การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 262841 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บางโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง ตั้งค่าเหล่านี้โปรแกรมตรวจสอบของคุณ Windows บริการ service pack รุ่นและภาษาของระบบปฏิบัติการ ติดตั้ง และการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสำรองแฟ้มการอนุญาตสำหรับการเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้โปรแกรมการตั้งค่าเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งสนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลสามารถใช้การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง

การตรวจสอบว่า มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้งสำหรับแพคเกจที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2004 กรกฎาคม ตรวจสอบค่าติดตั้งโปรแกรมบนการรุ่นแท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สำหรับแพคเกจที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 2004 กรกฎาคม คุณต้องแยกเนื้อหาของแพคเกจการตรวจสอบใช้โปรแกรมที่ติดตั้ง

บทนำ

Microsoft ปรับปรุงซอฟต์แวร์การแพคเกจต่าง ๆ ที่ใช้รูปต่าง ๆ แตกต่างกันเองแบบแฟ้มที่ติดตั้งโปรแกรมที่ประกอบด้วยอยู่ในแพคเกจเรียกใช้โดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้กับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง ซึ่งจะอ้างถึงในส่วนที่เหลือของบทความนี้เป็น "Windows การปรับปรุงชุดซอฟต์แวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

การ ตรวจ สอบ ว่า เป็น แพ คเกจ โปรแกรม ปรับ ปรุง ซอฟต์แวร์ จะ ใช้ Update.exe เป็น โปรแกรม ติด ตั้ง และ การ ตรวจ สอบ รุ่น ที่ ใช้ ให้ ทำ ตาม ขั้น ตอน เหล่า นี้:
 1. คลิ กขวา ที่ แพ คเกจ แล้ว จึง คลิ กคุณสมบัติ.
 2. ในการรุ่นแท็บ ภายใต้ข้อมูล รุ่น อื่นๆคลิกโปรแกรม ติด ตั้ง โปรแกรม.Update.exeควร จะ ปรากฏ ขึ้น ใน การค่าเขตข้อมูล:
 3. เมื่อ ต้อง การ ระบุ รุ่น ให้ คลิ กรุ่น ของ โปรแกรม ติด ตั้ง. ใน รุ่น ของ โปรแกรม ติด ตั้ง ที่ ใช้ ใน แพ คเกจ ที่ จะ ปรากฏ ขึ้น ใน การค่าเขตข้อมูล:
สำหรับแพคเกจที่ถูกนำออกใช้ก่อนที่จะ 2004 กรกฎาคม หรือที่ชุด whoseคำอธิบาย:ค่าในการทั่วไปแท็บself-Extracting Cabinetการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อกำหนดว่า Update.exe หรือ Hotfix.exe ใช้ และ เพื่อดูว่ามีใช้รุ่นใด:
 1. ขยายแพ็คเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น จะแยกแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่มีชื่อ KBArticleNumber.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ ExtractedPackage บนไดรฟ์ C พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. เปิดโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ประกอบด้วยแฟ้มแยกแล้วสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น เปิด C:\ExtractedPackage
 3. ค้นหาแฟ้ม Update.exe หรือ Hotfix.exe ในโฟลเดอร์ชั่วคราวหรือโฟลเดอร์ย่อย
 4. การตรวจสอบรุ่นของ Update.exe หรือ Hotfix.exe คลิกขวาที่แฟ้มนั้น และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการรุ่นแท็บ แล้ว บันทึกค่าในการรุ่นของแฟ้มเส้น

หมายเหตุ:ถ้าคำอธิบายของแพคเกจ Self-Extractor Cabinet Win32 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่มีแพคเกจ IExpressสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่หมายเลขบทเกี่ยวกับแพคเกจ IExpress เพื่อดูบทความเกี่ยวกับแพคเกจ IExpress ในฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress


ถ้าแพคเกจ.msi หรือ.msp ขยายของแฟ้มที่ใช้ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้ตัวติดตั้ง Windows เป็นโปรแกรมติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่ใช้ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx
การปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ Windows NT 4.0 และที่รวมอยู่ ใน Windows 2000 Service Pack 3 หรือรุ่นก่อนหน้าใช้ Hotfix.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง

update.exe จะใช้เป็นโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ใน Windows 2000 Service Pack 4 และรุ่นที่ใหม่กว่า และที่รวมอยู่ใน Windows XP และ Windows Server 2003

หมายเหตุ:แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์บางอย่างสำหรับรุ่นของ Windows ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ใช้แพคเกจ IExpress หรือติดตั้ง Windows แพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง

ภาพรวมของกระบวนการติดตั้ง

เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows โดยไม่ต้องการสลับบรรทัดคำสั่ง โปรแกรม Hotfix.exe หรือการตั้งค่าของ Update.exe จะเรียกใช้งานการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ การดำเนินการต่อไปนี้จะดำเนินการ โดยโปรแกรมติดตั้ง:
 • โปรแกรมติดตั้ง (Hotfix.exe หรือ Update.exe) ตรวจสอบรุ่นชุดบริการที่คุณกำลังใช้อยู่ ถ้า service pack รุ่นของบริการของคุณเป็นรุ่นปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า แต่ไม่เร็วกว่ารุ่นต่ำสุดที่ระบุ โดยซอฟต์แวร์มีการปรับปรุง และภาษาเดียวกัน โปรแกรมการตั้งค่าการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ถ้า service pack รุ่นของบริการของคุณเป็นรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ ติดตั้งไม่ดำเนินต่อ
 • หาก รุ่นภาษาของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งไม่ดำเนินต่อ
 • ติดถ้าไม่มีข้อขัดแย้งของเวอร์ชันที่มีอยู่ Hotfix.exe หรือ Update.exe ตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใต้รีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ลงทะเบียน:
  \Software\Microsoft\Updates\ HKEY_LOCAL_MACHINE <operating system=""> \ <service pack="" level=""> \KB <nnnnnn></nnnnnn> </service> </operating>
  \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q HKEY_LOCAL_MACHINE<nnnnnn></nnnnnn>
  \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB HKEY_LOCAL_MACHINE<nnnnnn></nnnnnn>
 • ลบข้อมูลสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนชื่อ NtUninstallQ $nnnnnn$ หรือ$ NtUninstallKBnnnnnn$ % Systemroot %

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรม Update.exe

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยแต่ละโปรแกรม Update.exe รุ่นที่แตกต่างกัน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์มาตรฐานคำอธิบายของสวิตช์รุ่นของ Update.exe ที่สนับสนุนสวิตช์นี้
/helpแสดงบรรทัดคำสั่งที่วิธีใช้ทั้งหมดรุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/helpสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/?สามารถใช้สวิตช์
/ แฝงโหมดการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ที่จำเป็น แต่มีแสดงสถานะการติดตั้ง ถ้ามีการรีสตาร์ทต้องใช้ในตอนท้ายของการติดตั้ง กล่องโต้ตอบจะแสดงให้แก่ผู้ใช้กับการแจ้งเตือนว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน 30 วินาทีตัวจับเวลารุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/ แฝงสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/uสามารถใช้สวิตช์
/ เงียบโหมด quiet - เหมือนกับโหมดการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่มีข้อความสถานะหรือข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นรุ่น 5.3.24.3 และ สนับสนุน รุ่น ที่ ใหม่ กว่า นี้/ เงียบสลับไป สำหรับ ความ เข้า กัน ได้ กับ รุ่น ก่อนหน้า นี้/qสามารถ ใช้ สวิตช์
/norestartเริ่ม ไม่ ระบบ ใหม่ เมื่อ เสร็จ สิ้น การ ติด ตั้ง ได้รุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/norestartสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/zสามารถใช้สวิตช์
/warnrestartแสดงในกล่องโต้ตอบกับตัวจับเวลาเตือนผู้ใช้ว่า คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ใน x วินาที (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที) มีไว้สำหรับใช้กับอย่างใดอย่างหนึ่ง/ เงียบหรือ/ แฝงสลับงานรุ่น 6.1.22.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/warnrestartสลับไป
/forcerestartรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง และการบังคับให้โปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อปิดเมื่อปิดระบบโดยไม่บันทึกการเปิดแฟ้มก่อนรุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/forcerestartสลับไป
/promptrestartแสดงกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้ที่พร้อมต์รีสตาร์ตหากจำเป็น มีไว้สำหรับใช้กับ/ เงียบ.รุ่น 6.1.22.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/promptrestartสลับไป
/forceappscloseบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อปิดเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบรุ่น 5.4.15.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/forceappscloseสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/fสามารถใช้สวิตช์
/nobackupต้อง ไม่ สำรอง แฟ้ม สำหรับ การ ถอน การ ติด ตั้ง ได้รุ่น 6.1.22.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/nobackupสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/nสามารถใช้สวิตช์
/overwriteoemเขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบรุ่น 6.1.22.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/overwriteoemสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/oสามารถใช้สวิตช์
/ รวม:เส้นทางรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ที่อยู่ในเส้นทางที่ระบุ หมายเหตุที่: เส้นทางการอ้างอิงไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ i386รุ่น 5.4.15.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/ รวม:เส้นทางสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/sสามารถใช้สวิตช์
/log:เส้นทางอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่จะสร้างแฟ้มบันทึกรุ่น 6.1.22.0 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/logสลับไป
/erเปิดใช้งานการรายงานข้อผิดพลาดแบบขยายสนับสนุนเวอร์ชันทั้งหมดerสลับไป
/ verboseการเปิดการใช้งานการบันทึก verbose สร้าง%WINDIR%\CabBuild.log หลังจากการติดตั้งที่แสดงรายละเอียดแฟ้มจะถูกคัดลอก ใช้สวิตช์นี้อาจทำให้การติดตั้งจะเกิดขึ้นมากช้าลงรุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/ verboseสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/vสามารถใช้สวิตช์
/d:เส้นทางไดเรกทอรีสำรองสำหรับการติดตั้ง Windows Service Pack ที่ระบุ: เส้นทางบ่งชี้ว่า โฟลเดอร์ปลายทางสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูล ตำแหน่งการสำรองข้อมูลเริ่มต้นคือSystemdrive %%\$ntservicepackuninstall$สวิตช์นี้ไม่มีการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่วิสแพ็คบริการ และพร้อมใช้งานเฉพาะในการติดตั้งรุ่น 5.3.16.5 และรุ่นที่ใหม่กว่า
/ แยก [:เส้นทาง]แยกแฟ้มโดยไม่ต้องการเริ่มต้นการติดตั้ง ถ้า ":เส้นทาง"ไม่ได้รวม ได้รับการพร้อมท์สำหรับเส้นทางของโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อ ขยายแฟ้ม ถ้า ":เส้นทาง"ไม่ใช้ แฟ้มถูกแยกไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ระบุรุ่น 5.3.24.3 และสนับสนุนรุ่นที่ใหม่กว่านั้น/extractสลับไป สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า/xสามารถใช้สวิตช์
/hotpatch:disableปิดใช้งานฟังก์ชัน hotpatching และการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขพอเพียงนี่คือเท่านั้นเพื่อใช้สำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 ที่สนับสนุน hotpatching และไม่พร้อมใช้งานในรุ่น 6.1.22.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบน hotpatching ให้ดูที่ส่วน "อ้างอิง" ในบทความนี้สำหรับการเชื่อมโยงไป whitepaper "ภายใน Update.exe"


หมายเหตุ
 • เราจะใช้ชุดที่สอดคล้องกันของสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับใช้แพคเกจที่ประกอบด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  824687สวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพ็คเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft
  สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ที่ใช้ชื่อสวิตช์มาตรฐานใหม่ยังสนับสนุนสวิตช์การติดตั้งที่ใช้ โดย Update.exe ในรุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ คุณหยุดใช้สวิทช์ที่เก่าได้เนื่องจากมีการสนับสนุนนี้อาจถูกเอาออกในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคต
 • ตัวเลือกสวิตช์ทั้งหมดที่แสดงใช้เครื่องหมายทับไปข้างหน้า (/) สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นที่เก่ากว่า ยัติภังค์(-)คุณยังคงสามารถใช้แทนการเครื่องหมายทับไปข้างหน้า (/)
 • เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย เอาออกที่เพิ่ง ติดตั้งครั้งแรก ตัวอย่างเช่น สมมติว่า โปรแกรมแก้ไขด่วน A และ B ของโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งแทนแฟ้มเดิมหรือคีย์รีจิสทรี และว่า คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน A ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน B. ถอน การ ติด เพื่อ กลับ สู่ ระบบ ของ คุณ ไป ยัง สถานะ ก่อน การ ติด ตั้ง โปรแกรม แก้ไข ด่วน A, คุณ ต้อง ตั้ง โปรแกรม แก้ไข ด่วน B ก่อน ที่ คุณ ถอน การ ติด ตั้ง โปรแกรม แก้ไข ด่วน A.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบโปรแกรมปรับปรุง Update.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  823836การเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows ตามลำดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงาน

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรม Hotfix.exe

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรม Hotfix.exe
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์บรรทัดคำสั่งคำอธิบาย:
/fบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อออกจากที่ปิด
/lรายการที่มีการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์
/mโหมดการทำงานอัตโนมัติ
/nไม่สำรองแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง
/qโหมด quiet - โต้ตอบผู้ใช้ไม่จำเป็น
/yดำเนินการถอนการติดตั้ง (ต้องใช้กับ/mหรือ/q)
/zไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และลบโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ Hotfix.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184305วิธีการติดตั้ง และเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน มี Hotfix.exe

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738788.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
934307คำอธิบาย ของ Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) และแฟ้ม.msu ใน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 262841 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbsetup kbupgrade w2000setup w2000upgrade kbmt KB262841 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:262841

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com