แก้ไข: พารามิเตอร์ของรีจิสทรี Integrator ไม่ถูกต้องของธุรกรรมที่เป็นผลมาในข้อความแสดงข้อผิดพลาด nondescript

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2629666 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Integrator ธุรกรรม (TI)
  • คุณได้กำหนดไว้อย่าง น้อยหนึ่งธุรกรรม Integrator รีจิสทรีพารามิเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานบางอย่างของธุรกรรม Integrator

ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าพารามิเตอร์ TI รีจิสทรีใด ๆ จะถูกกำหนดอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจพบข้อผิดพลาด nondescript เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Integrator ธุรกรรม

ตัวอย่าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ใส่ข้อมูลใด ๆ ที่มีพารามิเตอร์ของรีจิสทรีไม่ถูกต้องทำให้คุณสามารถระบุที่ เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดขณะทำงาน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับโฮสต์ Microsoft รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2654652 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Integrator ธุรกรรมส่งกลับข้อผิดพลาดที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของรีจิสทรีไม่ถูกต้องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขณะทำงาน

ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ Integrator ธุรกรรมที่บันทึกล็อกหลังจาก TrimTrainingNulls ที่มีกำหนดพารามิเตอร์ของรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง:
รหัสเหตุการณ์: 102
แหล่งที่มา: เขารวมแอพลิเค
คำอธิบาย:
HISETBG0001 แอพลิเคชัน Integrator ได้ดักข้อยกเว้นในวิธีที่ไม่รู้จัก  ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายข้อยกเว้น: ชนิดตัวเริ่มต้นค่าสำหรับ 'Microsoft.HostIntegration.TI.RuntimeCallContext' ได้สร้างข้อยกเว้น

หมายเหตุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงที่จะถูกส่งกลับเมื่อเกิดปัญหานี้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแอพลิเคชัน TI

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2629666 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629666 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2629666

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com