วิธีการใช้คำสั่ง "เปิดด้วย Explorer" และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ใน SharePoint แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2629108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เปิด ด้วย Explorer คำสั่งใน SharePoint แบบออนไลน์เพื่อดู คัดลอก และย้ายแฟ้มในไลบรารี นอกจากนี้บทความยังกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้คำสั่งนี้

กระบวนงาน

เมื่อคุณใช้การเปิด ด้วย Explorer<b00> </b00> คำสั่ง เปิด Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม Windows Explorer แล้วแสดงโครงสร้างของโฟลเดอร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ให้กับไซต์ จากนั้นคุณสามารถทำงานกับแฟ้มในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการดำเนินการ โดยใช้ Windows Explorer ที่มีต่อไปนี้:
 • ลากเอกสารลงในไลบรารี
 • สร้างโฟลเดอร์
 • ย้ายหรือคัดลอกเอกสารในไลบรารีหนึ่งไลบรารีอื่นภาย ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน หรือระ หว่างไซต์คอลเลกชัน
 • ลบเอกสารหลายเอกสารในคราวเดียว
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้การกำหนดรุ่นไลบรารี SharePoint แบบออนไลน์ของคุณ ประวัติรุ่นของเอกสารจะไม่ถูกรักษาไว้ถ้าคุณใช้ Windows Explorer เพื่อย้ายแฟ้มย่อยหนึ่งของแบบฟอร์มไปยังไซต์ย่อยอื่น

ใช้ "เปิดด้วย Explorer" ในไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์

ในไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์ คลิกแท็บไลบรารีและจากนั้น ในกลุ่มการเชื่อมต่อส่งออก &ใน ribbon ให้คลิกไอคอนเปิด ด้วย Explorer

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอก หรือย้ายแฟ้มไลบรารี โดยใช้เปิด ด้วย Explorerไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เปิดด้วย Explorer"

เมื่อคุณเรียกดูไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์ คุณอาจได้รับการตัดสินค้าจากคลังเชื่อมต่อไม่ต่อ หรือคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไคลเอ็นต์ของคุณไม่สนับสนุนการเปิดรายการนี้ ด้วย Windows Explorer
เรากำลังมีปัญหาในการเปิดตำแหน่งที่ตั้งนี้ในแฟ้ม Explorer เพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
เรากำลังมีปัญหาในการเปิดตำแหน่งที่ตั้งนี้ในแฟ้ม Explorer เมื่อต้องการเปิด ด้วย Explorer แฟ้ม คุณจะต้องเพิ่มไซต์นี้ลงในรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณ และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้" เมื่อคุณเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู http://support.microsoft.com/kb/2629108
เรากำลังมีปัญหาในการเปิดไลบรารีนี้ในแฟ้ม Explorer ซิงค์ไลบรารีนี้จะให้ประสบการณ์ดีขึ้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพหน้าจอของข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เรากำลังมีปัญหา"

สำหรับ Internet Explorer 10 กับ Windows 7 หรือ Windows 8 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 10 กับ Windows 7 หรือ Windows 8 โปรแกรมแก้ไขด่วนได้ถูกนำออกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2846960 ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดไลบรารีเอกสาร SharePoint ใน Windows Explorer หรือแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังไลบรารีหลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 10
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การรับรองความถูกต้องกับ Office 365

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังการพิสูจน์ตัวจริงกับ Office 365 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Office 365 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายให้ฉันลงชื่อเข้าใช้ตามที่เห็นในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของกล่องกาเครื่องหมายของ Office 365 เมื่อต้องการให้ฉันเข้าสู่ระบบตัวเลือก


  หมายเหตุ ถ้าคุณไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ตรวจสอบการตั้งค่านี้ และจากนั้น เรียกดูไซต์ SharePoint แบบออนไลน์หรือพอร์ทัล Office 365 และคุณกำลังเซ็นใน คุณต้องลงชื่อออกก่อน และจากนั้น เข้าสู่ระบบอีกครั้ง โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายให้ฉันลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน ribbon Office 365 คลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ของคุณ
  2. คลิกลงชื่อออก
  3. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด
  4. เรียกดูไปยังพอร์ทัล Office 365
  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายให้ฉันลงชื่อเข้าใช้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ แล้ว คลิ กลงชื่อเข้าใช้(ถ้าจำเป็น)

 2. เปิดไลบรารีเอกสารในมุมมอง Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เพิ่มไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ของคุณไปยังไซต์ที่เชื่อถือได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Url ออนไลน์ของ SharePoint ที่ถูกเพิ่มลงในโซนของไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Internet Explorer ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมนูเครื่องมือคลิก แล้ว คลิ กInternet Options
  • คลิกที่ไอคอนเกียร์ แล้ว คลิ กInternet Options


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เน้นภายใต้ไอคอนเกียร์

 3. คลิกแท็บความปลอดภัยคลิกไซต์ที่เชื่อถือได้และจากนั้น คลิกไซต์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอที่แท็บความปลอดภัยบนหน้าตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. ในกล่องเพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซนพิมพ์ URL สำหรับไซต์ SharePoint แบบออนไลน์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้และจากนั้น คลิกเพิ่ม ตัวอย่างเช่น พิมพ์ https://คอนโทโซsharepoint.com. (ที่นี่ ตัวยึด คอนโทโซ แสดงโดเมนที่คุณใช้สำหรับองค์กรของคุณ) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับไซต์เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโซนนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของเพจที่ไซต์ที่เชื่อถือได้

 5. หลังจากที่คุณได้เพิ่มแต่ละไซต์ในรายการเว็บไซต์คลิกปิดและจากนั้น คลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ตรวจสอบสถานะของบริการ WebClient

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีใช้โปรแกรมปรับปรุงของ Windows รุ่นล่าสุด ถ้ามีใช้การปรับปรุงล่าสุดทั้งหมด และยังคงมีปัญหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการ WebClient กำลังทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • สำหรับ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว กด Enter
  • สำหรับ Windows 8 คลิกเริ่มพิมพ์services.mscและจากนั้น กด Enter
  • สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2012 คลิกเริ่มต้น พิมพ์ services.mscแล้ว กด Enter ถ้าไม่มีบริการ WebClient คุณต้องติดตั้งกับประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งกับประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ในรายการของบริการ บริการ WebClient การค้นหา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดสถานะในคอลัมน์สถานะการเริ่มต้นใช้งาน ถ้าไม่ได้ตั้งค่าเป็นเริ่มต้นแล้วคลิกสองครั้งบริการWebClientเพื่อเปิดหน้าต่างคุณสมบัติ WebClientคลิกเริ่มแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าถูกตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นบริการWebClientเพื่อปิดการใช้งานปุ่มเปิด ด้วย Explorerจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง แล้วคุณจะไม่สามารถเริ่มบริการ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบริการ ภายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ WebClientคลิกกล่องโต้ตอบแบบหล่นลงสำหรับการชนิดการเริ่มต้น:การตั้งค่า และเลือกด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนนี้ คลิกใช้คลิกเริ่มเพื่อเริ่มบริการ แล้วคลิกตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหาได้ช้ากว่าที่คาดไว้ "เปิดด้วย Explorer" ประสิทธิภาพการทำงานกับ Windows 8 - หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012

เมื่อคุณเรียกดูไลบรารีเอกสาร SharePoint ออนไลน์แล้ว คลิก "เปิดด้วย Explorer" คุณอาจพบปัญหาที่มีการแจงนับของแฟ้มและไดเรกทอรีทำงานช้ากว่าที่คาดไว้ โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำออกใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2782826 ประสิทธิภาพที่ช้าเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน WebDAV ใน Windows 8 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์หน้าต่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับแฟ้มไลบรารีในไซต์ในแฟ้ม Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับบริการ WebClient ไปที่บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
 • 2548470 บริการ WebClient ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อคุณเชื่อมต่อกับทรัพยากร WebDav
 • 943280 แสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อเข้าถึงไซต์ FQDN จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2629108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2557 - Revision: 38.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Online
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2629108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2629108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com