.dll6.5.7656.5107,52011 14 ต.ค.21:26
Webrstr-frn.dll6.5.7656.5119,80811 14 ต.ค.21:21
Webrstr-ger.dll6.5.7656.5116,73611 14 ต.ค.21:20
Webrstr-grk.dll6.5.7656.5124,41611 14 ต.ค.21:26
Webrstr-heb.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:25
Webrstr-hun.dll6.5.7656.5113,66411 14 ต.ค.21:29
Webrstr-itn.dll6.5.7656.5114,17611 14 ต.ค.21:22
Webrstr-jpn.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:22
Webrstr-kor.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.21:23
Webrstr-nor.dll6.5.7656.5103,42411 14 ต.ค.21:28
Webrstr-pol.dll6.5.7656.5111,61611 14 ต.ค.21:26
Webrstr-por.dll6.5.7656.5114,17611 14 ต.ค.21:27
Webrstr-rus.dll6.5.7656.5111,61611 14 ต.ค.21:28
Webrstr-spa.dll6.5.7656.5114,17611 14 ต.ค.21:22
Webrstr-swe.dll6.5.7656.5104,96011 14 ต.ค.21:27
Webrstr-trk.dll6.5.7656.5102,40011 14 ต.ค.21:29
Webrstr-usa.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.16:24
Webrstr.dll6.5.7656.5100,35211 14 ต.ค.16:24
Wmtemplates.dll6.5.7656.55,692,41611 14 ต.ค.16:24

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2628229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2628229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2628229

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com